Suy niệm

Suy niệm Tin mừng CN VI PS, A: LỜI HỨA BAN THẦN KHÍ

Thần Khí sẽ đem mạc khải sự thật của Chúa Giêsu vào trong các tâm hồn, sẽ ban trí thông hiểu sâu sắc hơn về mầu nhiệm Chúa Giêsu, về đời sống, cử chỉ hành động và lời nói của Người.

 

 

LỜI HỨA BAN THẦN KHÍ

(Ga 14,15-21)

 

 

M. Thadeo Sĩ Thọ

 

Tin mừng hôm nay thánh Gioan trình thuật diễn từ giã biệt, sự ra đi và trở lại của Chúa Giêsu. Sự ra đi và trở lại của Chúa Giêsu đó là cái chết và phục sinh của Người, là con đường cứu độ. Đây cũng là con đường về nhà Cha, tôn vinh Chúa Cha và Chúa Con; trong Chúa Giêsu, Cha tự tỏ mình như Thiên Chúa cứu độ. Chúa Giêsu là đường, Người trở thành đường dẫn về nhà Cha (Ga 14,2-6), Người ban lệnh truyền Lời chân lý và tình thương mến cho các môn đệ. Người mong muốn từ môn đệ của Người, mọi người sẽ đón nhận Lời Người ban và cùng trao cho nhau tình thương mến.

 

Khi chương trình cứu độ Chúa Giêsu đã hoàn thành, thì đến lượt triều đại của Chúa Thánh Thần, Đấng mà Chúa Giêsu đã hứa ban cho các môn đệ của Người sẽ hoạt động trong mọi người nhờ niềm tin của họ vào Con Thiên Chúa. Vậy, trong trình thuật của bài Tin mừng hôm nay, ai đáng được là môn đệ Chúa Giêsu? Ai được thừa hưởng lời hứa ban Thần Khí của Người?

 

- Để được thừa hưởng lời hứa ban Thần Khí

 

Để được thừa hưởng lời hứa ban Thần Khí của Chúa Giêsu theo Tin mừng hôm nay, chúng ta phải có lòng yêu mến Chúa, tự nguyện, ước nguyện tuân giữ giới răn. Khi chúng ta được yêu nhiều thì chúng ta sẽ mến nhiều, và tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa sẽ làm phát sinh mọi điều thiện hảo, lành thánh. Muốn xứng đáng làm môn đệ của Chúa Giêsu, thì chúng ta lại càng cố gắng chiến đấu để vượt thắng với những gì thuộc về thế gian.

 

Mở đầu Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Nếu anh em yêu mến Thầy, anh em sẽ giữ các điều răn của Thầy. Thầy sẽ xin Chúa Cha và Người sẽ ban cho anh em một Đấng Bầu Chữa khác đến ở với anh em luôn mãi. Đó là Thần Khí sự thật, Đấng mà thế gian không thể đón nhận, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người. Còn anh em biết Người, vì Người luôn ở giữa anh em và ở trong anh em. Thầy không để anh em mồ côi, Thầy đến cùng anh em” (cc. 15-18).

 

Đoạn văn cho thấy có hai hạng người khác nhau. Thứ nhất là những người tin Chúa, tuân giữ Lời Chúa và yêu mến Chúa. Đó là “những môn đệ” của Chúa Giêsu.  Thứ hai là những người không tin vào Chúa Giêsu và Chúa đã không tỏ mình cho họ và họ cũng không được thừa hưởng lời hứa ban Thần Khí, họ buông theo dục vọng trần thế, nuông chiều khoái lạc, ăn gian nói dối... hạn từ thứ hai được cho là thế tục, là “thế gian”.

 

Diễn từ hôm nay, Chúa Giêsu không trở lại với các môn đệ của Người một cách hữu hình, nhưng là cuộc trở lại trong niềm tin vào Người. Biến cố xảy ra ở đây, nhằm làm vững mạnh niềm tin đang bị lung lay của các môn đệ khi phải đối diện với thế gian. Ngược lại với thế gian, các môn đệ nhờ đức tin, đã nhận ra bên cạnh họ sự hiện diện của Thần Khí trong Chúa Giêsu: “Các con biết Người, vì Người lưu lại nơi các con” (c. 17b). Các môn đệ được hứa ban Thần Khí một cách hiện diện, thiết thực: Người ở với các con (c. 16b), lưu lại và ở trong các con (c. 17b). Chúa Giêsu cho biết nhiệm vụ của Thần Khí đối với các môn đệ: Người sẽ đào sâu đức tin của họ bằng cách làm cho họ hiểu, từ bên trong cuộc đời và sứ điệp của Chúa Giêsu (x. Ga 14,26; 16,12-15); Người sẽ cũng cố họ vững vàng trước các đợt tấn công của thế gian và thúc đẩy họ làm chứng cho sự thật, làm chứng những gì đã biết (x. Ga 15,26-27); Người sẽ làm cho thế gian bất công phải bẽ mặt khi từ khước Chúa Giêsu, từ khước sự thật, từ khước chân lý (x. Ga 16,7-11). Chính trong viễn tượng này mà “Thần Khí do Chúa Giêsu hứa ban là Thần Khí sự thật” (c. 17). Thần Khí sẽ đem mạc khải sự thật của Chúa Giêsu vào trong các tâm hồn, sẽ ban trí thông hiểu sâu sắc hơn về mầu nhiệm Chúa Giêsu, về đời sống, cử chỉ hành động và lời nói của Người. Như thế, Chúa Giêsu sẽ soi sáng các hoàn cảnh mới mà các môn đệ phải đương đầu khi gặp các biến cố xảy đến với họ.

