Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật VIII Thường Niên, Năm C (M. Minh Nguyên)

Đức Giêsu muốn chúng ta hãy tự xét lỗi chính bản thân mình trước đã, chứ đừng vội xét lỗi người khác.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT VIII THƯỜNG NIÊN, NĂM C (Lc 6,39-45)

 

 M. Minh Nguyên

“Sao anh lại có thể nói với người anh em: "Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình” (Lc 6, 42).

Triết gia Socrate đã từng đúc kết: „Hãy tự biết mình”, hay Tôn Tử đã từng nói: “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng”. Thật vậy Đức Giêsu hôm nay cũng dạy chúng ta hãy biết mình. Tự sửa mình hơn là sửa người, chủ trương làm nhiều hơn nói, chúng ta sẽ quan tâm tới hành động của mình hơn là xét nét hành động của người khác.

Tự xét xem hành động của mình còn thiếu sót chỗ nào, cần phải sửa chỗ nào. Nhận thấy sửa chính bản thân mình thì dễ thực hiện, vì điều ấy tùy thuộc vào chính mình, do mình làm chủ, nên hễ mình muốn là sửa được. Còn sửa lỗi người khác thì khó hơn rất nhiều, vì điều ấy không tùy thuộc vào mình, không do mình làm chủ.

Chính Cha Tổ Phụ Henri Thuận đã dạy chúng ta: Hãy sống tốt, sống thánh thiện trước khi muốn được phong thánh. Mình đã là thánh rồi thì cảm hóa hay sửa chữa người khác sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nếu bản thân mình còn đầy khiếm khuyết, thì mình sửa dạy ai được? Người ta sẽ bảo: „Hỡi thầy thuốc, hãy chữa lấy mình đã“, đừng „chân mình những lấm mê mê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người“.

Đức Giêsu muốn chúng ta hãy tự xét lỗi chính bản thân mình trước đã, chứ đừng vội xét lỗi người khác. Thường thì ta dễ thấy những lầm lỗi của người khác, cho dù lầm lỗi ấy rất nhỏ. Còn những lầm lỗi của chính mình thì mình lại không thấy, cho dù rất lớn. Nếu một tập thể hay một gia đình mà trong đó ai cũng đều có tính chỉ nhìn thấy lỗi của người khác mà không thấy lỗi của chính mình thì đời sống chung sẽ rất khó chịu. Khi chỉ thấy lỗi của người khác, mình sẽ dễ dàng trách móc, bực bội, hờn giận người khác, và sẽ thấy thật đau khổ khi phải sống chung với những người ấy.

Sửa lỗi người khác giống như một khuynh hướng tự nhiên của nhiều người. Nếu chúng ta không ý thức và phản tỉnh, hay nói theo từ của Tin Mừng là không tỉnh thức, thì chúng ta khó lòng thoát khỏi tật xấu đó. Rất có thể ta đang có tật đó mà không biết, hoặc tưởng là không có. Chính chúng ta, trước tiên, phải là thầy dạy cho chính bản thân chúng ta. Nghĩa là chúng ta phải biết chính chúng ta, biết những lỗi lầm của chúng ta để sửa lỗi, biết sự thiếu hiểu biết của chúng ta để phấn đấu học hỏi; biết sự bất toàn, bất túc của mình để ngày càng hoàn thiện bản thân.

Đặc biệt nơi những người lãnh đạo, những người làm nhiệm vụ hướng dẫn cộng đoàn, tập thể hay gia đình hãy biết tự sửa lỗi, biết nhận lỗi trước khi sửa dạy người thuộc quyền hướng dẫn của mình; biết học hỏi để hoàn thiện những giáo huấn của mình, lời nói luôn phải được chứng minh bằng hành động. Được như vậy thì chắc hẳn sẽ được Chúa vui lòng vì luôn sống và áp dụng lời Chúa dạy.

Lạy Chúa, xin cho con biết Chúa, xin cho con biết con. Amen