MEDIA

Toàn cảnh Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Tông đồ thời Facebook

Chúa Giêsu kêu gọi mỗi giáo dân trở thành một tông đồ trong thời đại của mình. Theo Đức Thánh cha Bênêđictô XVI, các mạng truyền thông xã hội chính là phương tiện hữu dụng nhất để làm điều đó trong thời công nghệ toàn cầu này.

Thử tìm một định hướng cho Truyền thông Công giáo Việt Nam

Hướng về Ngày Thế giới Truyền thông Xã hội (Lễ Chúa Thăng Thiên), Kitô hữu chúng ta được mời gọi tìm hiểu và suy tư về chủ đề này, hầu có thể sử dụng hợp lý phương tiện truyền thông theo tinh thần Tin Mừng. Bài viết này mang nặng tính ‘đặt móng’, với hy vọng chỉ ra một định hướng nền tảng, dưới nhãn quan Kitô giáo, cho truyền thông xã hội Việt Nam.

Giáo hội trước những thách đố của không gian mạng

Internet có một số tính năng nổi bật như: tức thời, toàn cầu, phân tán, tương tác, tiếp cận không giới hạn, linh hoạt, dễ sửa đổi và dễ thích nghi. Nó mang tính bình đẳng, theo nghĩa bất cứ ai với phương tiện và kỹ năng cơ bản cũng có thể tham gia và hoạt động trên Internet.[1] Internet trở thành trung tâm kết hợp những người cùng khuynh hướng lại với nhau. Nhờ Internet, những người thường xuyên bị loại bỏ hoặc bị tôn giáo khai trừ, đều có thể tìm đến và hội nhập dễ dàng với những cộng đoàn tâm linh trực tuyến... Tuy nhiên, cùng với những đóng góp tích cực, Internet đã gây ra nhiều thách đố và nhiều vấn đề đạo đức.

17h30´ (08.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Sáu - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (07.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Năm - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (06.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Tư - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (05.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Ba - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Video: "Sự tĩnh lặng của Roma"

Roma tuyệt đẹp trong sự tĩnh lặng...

17h30´ (04.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Hai - Tuần IV Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (02.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Bảy - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (01.05.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Sáu - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (30.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Năm - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (29.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Tư - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (28.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Ba - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (27.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Hai - Tuần III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (26.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Chúa Nhật III Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (25.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Bảy - Tuần II Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (24.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Sáu - Tuần II Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (23.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Năm - Tuần II Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (22.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Tư - Tuần II Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

17h30´ (21.04.2020): Trực tuyến Thánh Lễ Thứ Ba - Tuần II Phục Sinh - Đan Viện Phước Lý

Trực tuyến Thánh Lễ từ Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý