Suy niệm

Chúa Nhật VII PS, Năm A, Ga 17,1-11a: Tin vào Đức Giêsu Kitô - Đấng là một với Chúa Cha

Chính Chúa Giêsu tuyên bố: “Ta và Cha Ta là một” (Ga 10,30). Cùng một ý nghĩa đó, ở nơi khác Người nói: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15). Và ở Tin Mừng hôm nay, Chúa khẳng định: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ” (c.10).

 

 

 

TIN VÀO ĐỨC GIÊSU KITÔ - ĐẤNG LÀ MỘT VỚI CHÚA CHA

(Ga 17, 1-11a)

 

M. André Tường

 

Tác giả thư Dothái khẳng định: “Đức tin là bảo đảm cho những điều ta hy vọng, là bằng chứng những điều ta không thấy” (Dt 11,1). Như vậy, người Kitô hữu sống đức tin là xác tín Chúa Giêsu từ Chúa Cha mà đến thế gian để cứu độ nhân loại, đồng thời Người nên một với Chúa Cha. Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay minh chứng cho chúng ta điều đó khi Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện hiến tế lên Chúa Cha: Lạy Cha, giờ đã đến! Xin Cha tôn vinh Con Cha để Con Cha tôn vinh Cha. Thật vậy, Cha đã ban cho Người quyền trên mọi phàm nhân là để Người ban sự sống đời đời cho tất cả những ai Cha đã ban cho Người. Mà sự sống đời đời đó là họ nhận biết Cha, Thiên Chúa duy nhất và chân thật, và nhận biết Đấng Cha đã sai đến, là Giêsu Kitô” (Ga 17, 1-3).

 

Quả thật, thánh sử Gioan trình thuật cho chúng ta biết Chúa Giêsu dâng lời cầu nguyện lên Chúa Cha diễn tả sự kết hiệp nên một, đồng bản thể giữa Chúa Cha và Chúa Giêsu. Chúa Giêsu khẳng định cách chắc chắn là Người từ Chúa Cha mà đến thế gian để hoàn thành sứ mạng cứu chuộc nhân loại. Chúa Giêsu luôn đề cao Chúa Cha vì Ngài được Chúa Cha sai đến chứ không phải tự Ngài tìm cách và hành động theo ý riêng.

 

Chính Chúa Giêsu tuyên bố: “Ta và Cha Ta là một” (Ga 10,30). Cùng một ý nghĩa đó, ở nơi khác Người nói: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15). Và ở Tin Mừng hôm nay, Chúa khẳng định: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ(c.10). Ở đây, chúng ta liên tưởng đến dụ ngôn Người Cha Nhân Hậu. Khi người con cả phàn nàn, than trách về hành vi sai lỗi của người em, nhưng được cha yêu thương, nuông chiều, trong khi cha không ưu ái cho những việc anh ta làm, tuy nhiên người cha đã trả lời với người con cả: “Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con” (Lc 15,31). Với những lời đầy ý nghĩa chân thực trên, Chúa Giêsu nhắn nhủ cho chúng ta xác tín về sự hiệp nhất giữa Người với Thiên Chúa Cha. Ðây là mạc khải quan trọng nhắc ta nhớ lại những suy tư mở đầu của Tin Mừng thánh Gioan về Ngôi Lời: “Từ nguyên thủy đã có Ngôi Lời và Ngôi Lời là Thiên Chúa vạn vật do bởi Ngài mà có và nếu không có Ngài thì sẽ không có gì cả” (Ga 1,1-3).

 

Thật vậy, Chúa Giêsu được Thiên Chúa trao cho mọi quyền hành trên trời dưới đất: “Chúa Cha yêu thương người Con và trao mọi sự trong tay Con” (Ga 3,34), và ai nghe lời Chúa Con, và thực hành thì được Thiên Chúa Cha yêu thương. Được Thiên Chúa Cha yêu thương là được nâng lên hàng con cái, được Thần Khí Thiên Chúa soi sáng hướng dẫn, và làm cho mạnh sức để sáng suốt thực thi đúng hướng và theo ý Thiên Chúa. Nhờ thế, thành quả nhận lại là được Thiên Chúa yêu thương, Thiên Chúa sẽ cùng với Con yêu quý của Ngài là Đức Giêsu Kitô đến và ở với người ấy, và người ấy được trở nên thành viên trong gia đình Thiên Chúa.