 

Cha Nguyễn Thế Thuấn dịch: “Người sẽ ban cho các người một Đấng Bầu Chữa khác” thay vì Đấng Bảo Trợ theo bản dịch Các giờ kinh Phụng vụ. Thần Khí ở đây là “Đấng Bầu chữa” (x. Ga 5,25; 16,7; 1 Ga 2,1). Chúa Kitô cũng là Đấng Bầu Chữa (x. Ga 5,25): Chúa Kitô cũng là Đấng Bầu Chữa, Nghĩa là Người biện hộ cho tội nhân bên cạnh Chúa Cha; còn Thần Khí được gọi là Đấng Bầu chữa khác, thay thế cho Chúa Kitô. Trong 1 Ga 2,1: Việc Chúa Cha ban Thần Khí hay việc Chúa Con ban Thần Khí đều là việc của ngôi hiệp, tức là không một lần tỏ mình nào của Chúa đã tách rời trong Ba Ngôi. Tin mừng hôm nay đề cao đến vai trò hơn là đến ngôi vị: kẻ bầu chữa là người giúp đỡ, chuyển cầu, biện hộ, chứng nhân gỡ tội cho tội nhân trước tòa án (x. Ga 15,26; 16,9; 1 Ga 2,1). Đây là điều cần thiết nhất cho sự đánh đổi cả cuộc đời để theo Chúa Giêsu của các môn đệ. Sau khi đã làm được những điều Chúa Giêsu dạy, thì các môn đệ không còn phải lo sợ, không còn mồ côi, vì có Đấng Bầu Chữa sẽ ở với họ, ở trong họ, bảo đảm phần phúc nước trời cho họ bên tòa Chúa.

 

Để đứng vững trước những biến cố đau thương sắp xảy đến và trước những nỗi cô đơn bất tận trong thời bách hại, các môn đệ cần có một sự nâng đỡ, một người hướng dẫn, một vị bảo trợ khi Chúa Giêsu không còn ở với các ông. Cho đến bây giờ, Chúa Giêsu đã phù trợ họ, duy trì họ hiệp nhất với nhau, gìn giữ, canh phòng họ nhân danh Chúa Cha (x. Ga 17,12). Và sau đó, sự trở lại của Chúa Giêsu trong Thần Khí, Người sẽ làm cho các môn đệ hiểu rằng: Người hiệp nhất với Chúa Cha, vì tình yêu của Người đối với các môn đệ và tình yêu của Chúa Cha đối với họ chỉ là một. Đây là sự hiệp nhất của Thần Khí đem lại.

Ai yêu mến Chúa và tuân giữ các điều răn của Chúa thì cũng đồng nghĩa người đó là môn đệ của Chúa; người đó được thừa hưởng lời hứa ban Thần Khí của Chúa Giêsu.

 

- Thế Gian khước từ Thiên Chúa

 

Các câu 17, 19, 22 cho thấy, việc tỏ mình của Chúa Giêsu nhằm cho các môn đệ chứ không nhằm cho thế gian. Tin mừng hôm nay cho thấy, Chúa Cha sẽ ban Thần Khí sự thật cho các môn đệ, và thế gian lại không thể đón nhận Người, vì thế gian không thấy và cũng chẳng biết Người, còn các môn đệ thì được biết Người và được Người ở với và ở trong các môn đệ.

 

Vì sao, thế gian lại không thể đón nhận Thần Khí?

 

Môn đệ Giuđa đã hỏi Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, tại sao Thầy phải tỏ mình cho chúng con, mà không tỏ mình cho thế gian? Chúa Giêsu đáp: “Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy; Cha Thầy sẽ yêu mến Người ấy; Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy thì không giữ lời Thầy” (Ga 14,22-24).

 

Thiên Chúa đã sai Con của Người đến để thế gian nhờ Người mà được cứu rỗi. Hạn từ thế gian, ám chỉ loài người (x. Ga 3,17; 1,29; 6,33.51; 12,47): “Thiên Chúa không sai Con đến trong thế gian, để xử án thế gian, nhưng để nhờ Người mà thế gian được cứu. Kẻ tin vào Người thì không bị án xử, kẻ không tin thì đã bị án xử rồi, bởi vì không tin vào Danh Con Một của Thiên Chúa” (Ga 3,17-18). Chính thế gian đã khước từ, không đón nhận lời Chúa Giêsu và cũng chẳng yêu mến Người. Người đã đến nơi nhà của mình, mà người nhà không tiếp nhận (x. Ga 1,10c).

