SINH HOẠT

Tin vắn 17/09/2016: Khởi công xây dựng NHÀ HƯU DƯỠNG Đan viện Phước Lý

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm, chúc lành và trợ giúp chúng con sớm hoàn thành những gì Ngài đã khởi sự.

ĐẠI LỄ THÁNH BENAĐÔ - HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU (Martin OCist)

Có 11 thầy tuyên khấn sơ khởi và 4 thầy khấn trọng.

Chương trình tĩnh tâm năm 2016

Từ ngày 01/08 đến 11/08/2016

THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY M. ROBERT (Martin OCist)

Kẻ nào bền chí đến cùng, kẻ ấy sẽ được cứu thoát (Mt 10, 21)

Vườn Lan của Đức Mẹ Phước Lý

Đây là những hình ảnh các loại LAN mà quý cha quý thầy trồng tại vườn Đức Mẹ Phước Lý.