SINH HOẠT

Video: GIỚI THIỆU ĐAN VIỆN PHƯỚC LÝ

Giới thiệu sơ lược về ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ, cập nhật 15/08/2008

ĐAN VIỆN TMKT PHƯỚC LÝ - sử lược

Tất cả là hồng ân! Đó là bài ca cảm tạ được hát lên mỗi ngày và vang mãi trên mảnh đất Phước Lý thân yêu.

SỬ LƯỢC - ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

chúng ta được mời gọi nhìn lại cuộc sống của Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý suốt một dĩ vãng hơn 60 năm trong cái nhìn của niềm tin, để nhận ra và xác tín rằng tất cả là hồng ân để tri ân cảm tạ Thiên Chúa là Cha giàu lòng thương xót.

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

Địa chỉ: Vĩnh Thanh – Nhơn Trạch – Đồng Nai

ƠN GỌI CHIÊM NIỆM

Có thể nói, chiêm niệm và hoạt động là hai chiều kích sống của một con người hiện sinh, vừa có tính nội tâm vừa thể hiện ra trong các tương quan, vừa tâm linh lại vừa vật chất, vừa thể hiện ra bằng các hoạt động hữu hạn lại vừa khát vọng vươn tới vô biên...

LINH ĐẠO XI-TÔ

Khi nói đến đời sống tâm linh hoặc khi đề cập đến một phương cách tu trì người ta nghĩ ngay đến hai từ “linh đạo” (spiritualité), như: linh đạo Kitô giáo, linh đạo đan tu, linh đạo Đaminh, linh đạo Ignatio... Linh đạo hiểu cách đơn giản là “con đường tâm linh” hoặc “con đường thiêng liêng”, là một phương cách tìm gặp Chúa, sống với Chúa và thánh hoá bản thân. Hiểu theo nghĩa hẹp, linh đạo là con đường tu đức mà các vị sáng lập dòng hoặc tu hội đã vạch ra và đã sống theo sự soi sáng của Thánh Linh