Suy niệm

Chúa Nhật IX TN, A - Lễ Chúa Ba Ngôi: Ba Ngôi Thiên Chúa

Tự trí khôn, con người không thể hiểu được Mầu nhiệm Một Chúa Ba Ngôi. Phải nại đến Đức Giêsu Kitô, Ngôi Lời nhập thể, qua Ngài mầu nhiệm Thiên Chúa được vén mở, nhờ Người mà chúng ta biết có Một Thiên Chúa duy nhất trong Ba Ngôi Vị là Cha, Con và Thánh Thần.

Chúa Nhật IX TN, A - Lễ Chúa Ba Ngôi: Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh

Sống mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi cực thánh là chúng ta sống hiệp nhất, yêu thương, có nghĩa là chúng ta sẵn sàng ban tặng, chia sẻ, đón nhận nhau và gắn bó với nhau như mầu nhiệm tình yêu.

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23: Thần Khí sáng tạo và canh tân

Không chỉ trong công cuộc sáng tạo và bảo tồn thế giới, Ngôi Ba Thiên Chúa còn là tác nhân chính trong nhiệm cục cứu độ nhân loại.

Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Ga 20,19-23: Sức sống của Chúa Thánh Thần

Chúa Thánh Thần là Ngôi Ba Thiên Chúa đang hiện diện và hoạt động trong suốt chiều dài lịch sử cứu độ. Trong thời Tân Ước, Ngài chính là ân huệ của Đấng Phục Sinh và là nguồn sức mạnh nối kết muôn dân trên toàn thế giới trở nên một và hiệp nhất trong cùng một phép Rửa, để trở nên một thân thể Đức Giêsu Kitô.

Thứ Năm, Tuần VII PS, Ga 17,20-26: Hiệp nhất

Chúa Giêsu cầu nguyện cho Giáo hội Người thiết lập, cũng như cho mọi tín hữu trong tương lai, nghĩa là có tất cả chúng ta nữa. Ngài cầu xin cho chúng ta được hiệp nhất với nhau trong Giáo hội, để cùng nhau hiệp nhất với Ngài.

Chúa Nhật VII PS - Lễ Thăng Thiên, Mt 28,16-20: Đức Giêsu lên trời ngự bên hữu Chúa Cha

Trong các Tin Mừng, Chúa Giêsu không nói Chúa sẽ lên trời, nhưng Chúa thường nói Người sẽ về với Chúa Cha. Về trời chính là về trong sự sống với Chúa Cha, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần. Sự sống trong Ba Ngôi Thiên Chúa chính là Nước Trời. Sống trong Nước Trời là được hưởng hạnh phúc trong tình yêu Thiên Chúa.

Chúa Nhật VII PS, Năm A, Ga 17,1-11a: Tin vào Đức Giêsu Kitô - Đấng là một với Chúa Cha

Chính Chúa Giêsu tuyên bố: “Ta và Cha Ta là một” (Ga 10,30). Cùng một ý nghĩa đó, ở nơi khác Người nói: “Mọi sự Chúa Cha có đều là của Thầy” (Ga 16,15). Và ở Tin Mừng hôm nay, Chúa khẳng định: “Tất cả những gì của con đều là của Cha, tất cả những gì của Cha đều là của con; và con được tôn vinh nơi họ” (c.10).

Chúa Nhật VII PS, Năm A, Ga 17,1-11a: Lời cầu nguyện của Chúa Giêsu

Chúng ta nhận ra lời cầu nguyện của Đức Giêsu là kim chỉ nam cho lời cầu nguyện của chúng ta trong cuộc sống mỗi ngày. Chúng ta cảm ơn vì chúng ta là quà tặng của Chúa, hạt giống của Ngài, thứ sẽ thay đổi thế giới nhờ tinh thần của Ngài.

Chúa Nhật VI PS, Năm A, Ga 14,15-21: Chúa Thánh Thần - Đấng Bảo Trợ

Đấng Bầu Chữa khác, đó là Thần khí sự thật, đó chính là Chúa Thánh Thần Ngôi Ba. Người được hứa ban và gửi đến cho các Tông đồ ngay liền với sự ra đi của Chúa Giêsu. Và từ đó, một giai đoạn mới trong lịch sử cứu độ của Thiên Chúa được mở ra, để khai mở một sự hiện diện mới của Thiên Chúa .

Chúa Nhật VI PS, Năm A, Ga 14,15-21: Sống Điều Răn Chúa dạy

Nếu lấy luật Chúa dạy làm kim chỉ nam cho các mối tương quan giữa người với người, thì sẽ không còn cảnh tranh giành, xung đột, hận thù lẫn nhau nữa. Vì “kẻ yêu luật Chúa hưởng an bình thư thái, chẳng còn lo gặp chướng ngại nào” (Tv 119,165).

Chúa Nhật VI PS, Năm A, Ga 14,15-21: Tình yêu là mối giây hiệp thông

Qua bài Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta biết một bằng chứng, một dấu hiệu để chứng tỏ sống mối hiệp thông trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội đó là chúng ta yêu mến Chúa, là tuân giữ các điều răn của Chúa, nhất là điều răn yêu người.

Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm A, Ga 14,1-12: “Chính Thầy là con đường, là sự thật và là sự sống”

Con đường nào cũng nhiều thử thách gian nan. Người đi trên con đường có tên “Giêsu” phải chấp nhận qua cửa hẹp.

