SINH HOẠT

65 NĂM - TỪNG BƯỚC ĐI TRONG ÁNH MẮT QUAN PHÒNG (Martin OCist)

Lịch sử là chứng nhân hùng hồn cho thấy Lòng Xót Thương của Thiên Chúa dành cho vũ trụ và mọi người.

TẠ ƠN - 65 NĂM THÀNH LẬP ĐAN VIỆN - Quốc Vũ - 23.10. 2015

Trong tâm tình cảm tạ Thiên Chúa, và tấm lòng tri ân các bậc tiền bối cha anh, những người đã khuất và cả những người còn đang sống, đoàn con trẻ hôm nay nguyện một lòng sắt son trong ơn gọi, một lòng gắn bó, cùng nhau dấn thân tiếp nối truyền thống cha anh bao đời, hầu cho Đan Viện được tăng tiến thêm lên trong sự hiệp nhất và yêu thương của các cành nho gắn kết với cây nho là Đức Kitô.

Căn tính và sứ mạng đời sống thánh hiến... (Hiếu Liêm)

Ước gì năm đời sống thánh hiến này sẽ là thời điểm đầy hồng ân Chúa giúp chúng ta biến đổi, và tân Phúc Âm hóa bản thân cũng như cộng đoàn để đáp lại kỳ vọng mà Giáo hội và thế giới đang mong đợi nơi chúng ta.

THÔNG BÁO ĐÓN NHẬN TU SINH

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý. Vĩnh Thanh – Nhơn Trạch - Đồng Nai

Đôi dòng cảm nhận và hình ảnh sau kỳ tĩnh tâm năm (Martin OCist)

Nếu mưa trời xuống cho đất đai nguồn sức sống làm tốt tươi muôn vật, gột rửa bụi bặm mùa khô, thì mưa thiêng liêng kỳ tĩnh tâm cũng xuống cho Cộng đoàn Đan viện muôn vàn ân sủng quý hóa.