SINH HOẠT

Đôi dòng cảm nhận và hình ảnh sau kỳ tĩnh tâm năm (Martin OCist)

Nếu mưa trời xuống cho đất đai nguồn sức sống làm tốt tươi muôn vật, gột rửa bụi bặm mùa khô, thì mưa thiêng liêng kỳ tĩnh tâm cũng xuống cho Cộng đoàn Đan viện muôn vàn ân sủng quý hóa.

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM NĂM 2015

Từ ngày 29/06 đến 09/07

Video: GIỚI THIỆU ĐAN VIỆN PHƯỚC LÝ

Giới thiệu sơ lược về ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ, cập nhật 15/08/2008

ĐAN VIỆN TMKT PHƯỚC LÝ - sử lược

Tất cả là hồng ân! Đó là bài ca cảm tạ được hát lên mỗi ngày và vang mãi trên mảnh đất Phước Lý thân yêu.