Suy niệm

Suy niệm Tin mừng CN VI PS, A: LỜI HỨA

Đức Giêsu hứa tăng cường một nguồn sức mạnh khác cho các môn đệ khi Người không còn ở với các ông. Đó là Chúa Thánh Thần, trong bản dịch gọi là Đấng Bảo Trợ (παράκλητος: paráklētos) là từ ngữ được dùng tại tòa án, có nghĩa là người đứng bên cạnh bị cáo, bên cạnh người đang bị xét xử.

 

 

LỜI HỨA

(Ga 14,15-21)

 

Hoài Nguyên

 

Trong bài hát “Nghìn trùng xa cách” của cố nhạc sĩ Phạm Duy có đoạn: “Nghìn trùng xa cách người đã đi rồi, còn gì đâu nữa mà khóc với cười…”. Phải chăng đó cũng tâm trạng của Chúa Giêsu ngay trong lúc này đang nói lời sau cùng với các môn đệ thân tín nhất của Người?

 

Điều làm cho Chúa bận tâm nhất trước lúc ra đi là sợ lòng tin của các môn đệ không thể trụ nổi: chủ chăn bị sát hại lẽ nào đoàn chiên được an lành sao? Chúa thì dùng mọi lời lẽ để trấn an và báo cho các môn đệ biết trước muôn sự khó khăn mà các ông phải đối diện sau này, trong lúc các ông thì giống như những gã say chẳng hiểu biết gì. Điều làm cho Chúa bận tâm nhất không phải là “giờ” của mình đang đến mà là đức tin của các môn đệ sẽ ra sao khi Chúa không còn ở với các ông.

 

Điệp khúc mà Chúa luôn nhấn mạnh: “Nếu anh em yêu mến Thầy thì hãy giữ các điều răn của Thầy”. Đó cũng chính là bí kíp cuối cùng mà Chúa Giêsu trao lại cho các môn đệ. Sở dĩ Giáo hội đã tồn tại và phát triển qua hàng ngàn năm chẳng phải là đang sử dụng bí kíp này hay sao? “Lời Ngài là sức sống của con, Lời Ngài là ánh sáng đời con…”.

 

Và còn hơn thế nữa, “Mà ai yêu mến thầy, thì sẽ được Cha của Thầy yêu mến” (c. 21): Trong Tin Mừng Gioan, ngài luôn thích dùng lối nói song đôi, Chúa Giêsu chính là Người Con độc nhất mà Chúa Cha đã ban tặng cho thế gian, vậy một khi đã khước từ Người Con thì làm sao có được tình yêu của Chúa Cha.

 

Bên cạnh đó, Chúa còn hứa tăng cường một nguồn sức mạnh khác cho các môn đệ khi Người không còn ở với các ông. Đó là Chúa Thánh Thần, trong bản dịch gọi là Đấng Bảo Trợ (παράκλητος: paráklētos) là từ ngữ được dùng tại tòa án, có nghĩa là người đứng bên cạnh bị cáo, bên cạnh người đang bị xét xử. Theo chú giải của cha Vũ Phan Long: “Tin Mừng thứ tư trình bày vụ kiện giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Đức Giêsu và những kẻ chống đối người, giữa thế gian và các môn đệ, nhưng Đấng Bảo trợ soi sáng hướng dẫn các môn đệ khi các ông ra trước tòa thế gian, chứ Người không đối đầu trực tiếp với thế gian. Những công việc của Người là “ở lại”, “ở với” và “ở trong” các môn đệ” (Ga 14,16-17).

 

Để dễ nắm bắt xin được liệt kê những việc mà Chúa Thánh Thần sẽ làm sau khi Người đến:

* Người luôn ở giữa anh em (Ga 14,17).

* Người sẽ dạy các ông mọi điều và giúp các ông nhớ lại mọi điều Đức Giêsu đã nói (Ga 14,26)

* Người sẽ làm chứng cho Đức Giêsu trước các môn đệ (Ga 15,26)

* Người làm cho các môn đệ biết rằng thế gian sai lầm (Ga 16,9-11)

* Người dẫn các môn đệ đi trong chân lý toàn vẹn (Ga 16,13)

* Người tôn vinh Đức Giêsu và loan báo cho các ông những gì là của Đức Giêsu (Ga 16,14)…

 

Và điều sau cùng Người cam đoan với các môn đệ là Người sẽ quay lại (Ga 14,18-21). Người báo trước rằng họ sẽ gặp lại Người, nhưng lúc bấy giờ Người như là Đấng Chúa Phục Sinh, Đấng Hằng Sống và dĩ nhiên họ cũng được thông phần vào sự sống ấy nếu họ vẫn giữ các điều răn của Đức Giêsu.

 

Trong bản dịch, Đức Giêsu dùng từ “Thầy sẽ không để anh em mồ côi”, khi ai đó đã mất cha hoặc mẹ thì người ta gọi họ là môi côi cha hay mồ côi mẹ, còn ở đây Đức Giêsu cũng dùng từ ấy để nói với các môn đệ. Phải chăng Cựu Ước vẫn chưa thể sinh người ta ra trong đức tin nhưng phải qua Đức Kitô chúng ta mới được sinh ra để trở nên một công dân nước trời đích thực. Xưa kia tổ phụ Abraham được mệnh danh là ‘cha của những người tin’, nhưng niềm tin ấy vẫn còn thô sơ, phàm tục. Chính Ngôi Hai Thiên Chúa sẽ kiện toàn, thánh hóa và mặc cho nó một sự sáng tạo mới, để hôm nay chúng ta mới xứng danh được gọi là: Kitô hữu.

 

Mặc dù ngày nay Công đồng Vatican II đã xác quyết ngoài Giáo hội vẫn có ơn cứu độ, miễn là người ta biết ăn ngay ở lành theo lương tâm tự nhiên của mình. Nhưng đó chưa phải là còn đường hoàn thiện và tốt nhất mà Thiên Chúa muốn, Người muốn chúng ta hãy tin vào Người Con Độc Nhất của Người là Đức Giêsu Kitô. Trong vai trò làm cha mẹ, chúng ta sẽ gửi con cái vào môi trường giáo dục nào đó là môi trường tốt nhất chúng ta có thể làm. Thiên Chúa cũng muốn chúng ta hãy đi vào con đường tốt nhất, bảo đảm cho ơn cứu độ.

 

Lạy Chúa, xin giúp chúng con cũng biết chu toàn và tuân giữ lời hứa của mình cho đến muôn đời: chỉ làm con của Chúa mà thôi.