Suy niệm

Chúa nhật II Thường Niên, B: "CHIÊN THIÊN CHÚA và ƠN GỌI" (Thadeo)

Thiên Chúa đã đoái nhìn đến những thân phận hèn mọn, nô lệ, bị gạt ra bên lề xã hội… Người đã hạ mình xuống, mặc lấy thân xác nô lệ như họ, thân xác hiền lành như con chiên, chịu thiệt thòi như con chiên, chịu bách hại và bị sát tế như con chiên; nhằm để cứu chuộc đàn chiên của mình và đem chúng về cùng một đàn chiên của Người.

 

Ga 1, 35-42

 

"CHIÊN THIÊN CHÚA và ƠN GỌI"

 

Hôm nay, Chúa nhật thứ II thương niên, Giáo hội cho chúng ta suy niệm đoạn Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan (Ga, 35-42). Tác giả Tin mừng Gioan đưa chúng ta vào chiêm ngắm Tình yêu thương Cứu độ của Thiên Chúa đối với con người được thể hiện nơi chính Đấng hiện thân của Người là Đức Giêsu Kitô, Đấng mà các Ngôn sứ đã từng loan báo: “Người sẽ đến”.  Điều mà thánh Phaolô đề cập đến, hôm nay đã được ứng nghiệm: “Vì yêu thương và muốn cứu độ nhân loại, bằng mọi cách, Thiên Chúa đã tỏ mình ra nhiều lần và phán dạy cha ông chúng ta qua các Ngôn sứ, để làm sao chúng ta có thể nhận biết Người; nhưng vào thời sau hết này, Thiên Chúa đã phán chúng ta qua Thánh Tử…” (x. Dt 1,1-2). Hôm nay, cùng một lúc chúng ta được đón nhận lời của Ngôn sứ Cựu ước loan báo Đấng Cứu Thế và đồng thời, đón nhận chính Đấng đã được loan báo. Hai thời Cựu và Tân Ước đã giao nhau, một kỷ nguyên Cứu độ đã mở ra, một kỷ nguyên tràn ngập tình yêu của Thiên Chúa.

Chúng ta sẽ đón tiếp Thánh Tử của Thiên Chúa mà các Ngôn sứ hằng loan báo từ ngàn xưa, đó là ai? Đó là “Chiên Thiên Chúa”, Đấng mà Ngôn sứ Gioan Tiền Hô đã giới thiệu cho hai môn đệ của ngài. Chúng ta biết, lời chứng đáng tin cậy nhất là, khi người giới thiệu cũng đã từng chung sống và đã từng trải nghiệm cùng người được giới thiệu. Ngôn sứ Gioan là bà con với Chúa Giêsu, đã từng sống với Chúa Giêsu theo thể lý; ngài được Thiên Chúa phú bẩm, mạc khải cho ngài biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa ngay khi còn trong lòng mẹ; thánh nhân đã nhảy mừng khi Đức Mẹ mang Chúa Giêsu tới. Thánh Gioan Tiền Hô là người của Thiên Chúa, là Ngôn sứ nói Lời của Thiên Chúa. Lời giới thiệu của thánh nhân là Lời Thiên Chúa mạc khải. Thiên Chúa mạc khải cho hai môn đệ của thánh nhân. Chính thánh nhân đã không giới thiệu: đây là “Thiên Chúa” Đấng cứu độ chúng ta, nhưng giới thiệu: đây là “Chiên Thiên Chúa” Đấng cứu độ chúng ta. Thiên Chúa mạc khải cho hai môn đệ của thánh nhân. Một trong hai môn đệ của ngài đã tin theo, và môn đệ cũng đã giới thiệu cho em mình và em mình cũng tin theo Người.

Xin chia sẻ hai ý:

 

* Danh “Chiên Thiên Chúa”

Danh từ “Chiên Thiên Chúa” trong Cựu Ước gợi lên những hình ảnh: “chiên vẹn sạch” (không tỳ vết). Trong lễ Vượt qua của người Do Thái, khi họ dâng lễ vật, phải kết hợp hai biểu tượng, tức là phải có bánh không men bởi những người nông dân và việc sát tế “con chiên một tuổi không tì vết” bởi những người chăn chiên. “Chiên hiền lành” là con chiên luôn phải chịu thua thiệt, không tranh đua, khoe khoang như những con dê ; chiên bị sát tế mà không kêu la…

Chúng ta thấy, đang khi người Do Thái mong đợi một Đấng cứu nhân độ thế, Đấng đánh đông dẹp bắc, Đấng có thể triệt hạ chính quyền La Mã đang thống trị họ… thì chương trình Cứu độ của Thiên Chúa lại quay sang bước khác. Đấng Cứu Độ nhân loại xuất hiện trước lời chứng của thánh Gioan Tiền Hô đó là Chiên Thiên Chúa ; Người sẽ mở ra một kỷ nguyên mới, một kỷ nguyên cứu độ, cứu độ con người bằng tất cả tình yêu thương, bằng cả trái tim nhân hậu, bằng sự khiêm hạ thẳm sâu, bằng sự tha thứ chân thành… Vị Ngôn sứ giao thời đã giới thiệu cho hai môn đệ của ngài, đồng thời cũng giới thiệu cho chúng ta thời Tân Ước một Đấng Cứu Thế, Đấng xóa bỏ tội trần gian, đó là “Chiên Thiên Chúa”.

