Suy niệm

Suy niệm Tin Mừng CN XXX TN, A: ĐIỀU RĂN TRỌNG NHẤT

Tất cả bộ luật được thu tóm lại trong hai điều răn có liên hệ với nhau cách chặt chẽ: yêu mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu người thân cận như chính mình. Toàn bộ các điều răn khác được đặt nền trên hai điều răn này như là những điều cơ bản không thể thiếu, đồng thời cũng hướng tới hai điều răn này như là mục đích sau cùng, như tiêu chuẩn phán đoán. Tất cả những khoản luật đi ngược với tinh thần của hai điều răn này đều trở thành vô giá trị.

Suy niệm Tin Mừng Thứ 7, Tuần XXIX TN, A: MỜI GỌI SÁM HỐI

Đức Giêsu muốn những người đang hiện diện quanh Ngài thực hiện một cuộc hoán cải thực sự, sám hối tận căn và quyết liệt. Thái độ hoán cải và canh tân chính là lấy đức tin chấp nhận lời cứu độ của Thiên Chúa được Đức Giêsu loan báo. Vì nếu không thực hiện việc sám hối và hoán cải kịp thời, cái chết có thể đến bất cứ lúc nào và với bất cứ người ai.

Suy niệm Tin Mừng CN XXIX TN, A: HÃY TRẢ CHO THIÊN CHÚA NHỮNG GÌ THUỘC VỀ NGÀI

“Hãy trả lại cho Thiên Chúa những gì thuộc về Thiên Chúa!”. Chúa Giêsu nhấn mạnh đến quyền tối thượng của Thiên Chúa. Người là chủ tể cả thế gian và Người trao quyền hành cho các quyền bính thế gian. Nhưng quyền bính thế gian phải ưu tiên vâng phục quyền bính của Thiên Chúa.

Suy niệm Tin Mừng CN XXVII TN, A: DÂN MỚI CỦA THIÊN CHÚA

Dân mới được Thiên Chúa tuyển chọn sẽ trở nên hiệp nhất, vì họ được kêu gọi và được cứu độ. Họ làm thành một dân mới của Thiên Chúa và hiện diện trong vương quốc ấy dưới sự hướng dẫn của Đức Giêsu (x. Rm 9,25). Dân này sẽ không làm cho Thiên Chúa phải thất vọng, nhưng sẽ mang lại hoa trái mà dâng cho Ngài.

Suy niệm Tin Mừng CN XXVII TN, A: NƯỚC THIÊN CHÚA

Các tá điền giết người con của ông chủ là dấu chỉ của sự từ chối đón nhận Thiên Chúa và Đấng được Người sai đến. Đức Giêsu đã bị giết đi nhưng Người đã được Phục Sinh để khai mở một trang sử mới của lịch sử nhân loại, khởi đầu của một dân mới biết đón nhận Nước Thiên Chúa và được trở thành công dân của Nước ấy.

Suy niệm Tin Mừng CN XXVI TN, A: THẾ NÀO LÀ CÓ HIẾU?

Thiên Chúa không xét tri thức hay thất học, dòng dõi quý tộc hay bần cố nông...nhưng Ngài lại lấy tiêu chí kẻ nào thi hành lệnh truyền của Thiên Chúa kẻ ấy mới thực sự là con. Thế giá của một dòng tộc, ngay cả đến một dân tộc, cũng chẳng có giá trị bằng một người biết làm theo mệnh lệnh của Thiên Chúa.

Suy niệm Tin mừng CN XXV TN, A: LÒNG QUẢNG ĐẠI VƯỢT TRÊN SỰ CÔNG BẰNG

Thiên Chúa là Đấng công bằng, Người luôn công bằng trong mọi sự, nhưng Người còn có thêm lòng xót thương; Người luôn trả lương cân xứng với mọi công việc chúng ta đã làm như đã thỏa thuận (1 đồng), Người không bớt cũng không thêm, nhưng Người còn có lòng quảng đại và sự xót thương mà ban ân sủng cho những ai Người thấy là cần thiết.

Suy niệm Tin mừng CN XXV TN, A: LÒNG QUẢNG ĐẠI CỦA THIÊN CHÚA

Qua bài Tin mừng, trong dụ ngôn “Thợ làm vườn nho”, chúng ta nhận thấy được Thiên Chúa là một ông chủ tốt lành và quảng đại. Ngài muốn mời gọi mọi người cùng vào làm trong vườn nho là Giáo hội, không kể người đó là dân nào, cũng không kể họ là đạo gốc hay tân tòng, miễn là họ đáp lại lời mời gọi của Chúa, trở thành thành viên trong gia đình của Chúa. Trong Nước Chúa, Ngài không chấp nhận những con người sống ghen tị, nhưng muốn mọi người sống yêu thương nhau, cùng nhau xây dựng Nước trời.

