SINH HOẠT

GIỜ ĐỀN TẠ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH (Hiền Lâm)

Trở về với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm gặp được tình yêu đích thực và bền vững, từ đó cho chúng con nhận ra Thánh Thể Chúa chính là nơi gặp gỡ của tất cả, giữa Chúa và mỗi người chúng con, cũng như giữa mỗi người chúng con với mọi anh chị em.

Viếng mộ (Phước Lý)

Cúi đầu con thân thưa cùng Chúa, thương tặng các ngài phúc trường sinh...

65 NĂM - TỪNG BƯỚC ĐI TRONG ÁNH MẮT QUAN PHÒNG (Martin OCist)

Lịch sử là chứng nhân hùng hồn cho thấy Lòng Xót Thương của Thiên Chúa dành cho vũ trụ và mọi người.

TẠ ƠN - 65 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN - Quốc Vũ - 23.10. 2015

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, và tấm lòng tri ân các bậc tiền bối cha anh, những người đã khuất và cả những người còn đang sống, đoàn con trẻ hôm nay nguyện một lòng sắt son trong ơn gọi, một lòng gắn bó, cùng nhau dấn thân tiếp nối truyền thống cha anh bao đời, hầu cho Đan Viện được tăng tiến thêm lên trong sự hiệp nhất và yêu thương của các cành nho gắn kết với cây nho là Đức Kitô.

Căn tính và sứ mạng đời sống thánh hiến... (Hiếu Liêm)

Ước gì năm đời sống thánh hiến này sẽ là thời điểm đầy hồng ân Chúa giúp chúng ta biến đổi, và tân Phúc Âm hóa bản thân cũng như cộng đoàn để đáp lại kỳ vọng mà Giáo hội và thế giới đang mong đợi nơi chúng ta.

THÔNG BÁO ĐÓN NHẬN TU SINH

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý. Vĩnh Thanh – Nhơn Trạch - Đồng Nai