 

Như vậy, Đức Giêsu Kitô là Đường xuống với con người, đồng thời, là Đường duy nhất dẫn tất cả mọi người trong gia đình nhân loại lên với Thiên Chúa. Thánh Phêrô tông đồ đã minh định với các kỳ mục và kinh sư họp nhau tại Giêrusalem rằng: “Ngoài Đức Giêsu Kitô ra, không ai đem lại ơn cứu độ; vì dưới gầm trời này, không có một danh nào khác đã được ban cho nhân loại, để chúng ta phải nhờ vào danh đó mà được cứu độ” (Cv 4,12). Cùng xác tín như thế, thánh tông đồ Phaolô nói: “Chỉ có một Thiên Chúa, chỉ có một Đấng trung gian giữa Thiên Chúa và loài người: đó là một con người, Đức Giêsu Kitô, Đấng đã tự hiến làm giá chuộc mọi người” (1Tm 2,5). Thánh Phêrô và Phaolô là những người có kinh nghiệm trực tiếp về Đức Giêsu Kitô lịch sử và Đức Giêsu Kitô Phục Sinh, thì những khẳng định trên đây của các ngài là nền tảng vững chắc về đức tin Kitô giáo.

 

Quả thật, là Kitô hữu, đời sống bước theo Chúa Kitô đâu phải để tránh hiểm nguy, trắc trở, nhưng để vượt qua những thử thách gặp phải. Cũng vậy, người Kitô hữu tin vào Chúa Kitô đâu phải để khỏi bị cám dỗ, nhưng nhờ Người để chiến thắng cơn cám dỗ lôi cuốn. Như thế, cuộc sống của người Kitô hữu không tránh khỏi những khó khăn, gian khổ mà những người không tin vào Chúa phải đối diện mỗi ngày. Do đó, chúng ta phải nuôi dưỡng cho mình có được một đức tin vững mạnh và tấm lòng sắt son vững vàng để tín thác vào Chúa. Vì thập giá vừa là một thách thức với những người tin theo Chúa Giêsu, vừa là một điều kiện tiên quyết dành cho những ai muốn làm môn đệ của Ngài. Thật vậy, Đức Giêsu đến không chỉ cho những ai theo Ngài cách tìm kiếm của cải vật chất, danh vọng hay những thú vui tạm bợ nơi trần gian, mà trái lại Ngài dẫn đường cho họ và cách thức để đạt được hạnh phúc Nước Trời.

 

Do đó, suy niệm về bài Tin Mừng hôm nay, nhắc nhở chúng ta về tương quan liên đới trong đời sống khi thể hiện ý muốn của nhau, hãy nói tốt và trung thực về nhau cho người khác và trao ban trọn vẹn cho nhau, đó chính là tương quan hiệp nhất của tình yêu. Bởi vì “Thiên Chúa là tình yêu (1Ga 4,16). Mà tình yêu này được diễn tả cách trọn vẹn và tuyệt đối nơi tương quan giữa Thiên Chúa và Đức Kitô, người Con duy nhất của Người. Quả thực, mầu nhiệm “tôn vinh” của Chúa Cha và Chúa Con, chính là mầu nhiệm tình yêu mà mỗi người Kitô hữu thể hiện hằng ngày trong môi trường mình sống, đồng thời, nhiệt thành loan truyền Tin Mừng đến cho mọi người. Do bởi, không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, nếu chúng ta có chết là chết cho Chúa” (Rm 14,7-8). Sống cho vinh danh Thiên Chúa là an bình và hạnh phúc của chúng ta.

 

 

 

 

Thiết kế Web : Châu Á