Suy niệm Tin mừng Thứ 5, Tuần XXIV TN, A: TƯƠNG LAI MỞ RA CHO TỘI NHÂN

Có thể khẳng định, chính tình yêu chứ không phải duy lề luật đã giải thoát tội nhân khỏi quá khứ tội lỗi và u tối: “Lòng tin của chị đã cứu chị” (c. 50a). Chính lòng bao dung tha thứ chứ không phải sự công bằng đến lạnh lùng đã giúp tội nhân gạt bỏ quá khứ tội lỗi, để quay về con đường chính trực, và mở ra một tương lai: “Chị hãy đi bình an” (c. 50b).

Suy niệm Lời Chúa CN XXIV TN, A: LỜI XIN LỖI VÀ ƠN THA THỨ

Tha thứ đúng là một ơn phúc Chúa ban. Không ai có thể tha thứ cho người khác khi lỡ xúc phạm đến mình quá nhiều, nếu không có ơn Chúa. Khi có ơn Chúa, sự tha thứ sẽ được thực hiện cách dễ dàng, và đương nhiên sự tha thứ đến vô hạn định cũng không có gì khó khăn.

Suy niệm Tin mừng CN XXIV TN, A: THA THỨ - NGUYÊN LÝ CỦA YÊU THƯƠNG VÀ HIỆP NHẤT

Sự tha thứ vô cùng cần thiết và quan trọng trong đời sống tôn giáo cũng như xã hội. Đặc biệt, đối với Kitô giáo là tôn giáo đề cao tinh thần bác ái. Bác ái chỉ thực sự hiện hữu khi có tha thứ. Có thể nói tha thứ là nguyên lý của yêu thương và hiệp nhất trong Kitô giáo.

Suy niệm Tin mừng CN XXIII TN, A: SỬA LỖI CHO NHAU

Sửa lỗi cho nhau là điều cần thiết, vì con người không chỉ sống một mình nhưng là sống cùng, sống với tha nhân. Tuy nhiên, sửa lỗi như thế nào là cả một vấn đề, và có thể nói đó là một nghệ thuật. Nếu không khéo léo, việc sửa lỗi cho nhau sẽ không có tác dụng và tình hình còn tồi tệ hơn cho cả người sửa lỗi lẫn người được sửa lỗi.

Suy niệm Lời Chúa CN XXIII TN, A: BẬC THANG GIÁ TRỊ

Lời Chúa trong ngày Chúa Nhật XXIII hôm nay có thể được coi như kim chỉ nam giúp cho người hướng dẫn cộng đoàn, hay toàn thể những người sống đức tin biết cách đưa người anh em lầm lỗi của mình bước ra khỏi bóng đêm tội lỗi, để đạt đến Ánh sáng của Tin Mừng.

Suy niệm Tin mừng CN XXII TN, A: GIÁ TRỊ CỦA LÒNG TRUNG THÀNH

Con đường của Chúa Giêsu đi là con đường thập giá, và Người đã trung thành với thập giá đó để ơn cứu độ được thành toàn. Nên lời kêu gọi mọi người hãy bỏ mọi sự, vác thập giá để đi theo Người thật có giá trị: “Nếu ai muốn theo Thầy thì hãy từ bỏ mình đi, và vác thập giá mình mà theo Thầy. Vì chưng, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất; còn ai đành mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ được sự sống”.

Suy niệm Lời Chúa CN XXII TN, A: ƠN GỌI - KHỞI ĐẦU BỞI TÌNH YÊU VÀ KẾT THÚC TRONG TÌNH YÊU

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta hiểu rằng đích đến của mọi ơn gọi hay sứ vụ đều khởi đầu bởi tình yêu và kết thúc trong tình yêu Thiên Chúa. Điều đã là động lực, cuốn hút, thiêu đốt tâm can ngôn sứ Giêremia thì nó vẫn mãnh liệt đau đáu trong tâm khảm của thánh Phalô trong bối cảnh ngài khích lệ giáo đoàn Rôma.

Suy niệm Lời Chúa CN XXII TN, A: VÂNG THEO THIÊN Ý

Chúng ta hãy học theo mẫu gương tuyệt vời là Đức Giêsu luôn thi hành thánh ý Chúa Cha, dù biết con đường đi lên Giêrusalem sẽ phải chết, nhưng Ngài đã không tránh né. Một gương mẫu nữa là Mẹ Maria luôn lắng nghe tiếng Chúa qua Kinh Thánh, qua các biến cố. Mẹ suy đi nghĩ lại trong lòng Lời của Chúa, tìm ý Chúa và đối thoại với Chúa trong cầu nguyện. Cuối cùng, trong tất cả mọi sự Mẹ chọn tiếng thưa “xin vâng”, xin vâng bằng lời nói, xin vâng bằng hành động và xin vâng bằng cả đời sống.

