Suy niệm

Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xito - Nghi thức Làm phép nhà hưu dưỡng (Martin OCist)

Đan viện Phước Lý

Lễ Các Thánh Tổ Phụ Dòng Xito - Nghi thức Làm phép nhà hưu dưỡng


 

Hôm nay Toàn Dòng Xito mừng kính Các Thánh Tổ Phụ lập dòng Xito: Roberto, Alberico và Staphano Hardingo. Mừng kính các ngài hôm nay mọi con cái của dòng Xito cảm tạ ơn Chúa đã luôn can thiệp cho phần rỗi các linh hồn. Qua các cha thánh Thiên Chúa muốn duy trì và củng cố ơn gọi đan tu trong thế giới. Qua bao thế hệ biết bao hoa trái chiêm niệm tiếp tục tươi tốt và sum xuê, tinh thần "thực tâm tìm Chúa" tiếp tục nung nấu tâm can những đan sĩ Xito đơn thành. Mừng lễ các thánh tổ phụ lập dòng, nguyện xin Chúa tiếp tục bảo vệ đời sống đan tu để giữa bao thăng trầm của nhân thế đời sống Xito sẽ chiếu giãi ánh sáng Tin Mừng.

Bài ca hiệp lễ _Ân Huệ Chúa

Trong ngày đại lễ hôm nay, đan viện cũng cử hành nghi thức Làm phép nhà hưu dưỡng. Xin dâng lên Chúa tâm tình tri ân và cám ơn các vị ân nhân xa gần. Nguyện xin Chúa ban nhiều ơn sủng cho các đan sĩ cư ngụ nơi đây và trả công bội hậu cho lòng quảng đại của quý ân nhân.