Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XI TN, C - Lễ Chúa Ba Ngôi: CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG BẢO TRỢ

Trong Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan trình thuật lại việc Chúa Giêsu cho chúng ta biết “Đấng Bảo Trợ sẽ đến” là Chúa Thánh Thần, là Thần Khí Sự Thật, tức Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13a).

 

 

 

CHÚA THÁNH THẦN - ĐẤNG BẢO TRỢ

(Ga 16,12 -15)

 

 

M. Giuse Tuấn

 

Mầu nhiệm trung tâm và căn bản của Kitô giáo là mầu Nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Gọi là trung tâm và căn bản, vì tất cả các mầu nhiệm khác như nhập thể, cứu chuộc, sống lại, lên trời, hiện xuống đều xuất phát từ mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi này. Thật thế, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một Mầu Nhiệm tròn đầy, bởi vì, Thiên Chúa không phải là Ba nhưng là Một, cũng không phải là Một nhưng là Ba. Ba ở đây không phải là Ba Chúa, Một ở đây cũng không phải là Một Ngôi nhưng là “Một Chúa Ba Ngôi”.

 

Tuy nhiên, bài Tin Mừng hôm nay ở (Ga 16,12 -15) không nói về Chúa Ba Ngôi, nhưng là đoạn nói về: “Đấng Bảo Trợ sẽ đến”. Đấng Bảo Trợ “ấy” là Chúa Thánh Thần. Vậy, Chúa Thánh Thần là ai? Ngài có vai trò gì? Chúng ta đáp lại Lời của Ngài như thế nào?

 

Chúa Thánh Thần là ai? Để hiểu và trả lời được câu hỏi Chúa Thánh Thần là ai, chúng ta đọc lại Kinh Thánh Cựu Ước, đọc bản văn Kinh Tin Kính và bản văn Tân Ước… Trong bản văn Cựu Ước chúng ta sẽ thấy Thánh Kinh dùng nhiều hình ảnh để nói về Chúa Thánh Thần. Ví dụ như Chúa Thánh Thần là Thần Khí của Giavê, là Đấng Phù Trợ, Đấng An Ủi, Đấng Bàu Chữa, hay là Thần Khí sự thật.

 

Trong lời tuyên xưng đức tin của kinh Tin Kính: Hội Thánh tin Chúa Thánh Thần là Đấng ban sự sống. Người phát xuất từ Chúa Cha và Chúa Con. Người cùng là Thiên Chúa như Chúa Cha và Chúa Con. Vì thế, Người đồng một bản thể như Chúa Cha và Chúa Con.


Trong lịch sử cứu độ, bằng chứng là Thánh Kinh Cựu Ước cho thấy, Chúa Thánh Thần đã hiện diện ngay từ thuở tạo thiên lập địa (x. St 1,2). Nhưng với Cựu Ước, khuôn mặt của Chúa Thánh Thần chưa rõ ràng.

 

Bước sang thời Tân Ước, nhất là trong Tin Mừng theo thánh Gioan, chính Chúa Giêsu nhiều lần mặc khải minh nhiên về ngôi vị Thánh Thần. Theo Chúa Giêsu, Chúa Thánh Thần được Chúa Cha sai đến nhân danh Chúa Giêsu. Chính Chúa Giêsu, sau khi phục sinh, cũng sai Thánh Thần đến từ nơi Chúa Cha, để thánh hóa Giáo Hội và dạy dỗ các môn đệ. Chúa Giêsu còn mặc khải cho chúng ta về Chúa Thánh Thần: “Ngài là Ngôi thứ ba trong Ba Ngôi cực thánh. Ngài là Thiên Chúa, hợp nhất và đồng hàng với Chúa Cha và Chúa Con. Ngài xuất phát từ Chúa Cha (Ga 15,26), Đấng là nguyên lý không có khởi đầu, là nguồn gốc tất cả cuộc sống Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Thánh Thần cũng xuất phát từ Chúa Con, vì Chúa Cha đã trao ban Ngài cho Chúa Con như ân ban vĩnh cửu” (GLCG, số 243-248.) Đặc biệt, trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu lại gọi Chúa Thánh Thần là “Thần Khí sự thật”.

 

Vai trò của Chúa Thánh Thần là gì? Ngài là Đấng bảo trợ, được Chúa Cha và Chúa Con nhập thể sai phái, Chúa Thánh Thần hướng dẫn Hội Thánh, Ngài sẽ dẫn chúng ta tới sự thật toàn vẹn. Thật vậy, khi Chúa Thánh Thần đến, Ngài dạy cho chúng ta về mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Chúa Ba Ngôi chỉ được mặc khải trong Kitô giáo. Do đó, ai tin vào Chúa Giêsu, thì người ấy có Thánh Thần, ai tin vào Thánh Thần, thì người ấy có Chúa Ba Ngôi. Hơn nữa, trong Tin Mừng hôm nay, thánh Gioan trình thuật lại việc Chúa Giêsu cho chúng ta biết “Đấng Bảo Trợ sẽ đến” là Chúa Thánh Thần, là Thần Khí Sự Thật, tức Thần Chân Lý đến, Ngài sẽ dẫn đưa chúng ta tới sự thật toàn vẹn (Ga 16,13a).

