LỜI CHÚA

THỜI ĐAI CHÚA THÁNH THẦN (Hiếu Liêm)

Ngày lễ Ngũ Tuần hôm nay là ngày khai sinh Hội thánh. Giáo hội lữ hành đang sống trong triều đại của Chúa Thánh Thần và chúng ta đang sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Sách Tông Đồ Công Vụ được gọi là Phúc Âm về Chúa Thánh Thần. Nhưng trong quá khứ, Chúa Thánh Thần lại bị lu mờ và bị lãng quên trong truyền thống Giáo hội và trong đời sống Kitô hữu.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - GIÓ & LỬA - Quốc Vũ

chính Chúa Thánh Thần là hoa trái của mầu nhiệm Phục Sinh ban cho Giáo hội, nhằm nuôi dưỡng đức tin của người tín hữu, qua việc lắng nghe và đón nhân Lời Chúa và tham dự nghi lễ Bẻ Bánh Thánh Thể, như là dấu chỉ thiết thực của mối dây liên kết trong giao ước với Thiên Chúa nhờ Đức Kitô.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN - Hiền Lâm

Ki-tô hữu được mời gọi cầu nguyện và dây dựng sự hòa bình cho quê hương đất nước và thế giới.

Chúa nhật VII Phục Sinh, năm B «CHÚA THĂNG THIÊN» Quốc Vũ

Sứ vụ của Giáo hội là tiếp nối công việc của Đấng Phục Sinh giữa trần gian, để loan báo Tin Mừng và đưa mọi người về trời với Người.

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG (Hiền Lâm)

Mặc dù ngày hôm nay Phụng Vụ chỉ đặt bậc lễ nhớ tự do (Ad lib.), nhưng nhiều nơi trong Giáo Hội Việt Nam vẫn cử hành kính trọng thể mừng “thánh Giuse thợ”, hay còn gọi là “thánh Giuse lao công”.

Chúa nhật IV Phục Sinh, năm B - "Mục Tử Nhân Lành" - Quốc Vũ

Người Mục Tử Nhân Lành là hình ảnh tử nói về sự chăm sóc yêu thương và có trách nhiệm; hướng dẫn, che chở, an ủi, nuôi dưỡng và bảo vệ. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho Hội Thánh nhiều mục tử mới tốt lành.

Chúa nhật III Phục Sinh, năm B - "Hoán cải để nhận ơn cứu độ" - Quốc Vũ

Các tông đồ đã trở nên những chứng nhân trung tín thi hành sứ mệnh: kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón nhận ơn cứu độ. Như thế, Giáo hội không là gì khác ngoài một cộng đoàn của những người được cứu độ, được mời gọi sám hối để nhận biết và gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và ban phúc bình an.

Chúa nhật II Phục Sinh, năm B - "Đức tin và Ơn bình an" - Quốc Vũ

Tin vào Đức Kitô là nền tảng làm cho chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa: «Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra» (c. 1a). Chính tình cha của Thiên Chúa đã cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em, nối kết chúng ta trong sợi dây ràng buộc bởi tình yêu, vì ai yêu mến Chúa Cha «thì cũng yêu thương kẻ Người sinh ra» (c. 1b).