Suy niệm

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý Hân Hoan Báo Tin

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

 

 

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý Hân Hoan Báo Tin

 

 

Sau khi Viện phụ M. Bảo Tịnh Nguyễn Đức Chánh mãn nhiệm ngày 11-10-2020, ngày 31-10-2020, dưới sự soi sáng và hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý đã bầu chọn cha M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh làm Viện Phụ của Cộng đoàn.

 

Sau đây là thông tin và một số hình ảnh của Tân Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh:

 

Tân Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh

Sinh ngày: 10-08-1970  

Vào dòng: 24-06-1990  

Tập sinh: 08-04-1991    

Khấn tạm: 15-08-1993  

Khấn trọng: 15-08-1997

Linh mục: 09-02-2004

Đắc cử Viện phụ: 31-10-2020

 

 Tân Viện Phụ M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh

 

Sáng ngày 31.10.2020 Cộng đoàn dâng Thánh lễ cầu xin ơn Chúa Thánh Thần

 

Cộng đoàn tập trung tại Phòng Hội

 

Các cử tri đặt tay trên Sách Tin Mừng tuyên thệ theo nghi thức của Dòng Xitô

 

Cha M. Vinhsơn Liêm Nguyễn Hồng Thanh đắc cử Viện Phụ

 

Cộng đoàn rước Tân Viện Phụ vào Nhà Nguyện

 

Viện phụ Hội Trưởng, Tân Viện Phụ và Cộng đoàn chầu Thánh Thể

 

Các Khấn Sinh hứa vâng phục Tân Viện Phụ

 

 

Tân Viện Phụ tạ ơn Thiên Chúa, cám ơn Viện phụ Hội Trưởng và Cộng đoàn

 

Ngày 1.11.2020, Lễ Các Thánh Nam Nữ, Tân Viện Phụ cùng với Viện phụ Hội Trưởng, quý Viện Phụ, quý Bề Trên các Đan Viện trong Hội Dòng và Cộng đoàn dâng Thánh Lễ Tạ Ơn