Suy niệm

Suy niệm Lời Chúa CN XXXIV TN, B: CHÚA KITÔ LÀ VUA VŨ TRỤ

Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, nhằm khẳng định vị thế, vai trò của Người trong công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Vua, nhưng vị Vua này không thuộc về thế gian và cũng chẳng qui định bởi ranh giới không gian và thời gian. Nhưng Ngài là Vua của vương quốc tình yêu và Ngài dẫn dắt con người đến sự thật và chân lý.

 

 

 

CHÚA KITÔ LÀ VUA VŨ TRỤ

(Ga 18,33b-37)

 

M. Đaminh Tước 

 

Qua các bài đọc Sách Thánh hôm nay cho chúng ta nhìn một cách tổng quát về Ngôi vị của một vị Vua vũ trụ chứ không phải một ông vua trần thế. Vị Vua chúng ta mừng lễ hôm nay là một vị Vua đội triều thiên bằng mão gai và thân xác bị treo trên thập giá. Nhưng vị Vua này có quyền năng với sức lực cuốn hút bởi con tim tình yêu rộng mở và đôi tay giang rộng cứu độ con người. Vị Vua này Đức Giêsu Kitô, Đấng cai quản trên trời dưới đất và mọi sự đều thuộc về Người.

 

Trong bài đọc 1, sách Đanien báo về một thị kiến: “Con Người đang ngự giá xe mây trời mà đến. Người tiến lại gần bên Đấng Lão Thành. Và Đấng Lão Thành trao cho Người quyền thống trị, vinh quang và vương vị; muôn người thuộc mọi cho tộc, quốc gia và ngôn ngữ đều phải phụng sự Người” (Đn 7,13-14). Con Người đó chính là Đức Giêsu Kitô, được Thiên Chúa trao quyền cai quản khắp hoàn cầu, cũng như trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ đều phục tùng Người (x. Pl 2,10-11).

 

Bài đọc 2, sách Khải Huyền nói về “Đức Giêsu Kitô là vị Chứng Nhân trung thành, là Trưởng Tử trong số những người từ cõi chết trỗi dậy, là Thủ Lãnh mọi vương đế trần gian, ban cho anh em ân sủng và bình an” (c. 5). Ngài là Vua đã chiến thắng tội lỗi, ma quỷ, sự chết và đã sự sống lại vinh quang. Do đó, Ngài là Vua vinh hiển, là Ðấng Alpha và Ômêga là nguyên thủy, là cùng tận, Ðấng đang có, đã có và sẽ đến. Ðấng là Thiên Chúa” (c. 8).

 

Bài Tin mừng của Gioan cho chúng ta biết về ngôi vị, vương quyền của Chúa Giêsu là Vua. Sứ mạng của Chúa Giêsu không giống như sứ mạng của Hêrôđê, quyền bính của Chúa không giống như quyền bính của vua chúa trần gian. Vì Ngài có uy quyền vượt lên trên các vua chúa trần gian. Có lần Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, dân chúng muốn tôn Ngài lên làm vua, nên Người lại lánh mặt (Ga 6,15). Theo Tin Mừng, khi Philatô chất vấn Chúa Giêsu: “Ông có phải là vua dân Do Thái không? Chúa Giêsu không trả lời cho ông Philatô cách trực tiếp, nhưng Ngài mặc khải cho ông biết những gì mà ông có đều bởi ơn trên ban cho ông chức vụ đó. Chúa Giêsu không phủ nhận tước hiệu này, nhưng Chúa đã minh xác rằng: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (c.36). Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, là Vua mọi dân tộc, là Vua của mọi tâm hồn và là Vua trên muôn vua. Nhưng Chúa Giêsu lên ngôi Vua bằng con đường của thập giá, con đường của tình yêu đã dám hy sinh mạng sống “cho người mình yêu”. Vì tình yêu cao cả này, Chúa Giêsu đã hiến thân làm hy tế để cứu chuộc nhân loại. Như vậy, Chúa Giêsu là vị Vua hiền lành, nhân từ và một vị Vua hạ mình đến tận cùng để làm hy lễ tình yêu trên thập giá.

 

Theo Kinh Thánh, Đức Giêsu Kitô xuất thân dòng dõi vua David. Và cao cả hơn, Đức Giêsu là Con Thiên Chúa, là Đấng cứu thế, vị Vua mang lại hòa bình, mang lại chân lý sự thật của tình yêu. Cho nên, ai sống đúng với sự thật sẽ mang lại hoa trái của bình an và hạnh phúc: "Ai đứng về phía sự thật thì nghe tiếng tôi" (c.37). Chúa Giêsu làm Vua, Ngài mang đến cho nhân loại sự thật của công lý và bình an. Do đó, mỗi người Kitô hữu hãy sống theo sự thật, mà sống theo sự thật chẳng dễ và cũng không khó, vì người thành thật thường thua thiệt, và kẻ dối trá lại được coi là khôn ngoan. Nhưng chỉ có những ai dám nói sự thật, chấp nhận sự thật, và sống theo sự thật mới được sống trong vương quốc của Người.

 

Giáo Hội long trọng mừng lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ, nhằm khẳng định vị thế, vai trò của Người trong công trình tạo dựng và cứu chuộc của Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu là Vua, nhưng vị Vua này không thuộc về thế gian và cũng chẳng qui định bởi ranh giới không gian và thời gian. Nhưng Ngài là Vua của vương quốc tình yêu và Ngài dẫn dắt con người đến sự thật và chân lý. Thế nhưng, chân lý đó là gì? Philatô đã đặt vấn đề đó với Chúa, nhưng ông không dám nghe câu trả lời và ông không dám đón nhận chân lý sự thật. Cho nên, Chúa Giêsu đã phải minh chứng cho sự thật bằng giá máu treo trên thập giá để nói lên tình yêu tột đỉnh của Ba Ngôi Thiên Chúa dành cho nhân loại.

 

Chúa Kitô mời gọi chúng ta đón nhận sự thật và đáp trả bằng lời mời gọi sống theo sự thật, nghĩa là đón nhận tình yêu và đáp trả tình yêu, một tình yêu ra khỏi chính mình, để yêu mến một mình Thiên Chúa và thương yêu tha nhân.

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Vua vũ trụ, Chúa là vua của tình yêu nơi tâm hồn mỗi người chúng con, xin Chúa dạy chúng con bước theo con đường chân lý sự thật, đường yêu thương và công bình. Và đừng để chúng con lạc xa con đường chân lý sự thật của Chúa, vì chỉ có Chúa là Vua của lòng con. Amen.