Mãi đến hôm nay, lời giới thiệu của thánh Gioan Tiền Hô vẫn còn vang vọng mãi. “Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa bỏ tội trần gian, xin thương xót chúng con”, đó là lời nguyện cầu khẩn thiết nhất của mỗi người tín hữu khi tham dự thánh lễ mỗi ngày.

 

* Ơn gọi của hai Tông Đồ và Ơn gọi chúng ta

Ơn gọi của chúng ta xuất phát từ Thiên Chúa. “Thiên Chúa dành riêng tôi khi tôi còn trong lòng mẹ, đã gọi tôi nhờ Ân sủng của Người”, Ơn gọi của mỗi người có mục đích và đã được tiền định những ai Thiên Chúa đã tiền định thì Người cũng kêu gọi và cho họ được hưởng phúc vinh quang” (x. Rm 8,28-30).

Mỗi người đều có khả năng biến đổi nhờ Ơn Chúa thánh hóa. Thánh Anrê ngư phủ, một trong hai người đầu tiên được thánh Gioan Tiền Hô giới thiệu Đấng Cứu Dộ trần gian và thánh nhân đã tin theo Người. Thánh Simon ngư phủ cũng đã được thánh Anrê anh mình giới thiệu và cũng đã tin theo Người. Ơn gọi làm Tông đồ của thánh Anrê và thánh Simon không dựa trên những tiêu chuẩn trần thế, nhưng dựa trên Ân sủng của Thiên Chúa: Thiên Chúa đã gọi tôi nhờ Ân sủng của Người (Gl 1,15). Thiên Chúa đã đoái thương cứu độ hết thảy mọi người, Người đã chọn lựa một số người làm nhân chứng cho Người trong cuộc đời này: “Thiên Chúa đã chọn người này làm Tông đồ, người nọ làm Ngôn sứ, kẻ khác làm người loan báo Tin Mừng…” (Ep 4,11-12). Ban đầu, thánh Anrê và Simon tuy đã theo Chúa Giêsu, nhưng cũng đã hiểu sai đường lối của Thiên Chúa. Chính thánh Simon đã tuốt gươm chém quân lính đến bắt Chúa Giêsu, và lần khác, thánh nhân cũng đã ngăn cản Người, không cho Người lên Giêrusalem chịu đau khổ và chịu chết… Nhưng sau đó, Chúa Thánh Thần đã biến đổi của các ngài, các ngài mới hiểu được Thánh Ý Cứu Độ của Thiên Chúa…và các ngài đã can đảm làm chứng cho Người.

 Được yêu nhiều thì mến nhiều, hai Tông Đồ Anrê và Simon đã đáp lại tình yêu của Thiên Chúa đối với mình. Các ngài đã khiêm nhu trước những thế lực áp bức, bánh hại đạo Chúa Kitô. Như lúc đầu, các ngài đã đón nhận từ thánh Gioan Tiên Hô, Đấng mà các ngài không nghĩ tới, Đấng Chiên Thiên Chúa, thì giờ đây, niềm tin của các ngài càng mãnh liệt gấp bội phần.  Đấng đó không phải là Đấng đánh đông dẹp bắc, nhưng Đấng đó là Vua sự thật, Vua công bình, Vua bác ái, vị Vua hiền lành luôn chịu thiệt thòi, bị áp bức và bị giết chết (như con chiên hiền lành bị đem đi làm thịt (Is 53,7)… Hai Tông đồ đầu tiên của Chúa Giêsu đã một lòng làm chứng cho Thầy mình, đem cả mạng sống của mình làm chứng cho Người, làm chứng cho công lý, cho sự thật, cho tình yêu.

 

Qua bài Tin Mừng hôm nay, ta có thể nhận ra được rằng: Thiên Chúa đã đoái nhìn đến những thân phận hèn mọn, nô lệ, bị gạt ra bên lề xã hội… Người đã hạ mình xuống, mặc lấy thân xác nô lệ như họ, thân xác hiền lành như con chiên, chịu thiệt thòi như con chiên, chịu bách hại và bị sát tế như con chiên; nhằm để cứu chuộc đàn chiên của mình và đem chúng về cùng một đàn chiên của Người.

Hai Tông Đồ Simon và Anrê đã ghi tâm khắc cốt lời giới thiệu đầu tiên của Gioan Tiền Hô khi gặp Chúa Giêsu Kitô. Đức tin non yếu ban đầu cũng như đức tin vững chắc sau khi Chúa Thánh Thần soi dẫn của các ngài là những viên đá xây dựng niềm tin vững chắc cho chúng ta.  Nguyện các ngài cầu bầu cùng Chúa cho chúng ta được giữ vững niềm tin, vững bước theo chân Chúa, làm chứng cho Chúa đến hơi thở cuối cùng.

 

“Lạy Chiên Thiên Chúa, Đấng xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con”! Amen!

 

Thadeo Hồ Sĩ Thọ