SINH HOẠT

Chương trình tĩnh tâm năm 2016

Từ ngày 01/08 đến 11/08/2016

THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY M. ROBERT (Martin OCist)

Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát (Mt 10, 21)

Vườn Lan của Đức Mẹ Phước Lý

Đây là những hình ảnh các loại LAN mà quý cha quý thầy trồng tại vườn Đức Mẹ Phước Lý.

GIỜ ĐỀN TẠ TỐI THỨ NĂM TUẦN THÁNH (Hiền Lâm)

Trở về với Chúa trong Bí tích Thánh Thể, chúng con tìm gặp được tình yêu đích thực và bền vững, từ đó cho chúng con nhận ra Thánh Thể Chúa chính là nơi gặp gỡ của tất cả, giữa Chúa và mỗi người chúng con, cũng như giữa mỗi người chúng con với mọi anh chị em.

Viếng mộ (Phước Lý)

Cúi đầu con thân thưa cùng Chúa, thương tặng các ngài phúc trường sinh...