Suy niệm

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên, Năm C (M. Pacomio)

Những con người đau khổ đến với Đức Giêsu không phải để xem những điều lạ lùng nơi Đức Giêsu, nhưng họ đến với lòng khao khát được Ngài giải thoát khỏi đau khổ.

Suy niệm Tin Mừng CN IV TN, năm C: "Ngôn Sứ: Người vượt lên trên tình cảm cá nhân" (M. Damas)

Ki-tô hữu là người cắm rễ trong lịch sử, nhưng tự bản chất vẫn là người của tương lai, của điều sẽ đến. Thiên Chúa luôn có những đường lối bất ngờ và con người phải chọn lựa, phải đáp lại bằng đức tin.

SUY NIỆM TIN MỪNG CN III THƯỜNG NIÊN, NĂM C: "Tiếp nối Sứ Vụ" (M. Damiano Quang)

Sứ mạng của Chúa Giêsu, ngày hôm nay, vẫn được tiếp tục thực hiện qua Giáo hội và trong Giáo hội...

Chúa Nhật II Thường Niên, năm C: "TIỆC CƯỚI CANA" (M.Paulino)

Suy niệm (dựa trên bộ chú giải Tin Mừng Gioan của William Barclay, Kinh Thánh Trọn Bộ, Bài suy niệm trên trng Web Giáo phận Vĩnh Long)

CHIA SẺ LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA (M. Duy Khang)

Chúa chịu phép Rửa để nối kết giữa Thiên Chúa và con người, sẽ là hạnh phúc khi con người biết sống liên đới, biết sống yêu thương, bác ái, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống.

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (M. Ambrosio Ngô Phong Vũ)

Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa chúng ta cũng nhớ lại phép rửa mà ngày chúng ta đã lãnh nhận là tin vào Chúa Giêsu là chết cho tội lỗi của mình, được làm con Thiên Chúa và được thông phần vào sứ mệnh của Chúa Giêsu.

Bài chia sẻ Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh: “Chúa tỏ mình ra cho muôn dân” (M. Thadeo)

Mừng lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, Giáo hội cũng muốn dạy chúng ta cần tích cực chia sẻ cho tha nhân kho tàng ân sủng mình đã lãnh nhận theo khả năng và hoàn cảnh của mình.

Chia sẻ LỄ HIỂN LINH (M. Eugenio)

Ơn cứu độ không đương nhiên dành cho những người thông luật, am tường Kinh Thánh, khôn ngoan hơn người... nhưng Ơn cứu độ luôn luôn dành cho những con người bé mọn lương thiện, khát khao được cứu thoát và những người luôn canh cánh bên lòng về đời sống vĩnh cửu.