LỜI CHÚA

Suy niệm Chúa Nhật XXI Thường Niên, năm B: “CHỌN LỰA ĐỨC TIN - MỘT THÁCH ĐỐ” (Viết Huy)

Tin hay không tin, là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi (Nguyễn Lý)

CHÚA NHẬT XXI, THƯỜNG NIÊN NĂM B: “XÁC ĐỊNH CHỌN LỰA” (Minh An)

cuộc đời của chúng ta, nếu vắng bóng Chúa như cây khô héo không có nước suối nguồn; vắng bóng Chúa đời hoen úa, tàn phai...

CÁC BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN XX THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Kitô hữu có nghĩa là người thuộc về Chúa Ki-tô, nên cuộc sống Kitô hữu đương nhiên phải là cuộc sống trong Chúa Ki-tô và sống bằng sức sống của Người bằng việc rước Mình Máu Thánh Người.

Chúa nhật XX TN, năm B: "TIN VÀO THÁNH THỂ" (Ephraem Tuấn)

... chỉ có ơn Chúa mới giúp con người có đức tin vào Người. Còn lý trí con người sẽ chẳng bao giờ hiểu được để chấp nhận.

CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "ĐÓN NHẬN KHÔN NGOAN" (Minh An)

Khi đã nhận ra giá trị tuyệt vời là thứ lương thực mà Đức Khôn Ngoan ban tặng, thì mỗi người cũng phải biết khôn ngoan để chọn cho mình một cách sống sao cho phù hợp với đòi hỏi của Đức Khôn Ngoan.

Bài giảng: ĐẠI LỄ ĐỨC MẸ LÊN TRỜI (Hiền Lâm)

Hình ảnh Người Phụ Nữ khoác trên mình áo mặt trời cũng là hình ảnh của những ai luôn mang trên mình chiến thắng của Chúa Kitô và hướng về chiến thắng cuối cùng của triều đại Thiên Chúa.

ĐỌC VÀ SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN XIX THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Mọi nỗ lực của con người không thể thay thế hồng ân Chúa Cha ban khi tuyển chọn họ, kêu gọi họ nhận biết Con của Người theo đúng chân lý.

Suy niệm CN 19 TN, B: “LƯƠNG THỰC TRÊN ĐƯỜNG ĐẾN VĨNH HẰNG” (Bảo Tâm)

Khi có được một niềm tin vững mạnh và Bí Tích Thánh Thể dưỡng nuôi, chúng ta sẽ an tâm tiến về quê trời, nơi đó có hạnh phúc vĩnh hằng và là nguồn cội của chúng ta.