SINH HOẠT

Video: RỘN RÀNG GIÁNG SINH ĐAN VIỆN ( Martin OCist)

RỘN RÀNG GIÁNG SINH ĐAN VIỆN


 


 

Ngày nay lễ Giáng Sinh không chỉ là ngày lễ riêng của Kito hữu mà còn là ngày lễ hội cho mọi người. Chúa Ngôi Hai không chỉ là niềm vui cứu độ của riêng ai nhưng Ngài thật sự là niềm vui cho toàn thể nhân loại. Đan viện Phước Lý vui mừng Lễ Sinh nhật Chúa Giesu, cầu xin Người ban muôn ơn lành cho mọi người...