LỜI CHÚA

SUY NIỆM CN 32 TN NĂM B: "TẤM LÒNG THÀNH CỦA BÀ GÓA" (M. Beda)

Đối với Chúa không phải của lễ to, lễ vật nhiều mới làm Chúa vui lòng, nhưng là tấm lòng thành.

Suy Niệm Tin Mừng Tuần XXXII TN, Năm B: "Đạo đức giả và bác ái thật" (M. Baptista)

Người ta nghèo không phải là người ta không có cái gì để cho, nhưng người ta nghèo vì người ta không biết cho ai cái gì, hay không dám cho ai cái gì.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Mến Chúa và yêu người là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa mang chiều kích xã hội.

CN XXXI-TN B: Giới răn Yêu Thương" (M. Phêrô Bình)

Trên thập giá, Chúa Giêsu đã nối kết tình yêu của Thiên Chúa với con người và con người với nhau.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU" (Minh An)

“Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em họ trông thấy, thì không thể yêu mến Đấng Thiên Chúa mà họ không thấy” (1Ga 4,20).

Chúa Nhật XXX Thường Niên năm B: "ĐÔI MẮT MÙ - TÂM HỒN SÁNG" (M. Bảo Hạnh)

Khi đánh giá về con người và sự việc ngoài ánh sáng của giác quan ta cần phải có ánh sáng tâm linh soi chiếu để cảm thấu được một phần nào đó về con người và sự việc, vạn vật quanh ta.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXX TN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Trong khi thế gian chạy theo mọi thứ có giá trị tạm thời, thì người theo Chúa dám đi ngược dòng, là tìm những giá trị vĩnh cửu ngay trong những thứ trần thế ấy.