LỜI CHÚA

Chúa nhật XXVII TN B - Cả hai nên một - Quốc Vũ

Nền tảng của tình yêu thủy chung trong hôn nhân chính là tin vào sự cao trọng của hôn nhân, vì nó được thiết lập bởi chính Thiên Chúa.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII THƯỜNG NIÊN – NĂM B: KÍNH TRỌNG THỂ ĐỨC MẸ MÂN CÔI (Hiền Lâm)

Đức Maria đã qui về Thiên Chúa tất cả mọi đặc ân và vinh quang nhận được, khiêm tốn nhìn nhận mình là “nữ tỳ hèn mọn” và tất cả là do Thiên Chúa...

Chúa Nhật XXVI Thường Niên năm B: "LÒNG BÁC ÁI". (Hiền Lâm)

... xin Chúacho mọi người chúng con nhiệt thành làm cho nước Chúa được lan rộng và danh Chúa được mọi người biết đến. Xin cũng đừng để chúng con vì những ghanh ghét phân bì hay đố kỵ mà làm gián đoạn công cuộc truyền giáo mà Chúa đã giao phó cho mọi người chúng con trong đấng bậc mình. Amen.

Chúa Nhật XXV TN năm B: "MUỐN LÀM LÃNH TỤ THÌ PHẢI BIẾT PHỤC VỤ" (Hiền Lâm).

Khi nói kẻ lớn nhất trong Nước Trời phải trở nên như trẻ nhỏ nơi nước trần thế, không có nghĩa là bây giờ làm Giáo Hoàng rồi sau này trở thành kẻ rốt hết, nhưng Chúa nhắm đến một tinh thần khiêm tốn và phục vụ, sự phục vụ đó tuỳ theo bậc sống của chúng ta nơi thế gian này.

Ngày 14 - 15 tháng 09 : SUY TÔN THÁNH GIÁ CHÚA GIÊ-SU VÀ KÍNH NHỚ BẢY SỰ THƯƠNG KHÓ ĐỨC MẸ (Hiền Lâm)

...dù “đi theo” hay “treo lên”, thì Kitô hữu cũng chung một phương thế duy nhất là phải qua thập giá mới đạt đến Ơn Cứu Độ.

Chúa Nhật XXIV Thường Niên năm B: "ANH EM GỌI THẦY LÀ AI" (Hiền Lâm)

Đường thập giá thực ra không có gì xa thực tế, nhưng đúng với cả nghĩa tôn giáo lẫn xã hội. Thật vậy, có ai đạt được vinh quang mà không khổ luyện, muốn thi đậu phải miệt mài đèn sách, muốn chiến thắng trong các cuộc thi phải đòi hỏi khổ luyện…

Suy niệm Tin Mừng LỄ SINH NHẬT ĐỨC TRINH NỮ MARIA (Hiền Lâm)

Mẹ Maria nuôi nấng, phù hộ, làm lớn lên và phát triển sự sống siêu nhiên của nhân loại để đưa nó tới chỗ hoàn hảo.