Suy niệm Tin mừng CN XXI TN, A: “ANH EM BẢO THẦY LÀ AI?”

Là môn đệ Đức Kitô, mỗi người chúng ta phải trực tiếp trả lời câu hỏi này bằng đức tin của chính mình. Người môn đệ phải biết căn tính của Thầy mình, phải biết mình đang theo ai và người mình theo từ đâu đến. Có như thế, người môn đệ mới có thể đi sâu vào trong tình thân mật với Thầy mình, mới tin tưởng những điều Thầy mình dạy, mới can đảm thi hành những giáo huấn mà Thầy mình đã trao ban.

Suy niệm Tin mừng CN XXI TN, A: MỘT CUỘC THĂM DÒ...

Cách đây hơn hai ngàn năm, thánh Matthêu kể cho chúng ta biết, Đức Giêsu cũng đưa ra ý kiến thăm dò giữa các tông đồ, nhưng không phải thăm dò tìm ý kiến đồng thuận để xây dựng lợi nhuận cho Ngài. Ngài chỉ thăm dò ý kiến về quan điểm của dân chúng và các tông đồ đối với Ngài như thế nào: “Người ta nói Con Người là ai?... Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?”.

Suy niệm Tin mừng Thứ 2, Tuần XX TN, A: KHÁT VỌNG NỬA VỜI

Với thái độ buồn rầu bỏ đi, chàng thanh niên sẵn sàng khước từ lời mời cộng tác của Đức Giêsu, chỉ vì anh đã tự nguyện trở thành nộ lệ cho của cải đời này. Hành trình hướng thiện, hướng thượng và khát vọng có được sự sống đời đời của anh chỉ diễn ra nửa vời nên kết thúc trong thất bại.

Suy niệm Tin mừng CN XX TN, A: THỬ THÁCH CỦA ĐỨC TIN

Người phụ nữ Canaan này đã vượt qua được mọi trở ngại, bằng sự kiên trì, bằng khả năng thuyết phục riêng của phái nữ: nhẹ nhàng, bình thản, nhưng cương quyết. Bà đã vượt qua được các trở ngại bằng trí thông minh đầy khiêm tốn, chứ không phải bằng sự ngạo mạn khiêu khích, hoặc bằng thái độ quỵ lụy, hạ mình, cầu cạnh...

Suy niệm Tin mừng CN XX TN, A: TRÁI TIM YÊU THƯƠNG VÀ NIỀM TIN KIÊN VỮNG

Đức tin và tình yêu được liên kết với nhau một cách chặt chẽ, không thể tách lìa nhau. Và chính tình yêu là một sự biểu lộ của niềm tin son sắt. Như thế, tin và yêu sẽ đem đến cho người ta những thành quả to lớn từ ân sủng của Thiên Chúa ban tặng.

Suy niệm Tin mừng CN XX TN, A: SỨC MẠNH CỦA NIỀM TIN

Càng gặp khó khăn, đức tin của chúng ta càng lớn lên, càng sâu sắc và giàu kinh nghiệm. Càng gặp khó khăn trong đời sống, đức tin của chúng ta càng có giá trị khi ta một mực trung thành với Chúa, đức tin của chúng ta sẽ rạng rỡ trước mặt mọi người, và trước mặt Thiên Chúa.

Suy niệm Tin mừng Thứ 5, Tuần XIX TN, A: THA THỨ - ĐẶC TÍNH CỦA THIÊN CHÚA

Ai cũng cầu mong sự lòng khoan dung và tha thứ của Thiên Chúa cho bản thân mình, và Thiên Chúa đã tha thứ, đang tha thứ và còn tha thứ mãi mãi qua Bí Tích Hoà Giải mà người Kitô hữu chúng ta thường đòn nhận.

Suy niệm Tin mừng CN XIX TN, A: ĐIỂM TỰA GIÊSU

Con người đang sống trên đời này, cũng có thể được ví như Phêrô đang đi nghiêng ngã, lênh đênh trên mặt nước. Mọi sự chung quanh đều chao đảo, bấp bênh và hỗn độn…Có nhiều khi con người không biết phải giữ tâm thế nào cho ngay, đi thế nào cho thẳng? Do đó, cần lắm một “la bàn” chỉ hướng rõ ràng, một điểm vững vàng để tựa nương vào đó. La bàn đó, điểm tựa đó chính là Đức Giêsu, Con Thiên Chúa.