SINH HOẠT

Slide thánh ca: XIN ĐƯA CON VỀ

Slide Thánh ca: XIN ĐƯA CON VỀ

Nhạc sĩ: Lm. Quốc Bảo.

Trình bày: Dịu Hiền.