Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh, C (M. Eugenio Nguyên)

Tình yêu của Chúa Giêsu là một tình yêu vô vị lợi, không phải thứ tình yêu đổi chác: thả con tép bắt con tôm. Tình yêu của Chúa là tình yêu phổ quát, không loại trừ bất cứ một ai cả.

 

ĐIỀU RĂN MỚI

(Ga 13, 31-33a. 34-35)

 

M. Eugenio Nguyên

Khi biết ngày giờ mình sắp ra đi, Chúa Giêsu cũng giống như các bậc thầy khác: trăn trối lại bí quyết sau cùng cho các đồ đệ của mình. Tiền tài vật chất ư? Không phải. Ăn trên ngồi trước các tôn giáo khác ư? Không phải. Bí quyết chiêu dụ các môn đệ mới ư? Không phải. Đơn giản chỉ là tuân giữ một giới răn mới: giới răn yêu thương nhau; vì nước trời cũng chỉ có một giới răn đó mà thôi.

 

Người ta đã đọc từ lâu trong sách Lê-vi: “Ngươi phải yêu thương đồng loại như chính mình” (Lv 19, 18). Thế thì tại sao ở đây Chúa Giêsu lại gọi là điều răn mới? Theo cha Vũ Phan Long: „Có thể được gọi là “mới”, do chỗ nó mô phỏng cụ thể tình yêu của Đức Giêsu, cũng là tình yêu của Thiên Chúa tỏ hiện nơi Đức Giêsu. Như thế, khi yêu thương, người Kitô hữu tỏ bày Thiên Chúa ra cho loài người. Và nói ngược lại, nếu không yêu thương nhau, các Kitô hữu đã làm biến dạng gương mặt của Đức Giêsu và của Thiên Chúa“.

 

Về mặt hình thức, xem ra điều răn này không có gì là mới, nhưng nếu đọc kỹ lại ta sẽ thấy cái mới mà Đức Kitô nói đến:

* Điều răn cũ: yêu thương đồng loại như chính mình

* Điều răn mới: yêu thương nhau như chính Thầy đã yêu

 

Như thế là đã quá rõ, giá trị để làm thước đo cho tình đồng loại đã đổi thay. Ở điều răn cũ, thước đo là chính mình; nhưng sang điều răn mới thước đo là chính Chúa. Tất cả mọi bậc thang giá trị phải quy về Chúa mà thôi. Điều răn mến Chúa yêu người tuy hai nhưng chỉ là một, cả hai hành động phải được thực hành song song, nếu thiếu một trong hai thì coi như ta chưa giữ điều răn này. Tại sao thế? Vì trong tình yêu một khi đã có sự loại trừ thì không còn là tình yêu của Kitô giáo nữa.

 

Có nhiều người thích ngụy biện rằng: như thế thì khó quá, ai mà có thể yêu như Chúa yêu được? Đúng vậy, vì đó là cấp độ cao nhất của tình yêu. Vì thế mà Chúa Giêsu đã làm gương cho ta noi theo, là mục tiêu cho mọi người vươn tới. Tình yêu của Chúa Giêsu là một tình yêu vô vị lợi, không phải thứ tình yêu đổi chác: thả con tép bắt con tôm. Tình yêu của Chúa là tình yêu phổ quát, không loại trừ bất cứ một ai cả. Vì thế, đối với Chúa không có kẻ thù mà chỉ có yêu thương, bao bọc và muốn cho mọi người được sống và sống dồi dào (x. Ga 10,10)

 

Lời Chúa hôm nay cật vấn chúng ta đã thi hành giới răn mới đến mức độ nào rồi? Nếu giới răn cũ mà còn chưa thực thi nổi thì làm sao mà nói đến chuyện thực hành giới răn mới? Hãy bàm víu vào Chúa Kitô và cầu xin Người, nhất định có ngày chúng ta sẽ làm được điều Người mong ước.

 

Để kết, xin mượn lời của cha Nguyễn Thể Hiện: „Căn tính của Hội Thánh không được đặt nền trên luật lệ hay phụng tự. Tình yêu thương tha nhân là bằng chứng duy nhất của sự hiện diện đích thực của tình yêu của Thiên Chúa nơi con người. Hội Thánh là mầu nhiệm tình yêu ấy giữa thế gian. Các thành phần của Hội Thánh hiệp thông với nhau trong tình yêu ấy, và cùng nhau làm chứng cho Chúa Kitô bằng cách thực thi tình yêu ấy“.