 

Chúa Thánh Thần đến có vai trò giúp chúng ta hiểu đầy đủ chân lý Chúa Giêsu đã mạc khải. Như Vatican II dạy, Chúa “đã đến bổ túc, hoàn tất và xác nhận mạc khải…sau hết bằng việc phái Thần Chân Lý đến” (Mạc khải, 4; ghi chú Gioan  14, 25-26). Có nghĩa là Chúa Giêsu còn mặc khải cho biết, Chúa Thánh Thần là “Thần Khí sự thật” sẽ dẫn đưa chúng ta đến chân lý trọn hảo. “Khi Thần Chân Lý đến, Người sẽ dạy các con biết tất cả sự thật”. Chúa Thánh Thần đến. Ngài đã hiện diện và vẫn đang hoạt động giữa thế gian, không ngừng soi sáng tâm trí mỗi người, thôi thúc chúng ta học tìm về chân lý.

 

Ở (Ga 16, 14-15), Chúa Kitô mặc khải vài phương diện của mầu nhiệm Ba Ngôi. Người dạy chúng ta rằng Ba Ngôi có cùng một bản tính, vì mọi sự của Cha cũng là của Con và mọi sự của Con cũng là của Cha (Ga 17,10), và Thánh Thần cũng sở hữu những gì chung cho Chúa Cha và Chúa Con, đó là bản tính Thiên Chúa. Công việc riêng thuộc Chúa Thánh Thần là tán dương Chúa Kitô, nhắc nhớ những gì Ngài đã dạy các môn đệ (Ga 16,13). Khi được Thánh Thần soi sáng để nhận biết Chúa Cha qua Chúa Con, con người dâng lời ngợi khen Chúa Kitô, và ngợi khen Chúa Kitô cũng là ngợi khen Thiên Chúa (Ga 17,1.3-5.10). (x. Lm. Phạm Văn Tuyên, Theo Chúa Kitô, tr. 490).

 

Phần chúng ta thì sao? Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta đã đáp lại lời mời gọi của Ngài như thế nào? Khi mà cuộc sống luôn có một sự xung đột giữa những chọn lựa “sự thật” hay “giả dối”, chúng ta có dám làm theo sự soi dẫn của Chúa Thánh Thần để sống sự thật theo gương Thầy Giêsu không? Nếu chúng ta bước đi trong sự soi dẫn của Ngài, thì cuộc đời chúng ta nhất định sẽ không có sự giả dối và sai lầm, nhờ đó chúng ta là những con người tự do luôn sống trong bình an và hạnh phúc tràn đầy. Khi xưa Chúa đã hứa ban Chúa Thánh Thần cho các môn đệ, thì hôm nay Chúa cũng muốn nói những lời này với chúng ta. Chúa muốn chúng ta mở lòng đón nhận Thánh Thần chân lý, Đấng giúp chúng ta hiểu và sống những giáo huấn của Chúa trong cuộc sống hôm nay.

 

Là Kitô hữu, là đan sĩ, chúng ta được lãnh nhận Chúa Thánh Thần qua bí tích Rửa Tội để được thánh hóa và biến đổi nên con Chúa. Qua bí tích Thêm Sức, Chúa Thánh Thần ban thêm ân huệ của Ngài cho chúng ta. Những bí tích ấy là suối nguồn hồng ân dẫn chúng ta đến với Chúa như ơn: khôn ngoan, thông hiểu, lo liệu, sức mạnh, suy biết, đạo đức và ơn biết kính sợ Chúa. Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết mở lòng đón nhận hồng ân cao quí này. Xin cho cuộc đời chúng ta luôn là cuộc sống của những người biết giữ niềm cậy trông tin tưởng vào lời hứa của Chúa mà trung tín trong bổn phận hằng ngày.

 

Lạy Chúa Giêsu, xin Chúa ban Thánh Thần Chúa đến với mỗi người chúng con để phù hộ, chở che, giữ vững ơn nghĩa với Chúa, đổi mới chúng con để chúng con luôn biết đón nhận và sống theo sự thật Chúa soi dẫn. Xin cho chúng con biết đáp lại tiếng gọi của Ngài để sống làm chứng cho Chúa, Đấng là sự thật, qua chính đời sống trung thực và chính trực của chúng con để nhờ đó chúng con ngày càng thăng tiến trên con đường đạo đức. Amen.