LỜI CHÚA

CHÚA NHẬT XXX, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "THÀNH QUẢ CỦA NIỀM TIN" (Minh An)

Việc anh mù ở Giê-ri-khô được Đức Giêsu chữa cho sáng mắt không phải chỉ đơn giản là được nhìn thấy, nhưng đã phải trải qua một tiến trình đầy khó khăn, nhất là khó khăn về niềm tin.

Suy niệm Tin Mừng CN 30TN,B: "TỪ BÓNG TỐI ĐẾN ÁNH SÁNG" (Gioan Thánh Giá)

Về phía con người, họ cũng cần thức tỉnh, khao khát được giải thoát, chữa lành như người mù Ba-ti-mê.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên, năm B (Viết Huy)

Suy gẫm về thân phận của anh mù cũng là dịp để ta nhìn lại chính mình. Mặc dù ta không mù đôi mắt thể lý, nhưng có ai tự hào mình không bị mù con mắt tâm hồn?

SUY NIỆM CHÚA NHẬT 30 TN. năm B (Minh Nguyên)

Chúng ta mạnh dạn đi đến để tiếp cận Người, để gặp gỡ Người. Người sẽ sờ chạm đến và chữa lành cho chúng ta.

Suy Niệm Lời Chúa Chúa Nhật XXX Thường Niên, Năm B (M. Pacômiô)

Điều quý giá nhất mà anh mù đã nhận chính là anh đã gặp Đức Giêsu Kitô.

CÁC BÀI SUY NIỆM TM TUẦN XXIX TN, 2018 (Hiền Lâm)

Chúng ta được vinh dự làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, chúng ta cũng có bổn phận trong tình bác ái yêu thương mà đi tìm về cho Chúa những đứa con và là anh chị em của ta đang lạc bước.

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM B: "SỨ GIẢ CAN ĐẢM" (Minh An)

Sứ giả của Chúa Giêsu phải là người can đảm, nhiệt thành, không sợ, luôn nói đúng, nói thật... vì không có gì mà không được phơi bày ra ánh sáng để cho nhiều người nhận biết.

CN XXVIII TN, B: "" NÊN TRỌN LÀNH VÀ SỐNG ĐỜI ĐỜI"" (Minh An)

Hãy dùng tiền bạc, của cải...để làm phương tiện thăng tiến đời sống của chúng ta và phải đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh duy nhất để chúng ta có sự sống đời đời làm gia nghiệp.