LỜI CHÚA

SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Thứ Hai đến Thứ Bảy tuần XXXII Thường Niên

Chúa Nhật XXXII Thường Niên - B : "NÓI VÀ LÀM" (Hiền Lâm)

Lạy Chúa Giêsu, xin dạy chúng con biết khiêm tốn trong bậc sống và trách nhiệm Chúa giao phó, để chúng con không tìm vinh quang cho riêng mình mà là Chúa được vinh danh trong chính cuộc sống của mọi người chúng con. Amen

02/11: LỄ CẦU CHO CÁC TÍN HỮU ĐÃ QUA ĐỜI (Hiền Lâm)

...điều kiện tiên quyết để được cứu độ là phải tin và sống niềm tin vào Chúa Giêsu Kitô. Nên dù mặc nhiên hay minh nhiên, không qua Đức Giêsu Kitô thì không thể vào Nước Thiên Chúa.

Chúa Nhật XXXI Thường Niên năm B - Lễ các thánh Nam Nữ trên trời: "TÌM GIÁ TRỊ VĨNH CỬU" (Hiền Lâm)

Phải: “ông này bà nọ nên thánh được, thì tôi cũng nên thánh được” khi tôi biết thực thi giáo huấn Tin Mừng qua Bát Phúc mà Chúa dạy hôm nay.

Chúa nhật XXX Thường Niên năm B: "ĐỨC TIN LÀ ĐIỀU KIỆN ĐẦU TIÊN ĐỂ ĐƯỢC CHỮA LÀNH" (Hiền Lâm)

Nhờ đức tin thúc đẩy, chúng ta dám khởi công bắt ta vào việc xây dựng cuộc sống cho mình, cho anh chị em mình, rồi Chúa sẽ tiếp tay giúp sức chúng ta bằng quyền năng vô biên của Ngài

Chúa Nhật XXIX TN: "HÃY ĐI LÀM CHO MUÔN DÂN TRỞ THÀNH MÔN ĐỆ" (Hiền Lâm)

Có người có điều kiện để bôn ba đây đó rao giảng Tin Mừng, có khả năng kiến thức và lợi khẩu để truyền bá Lời Chúa… Nhưng cũng có người âm thầm bằng những hy sinh và những kinh nguyện trước mặt Chúa, hoặc ngày ngày với tràng chuỗi mân côi cầu xin cho người lạc bước trở về với Chúa…

Chúa Nhật XXVIII Thường Niên năm B: "PHẦN THƯỞNG CHO NGƯỜI BIẾT TỪ BỎ…" (Hiền Lâm)

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta luôn biết chọn Chúa làm ưu tiên số một, những điều khác là thứ yếu...