Suy niệm mỗi ngày

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B: “CHẾT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG” (M. Bêđa)

Chết cho tội lỗi là chết cho ý riêng mình, là chết cho những đam mê dục vọng làm ta xa lìa Chúa...

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần V Mùa Chay, 2018 (Hiền Lâm)

Sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, một dân mới của Thiên Chúa được khai mở, không còn bị giới hạn trong dân tộc Israel nữa; con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ thuộc huyết thống nữa mà là những ai tin vào Con Thiên Chúa; một cuộc tân sáng tạo bắt đầu, mọi Kitô hữu khắp nơi trên thế giới được sinh ra dưới chân thập giá và xuất phát từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Sự sáng tạo ban đầu đã nhiệm lạ, thì ơn cứu độ còn lạ lùng biết bao.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B (Gioan Baptista)

Phục vụ chính là xả thân cho người khác mà không tiếc nuối thân thể của mình.

Suy niệm Thứ Tư tuần IV Mùa Chay (Phêrô Bình)

Ngày Sa-bát không thể giới hạn lòng yêu thương, không thể bắt tình yêu dừng lại.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN IV MÙA CHAY, 2018 (Hiền Lâm)

Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian không phải để luận phạt mà là để cứu độ.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV MÙA CHAY, NĂM B (M. Tadeo)

“Thiên Chúa từ trời đi xuống làm người, chịu khổ hình thập giá” để đưa con người, từ “những người thấp hèn nhất trong xã hội lên làm con cái Thiên Chúa trong Nước Chúa”

Chúa nhật III MC, B: "LOẠI BỎ LỐI SỐNG HÌNH THỨC" (M. Bảo Hạnh)

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta từ bỏ lối sống hình thức và chạy theo vật chất, nhưng hãy trở về với chính mình, xây dựng con người nội tâm mình để nơi đó trở thành nơi gặp gỡ chính Chúa và gặp gỡ tha nhân.

SUY NIỆM CHÚA NHẬT III MÙA CHAY, NĂM B (Minh Nguyên)

Nhiệt tâm trong công việc, nhất là nhiệt tâm trong việc làm chứng cho Chúa, cho công lý, cho sự thật thì luôn luôn cần thiết cho bất cứ Kitô hữu nào.