SINH HOẠT

Chương trình TAM NHẬT VƯỢT QUA

tại Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Tĩnh tâm tháng 1/2017 - Cộng đoàn TIN - HIỆP THÔNG - BÁC ÁI - Quốc Vũ

Dịp tĩnh tâm hôm nay, chúng ta có thời gian để xét lại xem cộng đoàn mình như thế nào, dựa trên 3 tiêu chuẩn theo Thánh Phaolô: Cộng đoàn đức tin - hiệp thông - bác ái

THÁNH LỄ AN TÁNG THẦY DUY SINH (Martin OCist)

Bài Thánh Ca Tạ Ơn Te Deum như xoáy vào lòng người, bài ca tạ ơn ấy vang lên trong ngày đầu tiên bước vào vị phận Đan Sĩ, cũng bài tạ ơn ấy được mọi người cất cao trong ngày hoàn tất hành trình đan tu. Một cuộc đời được bắt đầu, được tiếp diễn và kết thúc bằng sự tạ ơn liên lĩ...

Tin vắn 17/09/2016: Khởi công xây dựng NHÀ HƯU DƯỠNG Đan viện Phước Lý

Nguyện xin Chúa qua lời chuyển cầu của Mẹ Khiết Tâm, chúc lành và trợ giúp chúng con sớm hoàn thành những gì Ngài đã khởi sự.

ĐẠI LỄ THÁNH BENAĐÔ - HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU (Martin OCist)

Có 11 thầy tuyên khấn sơ khởi và 4 thầy khấn trọng.