Suy niệm mỗi ngày

Chúa nhật II Thường Niên, B: "GIỚI THIỆU CHÚA CHO NGƯỜI CHÚNG TA GẶP GỠ" (Bê-đa)

... mỗi người kitô hữu chúng ta cũng phải là chứng nhân, là bảng chỉ đường đưa người khác đến với Chúa.

Các bài chia sẻ TUẦN II THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Việc biết Chúa không phải là chuyện bàng quang không thèm gia nhập đạo; theo đạo không phải là dửng dưng không quan tâm đến việc đạo đức, tham dự thánh lễ và cầu nguyện với Chúa; việc trở nên bạn hữu của Chúa không phải chỉ là chuyện nghe nói về Người… Nhưng cần sự gặp gỡ giữa ta với Chúa, không ai giữ đạo thay cho ta được, không ai tu thay cho chúng ta được, không ai đền tội hay lập công cho chúng ta được… Vì thế, cần một sự “đến mà xem” nghĩa là phải đến gặp gỡ Chúa qua các bí tích và đời sống đạo để được Người cứu độ. 

Chúa nhật II Thường Niên, B: "CHIÊN THIÊN CHÚA và ƠN GỌI" (Thadeo)

Thiên Chúa đã đoái nhìn đến những thân phận hèn mọn, nô lệ, bị gạt ra bên lề xã hội… Người đã hạ mình xuống, mặc lấy thân xác nô lệ như họ, thân xác hiền lành như con chiên, chịu thiệt thòi như con chiên, chịu bách hại và bị sát tế như con chiên; nhằm để cứu chuộc đàn chiên của mình và đem chúng về cùng một đàn chiên của Người.

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa: “CHỨNG NHÂN BẰNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG” (Minh An)

Kitô hữu muốn trở thành chứng nhân của Thiên Chúa, thì lời nói của mình phải thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô, nghĩa là lời nói của mình phải đượm tình bác ái yêu thương

LỄ HIỂN LINH - CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - TUẦN I THƯỜNG NIÊN.

Thiên Chúa là thực tại sống động, không phải thứ đồ vật tĩnh lặng có thể nắm được trong tay, nên chỉ có thể tìm kiếm và gặp được trong từng thời điểm, chứ không thể nắm bắt một lần cho mãi mãi.

Lễ THÁNH GIA - LỄ ĐỨC MẸ THIÊN CHÚA - CÁC NGÀY TRONG TUẦN GIÁNG SINH (Hiền Lâm)

Thế giới ngày hôm nay sống như vắng bóng Thiên Chúa, thậm chí xem như Thiên Chúa không còn hiện hữu, thì bổn phận của các Kitô hữu phải làm cho Thiên Chúa được sinh ra cho mọi người, nghĩa là làm cho nhân loại nhận biết Thiên Chúa và ý thức sự hiện diện của Người, hầu các chuẩn mực đạo đức được tôn trọng và biết hướng tới những giá trị tinh thần và thiêng liêng để được cứu độ.

Chia sẻ Chúa Nhật IV Mùa Vọng, B - LỄ GIÁNG SINH - Tuần Bát Nhật Giáng Sinh.

Chúa Giêsu nhập thể và nhập thể cách trọn vẹn khi Ngài mang lấy một thân phận con người, sinh ra nơi một gia đình, giữ mọi tập tục lễ nghi...

Chúa nhật III Mùa Vọng năm B & Các ngày từ 18 đến 23 tháng 12

Chúng ta không tự hào vì những gì mình đóng góp cho việc Chúa vì đó là bổn phận và lòng yêu mến Chúa đòi hỏi, nhưng hãy tự hào và vui mừng vì Chúa được vinh danh và được nhiều người biết đến.