SINH HOẠT

Căn tính và sứ mạng đời sống thánh hiến... (Hiếu Liêm)

Ước gì năm đời sống thánh hiến này sẽ là thời điểm đầy hồng ân Chúa giúp chúng ta biến đổi, và tân Phúc Âm hóa bản thân cũng như cộng đoàn để đáp lại kỳ vọng mà Giáo hội và thế giới đang mong đợi nơi chúng ta.

THÔNG BÁO ĐÓN NHẬN TU SINH

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý. Vĩnh Thanh – Nhơn Trạch - Đồng Nai

Đôi dòng cảm nhận và hình ảnh sau kỳ tĩnh tâm năm (Martin OCist)

Nếu mưa trời xuống cho đất đai nguồn sức sống làm tốt tươi muôn vật, gột rửa bụi bặm mùa khô, thì mưa thiêng liêng kỳ tĩnh tâm cũng xuống cho Cộng đoàn Đan viện muôn vàn ân sủng quý hóa.

CHƯƠNG TRÌNH TĨNH TÂM NĂM 2015

Từ ngày 29/06 đến 09/07