LỜI CHÚA

Chia sẻ LỄ HIỂN LINH (M. Eugenio)

Ơn cứu độ không đương nhiên dành cho những người thông luật, am tường Kinh Thánh, khôn ngoan hơn người... nhưng Ơn cứu độ luôn luôn dành cho những con người bé mọn lương thiện, khát khao được cứu thoát và những người luôn canh cánh bên lòng về đời sống vĩnh cửu.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM LỄ THÁNH GIA - LỄ ĐỨC MARIA MẸ THIÊN CHÚA - CÁC NGÀY TỪ 31-12 ĐẾN 05-01 (Lm. Hiền Lâm)

Không bậc sống nào chắc chắn nên thánh, nhưng ai chu toàn nghĩa vụ và trách nhiệm trong sự tín thác vào Thiên Chúa mới là thánh.

LỄ THÁNH GIA, NĂM C: "MẪU GƯƠNG VÂNG PHỤC CỦA THÁNH GIA" (Minh An)

Tắt một lời, Gia đình Thánh Gia Nazarét xưa, có thể được gọi là Thánh Gia Tuân Phục. Tuân phục Chúa, tuân phục các lề luật trong mọi hoàn cảnh

Lễ Chúa Giáng Sinh, Năm C: "Noel, Đêm Yêu Thương" (Viết Huy)

Đêm Giáng Sinh là đêm Thiên Chúa tỏ tình với nhân loại. Chính đêm nay, hơn hai ngàn năm trước Thiên Chúa đã xuống thế kết duyên và trao tặng tinh yêu với con người.

CHIA SẺ ĐÊM GIÁNG SINH: “ĐÊM TRỞ VỀ” (Minh An)

Đêm nay, đêm hồng phúc, đêm vui mừng hoan hỷ, đêm chúng ta trở về để đón nhận mầu nhiệm giáng thế làm người của Con Thiên Chúa.

CÁC BÀI CHIA SẺ CN IV MV - LỄ GIÁNG SINH - TUẦN BÁT NHẬT GS (Lm. Hiền Lâm)

Đức Maria luôn hiện diện trong mầu nhiệm Chúa Kitô vì được “đầy ơn phúc” thì cũng “nhờ đức tin”, Đức Maria chia sẻ vào mầu nhiệm này trong tất cả chiều kích của cuộc đời trần thế của Người. Mẹ tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, đồng thời một cách âm thầm, Mẹ làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện nơi con người.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV, MÙA VỌNG, NĂM C: "CUỘC VIẾNG THĂM KỲ DIỆU" (Minh An)

Một cuộc viếng thăm kỳ diệu, không những chỉ dừng lại giữa hai người phụ nữ với nhau, giúp đỡ nhau trong những ngày “bụng mang, dạ chửa”, nhưng còn là cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Thiên Chúa và con người, cuộc giao duyên giữa trời và đất

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C (M. Minh Nguyên).

Có được đức tin vững vàng thì ắt hẳn sẽ có được niềm vui và niềm hạnh phúc.