Chúa Nhật V PS, A, Ga 14,1-12: Chúa Giêsu Kitô - Con đường yêu thương

Mọi con đường ấy đều gồm tóm trong một con đường mang tên Giêsu, con đường ấy không bị bó buộc bởi một hệ thống giáo điều, nhưng là toàn thể cuộc sống, lời nói, việc làm của Chúa Giêsu trong ý nghĩa cứu độ.

Chúa Nhật V Phục Sinh, Năm A, Ga 14,1-12: Thầy là Đường

Chúa Giêsu là con đường, và con đường đó chính là sự thật và là sự sống, sự sống của Chúa Cha đã được thể hiện nơi Người. Là những người môn đệ, chúng ta phải bước trên con đường đó, khởi đi từ việc tin vào Chúa Cha và vào Chúa Giêsu.

Thứ 4, Tuần IV PS, thánh Philipphê và thánh Giacôbê, Tông đồ (Ga 14,6-14): "Con đường Giêsu"

“Con đường Giêsu” không phải là một mớ những tín điều, những sự phải tin, nhưng là toàn thể cuộc sống của Ngài, từ tư tưởng cho đến lời nói và việc làm. Tất cả đều hướng tới chân trời cứu độ. Chúng ta không chỉ đi trong đường lối, trong tinh thần, nhưng trong chính bản thân Người. Như cành nho gắn liền với thân nho và sống bằng sự sống của thân nho.

Chúa Nhật IV PS, Năm A, Ga 10,1-10: Đức Giêsu là cửa ràn chiên

„Cửa cho chiên ra vào“ là hình ảnh nói lên tính chính danh của người mục tử. Đức Giêsu tự cho mình là „cửa“ của ràn chiên. Tất cả những ai đến trước Ngài đều là trộm cướp, vì không đi qua „cửa“ là chính Ngài mà vào.

Chúa Nhật IV PS, Năm A, Ga 10,1-10: Trái tim người mục tử

Trái tim là biểu tượng của tình yêu, là nơi chứa đựng tình yêu. Trong nhiều lần hiện ra, Chúa Giêsu cũng đã để lộ trái tim mình trước ngực. Một trái tim bị thương tích, một trái tim quấn vòng gai, một trái tim bốc cháy, để qua hình ảnh trái tim đó, nhân loại hiểu: Thiên Chúa là Tình yêu (1Ga 4,8). Ngài hiến tế chính mình, vì vâng phục Chúa Cha và vì yêu loài người.

Chúa Nhật III PS, Năm A, Lc 24,13-35: Hành trình Emmaus - Hành trình đức tin

Trong hành trình đức tin, nếu chúng ta đón nhận Ngài như người bạn đồng hành, chuyện vãn và chia sẻ với chúng ta, thì đôi mắt đức tin của chúng ta sẽ mở ra. Đức tin là nguồn ánh sáng giúp ta nhìn ra ý nghĩa của các biến cố trong cuộc đời. Đức tin là đốm lửa thắp lên niềm hy vọng giữa đêm đen tuyệt vọng, trong ánh sáng đức tin chúng ta sẽ tìm thấy ý nghĩa của cuộc sống.

Chúa Nhật III PS, Năm A, Lc 24,13-35: Hành trình Emmaus

Trên cuộc hành trình đức tin, trong cuộc sống hằng ngày, có nhiều lần và rất nhiều lần chúng ta cũng có cái nhìn, suy nghĩ bi quan, yếm thế như hai môn đệ trên đường Emmaus.

Chúa Nhật III PS, Năm A, Lc 24,13-35: Nhận ra Chúa và tin vào Người

Bài Tin Mừng hôm nay nói đến sự khủng hoảng và mất niềm tin vào Chúa của hai môn đệ trên đường về làng Emmaus. Họ mất niềm tin, hoang mang lo lắng về ngày mai, cho đến khi các ông đã nhận ra Chúa và tin vào Người.

Suy niệm Tin Mừng CN II PS, Ga 20,19-31: Gặp Đấng Phục Sinh

Tám ngày trước, cho dù vì bất cứ lý do gì khiến Tôma không tin, thì bây giờ, khi gặp được Chúa, ông đã hoàn toàn thay đổi, ông không còn cứng lòng, ngờ vực, cũng không chán nản, dỗi hờn, nhưng mạnh mẽ tuyên xưng thầy Giêsu là Thiên Chúa.

Suy niệm Tin Mừng CN II PS, Ga 20,19-31: Đừng cứng lòng nhưng hãy tin

Tôma sau khi đã gặp được Chúa Phục Sinh, ông cảm nghiệm được tình thương của Người, ông đã đạt tới một đức tin sâu xa và ông vững mạnh hơn các môn đệ khác qua lời tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!”.

Thứ Sáu, Tuần Bát Nhật PS, Ga 21,1-14: Tình yêu giúp chúng ta nhận ra Đức Kitô phục sinh

Trong khi mọi người đều không nhận ra Chúa Giêsu thì chỉ mình Gioan đã nhận ra, vì “người môn đệ Chúa yêu” đã có sẵn một lòng yêu mến Chúa, một đức tin từ kinh nghiệm sống với Chúa, nên đã nhận ra Chúa một cách hết sức dễ dàng.

Chúa Nhật Phục Sinh, Ga 20,1-9: Chúa Phục Sinh khai mở đức tin chúng ta

Tin vào Đấng Phục Sinh cũng giống như niềm tin trọn vẹn vào Chúa Kitô. Thân thể Chúa Kitô thì không còn ở trong mồ nữa, nhưng đã phục sinh tới một cuộc sống mới, và chúng ta tin rằng, thân thể của chúng ta cũng sẽ được một lần tham giữ vào vinh quang của Ngài.