Suy niệm

Suy niệm Lời Chúa CN II TN, B: Ân sủng của Chúa Thánh Thần cải hóa chúng ta nên tốt lành và thánh thiện

Bí tích Rửa tội tháp nhập chúng ta vào Hội thánh. Dân Thiên Chúa của Giao Ước Mới phát sinh từ giếng rửa tội. Như vậy, mỗi người chúng ta đã được rửa tội, trở nên “những viên đá sống động... để xây nên ngôi đền thờ của Thánh Thần, xây dựng hàng tư tế thánh” (1Pr 2,5).

 

Ân sủng của Chúa Thánh Thần

cải hóa chúng ta nên tốt lành và thánh thiện

(1Sm 3,3b-10.19; 1Cr 6,13c-15a.17-20; Ga 1,35-42)

 

Viết Trung

 

Nhờ đức tin và qua Phép rửa, người Kitô hữu được tháp nhập vào tình thương của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần (Ga 17,26). Tin, cậy, mến là những động thái mà con người chỉ có thể có khi được Thánh Thần khơi gợi và nâng đỡ; đó là những động thái qua đó con người lấy hết cả hiện sinh và hoạt động của mình để dâng hiến bản thân mình cho Thiên Chúa Ba Ngôi, Đấng tự thông ban chính mình và cho con người được hiệp thông với Người[1].

 

Chính Thiên Chúa đã mạc khải tình thương, sự ân cần chăm sóc và lòng trung tín của Người đối với Samuel. Bài đọc một, Sách Samuel đã cho chúng ta cảm nhận được tình thương của Thiên Chúa dành cho Samuel khi ông được Thiên Chúa gọi: “Samuel lớn lên. Đức Chúa ở với ông và Người không để cho một lời nào của Người ra vô hiệu” (1Sm 3,19). Qua bài đọc hai, lời rao giảng của thánh Phaolô cho chúng ta hiểu rõ Thiên Chúa theo chiều kích trọng yếu là tình yêu. Thậm chí phản ứng của Thiên Chúa đối với hiện tượng tội lỗi còn là lời hứa Người sẽ càng gia tăng ơn tha thứ và tình thương Người vẫn dành cho dân Người: “Thân xác con người không phải để gian dâm, mà để phụng sự Chúa, vì Chúa làm chủ thân xác” (1Cr 6,13c). Ở câu tiếp theo thánh Phaolô còn minh chứng cho chúng ta thấy rõ sự tốt lành và thánh thiện nơi thân xác chúng ta: “Anh em chẳng biết rằng thân xác anh em là đền thờ của Chúa Thánh Thần sao? Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em” (1Cr 6,19).

 

Như vậy, Thiên Chúa là nguồn suối ân sủng và cũng chính Thiên Chúa là vị Mục tử nhân lành, Người dùng quyền năng của Người mà ban Thánh Thần để dẫn dắt đoàn dân đến đồng cỏ xanh tươi là Giáo hội của Chúa. Thánh Phaolô viết trong thư gửi tín hữu Galat: “Ðể chứng thực anh em là con cái, Thiên Chúa đã sai Thần Khí của Con mình đến ngự trong lòng anh em mà kêu lên: "Ápba, Cha ơi!" Vậy anh em không còn phải là nô lệ nữa, nhưng là con, mà đã là con thì cũng là người thừa kế, nhờ Thiên Chúa” (Gl 4,6-7). Như vậy, chúng ta đươc giao hoà với Thiên Chúa không gì hơn là được đi vào trong quỹ đạo tình yêu của Người, được trở nên nghĩa tử và Thiên Chúa cho đồng thừa kế với Đức Kitô.

 

Toàn bộ đời sống siêu nhiên của người Kitô hữu đều bắt nguồn từ Bí tích Rửa tội. Bí tích Rửa tội làm cho chúng ta thành chi thể trong Thân Thể Chúa Kitô, “bởi thế, chúng ta là phần thân thể của nhau” (Ep 4,25). Bí tích Rửa tội tháp nhập chúng ta vào Hội thánh. Dân Thiên Chúa của Giao Ước Mới phát sinh từ giếng rửa tội. Như vậy, mỗi người chúng ta đã được rửa tội, trở nên “những viên đá sống động... để xây nên ngôi đền thờ của Thánh Thần, xây dựng hàng tư tế thánh” (1Pr 2,5). Như thế mỗi người chúng ta đã được chịu phép rửa tội thì chúng ta phải ý thức làm chứng tá đức tin qua đời sống của mỗi cá nhân mình để Giáo hội không ngừng nẩy sinh hoa trái. Thánh Phaolô cũng đã cho chúng ta biết được tình thương cao cả của Thiên Chúa dành cho mỗi người chúng ta khi ngài viết thư gửi cho tín hữu Cô-rin- tô: “Vì Thiên Chúa đã trả giá đắt mà chuộc lấy anh em. Vậy anh em hãy tôn vinh Thiên Chúa nơi thân xác anh em” (1Cr 6,20).

 

Lạy Chúa, nhờ Bí tích Rửa tội, chúng con được mời gọi tham dự vào chức tư tế của Đức Kitô, vào sứ mạng ngôn sứ và vương đế của Người, như lời thánh Phêrô nói: “Anh em là giống nòi được tuyển chọn, là hoàng tộc chuyên lo tế tự, là dân thánh, dân riêng của Thiên Chúa, để loan truyền những kỳ công vĩ đại của Người, Đấng đã gọi anh em ra khỏi miền u tối vào nơi đầy ánh sáng diệu huyền” (1Pr 2,9). Xin Chúa cho mỗi người chúng con luôn ý thức được sự cao quý của Bí tích Rửa tội để loan báo Tin Mừng của Chúa bằng đời sống đức tin của chúng con đến với mọi người xung quanh. Amen.

 

 

_____________________

 

[1] Ân sủng qua các tác giả. Dịch theo: Gnadenlehre, tr. 17 - 18.