LỜI CHÚA

Chúa nhật XXXI thường niên, năm A - "Cầu hồn trong thể" - Quốc Vũ

Ðức Thánh Cha Gioan Phaolô II dạy rằng, mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu phải là trọng tâm của những suy tư và là nền tảng của những lời cầu nguyện của chúng ta trong ngày hôm nay: «Khi cầu nguyện cho người quá cố, trước tiên Giáo Hội chiêm ngắm mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Kitô, Ðấng mang lại ơn cứu rỗi và sự sống vĩnh cửu cho chúng ta qua thập giá của Ngài».

Chúa nhật XXX thường niên, năm A - "Mên Chúa - yêu người" - Quốc Vũ

Chúng ta phải mến Chúa và yêu tha nhân, bởi «ai yêu thương anh em mình thì ở lại trong ánh sáng, và nơi người ấy không có gì nên cớ vấp phạm» (1Ga 2, 10). Yêu thương tha nhân chính là yêu thương những người đồn thuận và cả những người đối lập, không loại trừ ai, vì: «Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau. Mọi người sẽ nhận biết anh em là môn đệ của Thầy ở điểm này: là anh em có lòng yêu thương nhau» (Ga 13, 34-35).

CÁC GIỜ KINH PHỤNG VỤ

Chúng tôi chỉ mới hoàn thành được Phần Thường Niên, còn Phần Chung và Lễ Riêng kính chư thánh và các Đại Lễ thì sẽ cố gắng hoàn thành trong thời gian sớm nhất.

Chúa nhật XXVIII thường niên, năm A - "Tiệc cưới đã mở" - Quốc Vũ

Chuẩn bị áo cưới cho mình, không phải là lựa chọn phẩm phục, kiểu dáng, sắc màu hay thêu hoa dệt bướm. Chuẩn bị áo cưới không phải bằng việc giặt sạch áo mình bằng các loại bột giặt cao cấp. Nhưng chuẩn bị áo cưới chính là chuẩn bị tâm hồn mình, là giặt sạch tâm hồn trong Máu Chiên Con là chính Đức Kitô: «cùng chết với Người, thì cũng sẽ sống với Người» (Rm 6, 7). Chuẩn bị áo cưới còn phải biết trang điểm cho tâm hồn bằng những «hoa quả của Thần Khí là bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ» (Gl 5, 22-23).

Chúa nhật XXVII thường niên, năm A - Lễ Mẹ Mân Côi - Quốc Vũ

Khi Mẹ thưa «Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm nơi tôi như lời sứ thần nói» (c. 38) là Mẹ đã chấp thuận làm Mẹ Con Thiên Chúa, là Mẹ đã hoàn toàn tự do liên kết chính mình với Con Thiên Chúa trong công cuộc cứu rỗi nhân loại của Thiên Chúa.

Chúa nhật XXVI thường niên, năm A - "Đường sự sống" - Quốc Vũ

Cách sống duy nhất của con người có giá trị trước mặt Thiên Chúa chính là thi hành ý muốn của Người, và đón nhận mọi biến cố xảy ra hằng ngày trong sự khiêm nhường và tâm tình hoán cải.

Chúa nhật XXV thường niên, năm A - "Thiên Chúa rất gần" - Quốc Vũ

Đức Kitô là Đấng Trung gian, trở thành gạch nối giữa Thiên Chúa và con người, đưa Thiên Chúa đến với con người, và đưa con người đến gần Thiên Chúa. Hay nói một cách táo bạo như thánh Clémẹnt Alexandrie và thánh Grégoire Naziance: Thiên Chúa đã làm người, để cho con người làm Chúa.

Lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa, ngày 14 tháng 9, Quốc Vũ

Bị cuốn vào vòng xoáy tục hóa, có rất nhiều Kitô đã đánh mất căn tính Kitô của mình. Có những Kitô hữu vô thần?; Có những tu sĩ vô thần?; Và thậm chí cả linh mục và giám mục vô thần? Đó là những người vẫn thi hành tất cả những phận vụ đạo giáo của mình, nhưng trong cách suy nghĩ, cách chọn lựa những giá trị, và cách sống lại cho thấy hình như họ không tin có Thiên Chúa. Bởi đức tin trên sách vở, đức tin trên môi miệng, đức tin không hành động chỉ là đức tin chết (x. Gc 2, 17).