LỜI CHÚA

Chúa Nhật XIII Thường Niên năm B - "CAN ĐẢM - KIÊN NHẪN" - (Hiền Lâm - Phước Lý)

Đức tin được rạng ngời nhờ sự thanh luyện gian nan và trường kỳ. Đức tin đòi hỏi một sự can đảm liểu lĩnh và một sự kiên nhẫn vững tâm, để nhờ đó chúng ta mới đạt đến chân lý cuối cùng là Ơn Cứu Độ.

Chúa nhật XII Mùa thường niên, năm B - Ngài là ai? (Quốc Vũ)

Để nhận biết Thiên Chúa, trước hết cần phải tin. Tin là chấp nhận bước trên hành trình vô định cần sự can đảm, sự kiên định và phó thác. Tin là chấp nhận một điều không thể kiểm chứng bằng những giác quan. Tin vào Thiên Chúa là xác tin rằng Người hiện hữu, để cậy trông và phó thác cho Người mọi sự.

Chúa Nhật XII Thường Niên - năm B -"CHÚA HIỆN DIỆN" - Hiền Lâm

Không ít người trong chúng ta ngày nay. Khi an vui hạnh phúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, đến khi gặp khó khăn thất bại mới tìm về cầu cứu Chúa.

Chúa Nhật XI Thường Niên "HẠT GIỐNG LỚN LÊN" Hiền Lâm

Chức năng của Nước Trời, của Hội Thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời

Chúa nhật X Phục Sinh, năm B «MÌNH MÁU CHÚA» Quốc Vũ

Khi cử hành Thánh Thể, các Kitô hữu được nhận lãnh Mình và máu Thánh là nguồn sống đời đời, để rồi đem nguồn sống ấy phân phát cho tha nhân.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN – NĂM B - LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊ-U KITÔ - Hiền Lâm

Khi con người ăn bánh thông thường, thân xác con người tiêu hóa và đồng hóa bánh. Còn khi ăn bánh trường sinh – là Mình Chúa Giêsu Kitô – thì chính bánh này đồng hóa và biến đổi mỗi người.

Chúa nhật IX Phục Sinh, năm B «CHÚA BA NGÔI» Quốc Vũ

Vì là một mầu nhiệm, nên ta không có tham vọng, và cũng không có khả năng để thấu hiểu, nhưng chỉ có thể cảm và tin mà thôi. Cảm nhận về một mầu nhiệm tình yêu, và tin vào một mầu nhiệm cứu độ.

Chúa Nhật IX Thường Niên - LỄ CHÚA BA NGÔI - năm B, (Hiền Lâm)

Từ đây, mỗi khi làm dấu thánh giá, Ki-tô hữu tuyên xưng sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trong chính mình.