 

Tin mừng hôm nay cho thấy sự đối lập giữa thế gian với Thiên Chúa. Có những người cố tình khước từ Thiên Chúa, vì chẳng thừa nhận Chúa Giêsu và sứ điệp của Người, nên họ không có lòng tin vào Người (x. Ga 16,9; 8,23), không yêu mến Người (x. Ga 14,22), lại còn ghét Người (x. Ga 15,8). Chúa Giêsu cho rằng: “Kẻ không tin, kẻ đó không thể đạt đến đức tin và đức mến! Nhưng để đạt được đến đó, kẻ đó phải khước từ sự lệ thuộc vào thế gian”.

 

Tại sao thế gian sẽ không còn thấy Chúa Giêsu nữa (c. 19)? Vì chính thế gian đã lên án chính mình, thế gian đã khước từ Chúa Giêsu ngay trong lòng họ, và Chúa Giêsu đã không thuộc về họ nữa. Còn các môn đệ, “còn ít lâu nữa” (c. 19): Chúa Giêsu sẽ trở lại với họ. “Anh em sẽ được thấy”(c. 19): Không chỉ áp dụng cho việc quan sát bằng mắt trong cuộc Vượt qua của Chúa Giêsu, nhưng còn nhìn thấy Chúa Kitô trong nhận thức đích thực: nó đi liền với ý thức về sự hiệp nhất giữa Chúa Giêsu và Chúa Cha; sự nhận thức mà các môn đệ sẽ đạt được nhờ Chúa Giêsu (c. 20). Ngày ấy, các môn đệ sẽ biết được Chúa Giêsu ở trong Chúa Cha, các môn đệ ở trong Chúa Giêsu và Chúa Giêsu ở trong các môn đệ (c .20). “Ngày ấy”, chỉ thời đại cánh chung, khởi sự với việc Chúa Giêsu được tôn vinh lúc Vượt qua và kéo dài trong Giáo hội, trong triều đại Chúa Thánh Thần này.

 

Suốt thời gian chúng ta đang sống đây, thì Chúa vẫn đến và chúng ta đang thấy Người bằng niềm tin của chúng ta. Tuy chúng ta không thấy như các môn đệ thấy Đấng Phục Sinh, nhưng là thấy bằng đức tin, ý thức được sự hiện diện và sự thông hiệp với Chúa trong đời sống đạo. Tuân giữ các giới răn của Chúa giờ đây không còn là lệnh truyền, nhưng là bản chất của tình yêu đối với Chúa Giêsu. Nếu chúng ta tuân giữ các điều răn của Chúa Giêsu, chúng ta sẽ ở lại trong tình thương của Người, như Người đã giữ các điều răn của Cha Người và ở lại trong tình thương của Cha Người (Ga 15,10).

 

“Đây là điều răn của Chúa Giêsu: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em” (Ga 15,12). Trong tình yêu này, sự hiện diện của Chúa Giêsu và của Chúa Cha được thể hiện. Chúng ta sẽ đến với anh em mình và sẽ đặt chỗ nơi mình họ (Ga 14,23). Đây chính là một sự hiện diện hổ tương: các môn đệ lưu lại trong tình yêu Thiên Chúa, và Chúa Cha cùng với Chúa Giêsu đặt chỗ ở trong mình họ. Thánh Gioan đã không bao giờ cho phép tình yêu thoái hóa thành tình cảm suông hay xúc động thuần túy, nhưng nó phải được biểu lộ trong sự vâng phục. Tình yêu của Chúa con đối với Chúa Cha cũng vậy (x. Ga 15,10).

 

Trong thời cuộc của Giáo hội hôm nay, thời bành trướng của Cộng sản vô thần, họ ghét Giáo hội, không tin vào Thiên Chúa, làm cho Chúa không hiện diện được với họ; và ơn cứu độ không đến được với họ. Xin Chúa biến đổi những người vô thần và làm cho những ai chưa nhận biết Chúa trở về tin yêu Chúa.

 

Xin Chúa cho chúng con luôn một lòng yêu mến Chúa và trung thành tuân giữ các giới răn của Người, từ đó chúng con được thừa hưởng gia nghiệp Nước trời Chúa đã dành sẵn cho chúng con nhờ Thần Khí bảo trợ, cầu bầu. Xin Thần Khí tốt lành của Chúa luôn hiện diện trong chúng con và làm tăng trưởng sức sống dồi dào, để chúng con cùng Giáo hội sinh nhiều hoa kết trái thiêng liêng cho Chúa. Amen.