LỜI CHÚA

Chúa Nhật II Thường Niên, năm C: "TIỆC CƯỚI CANA" (M.Paulino)

Suy niệm (dựa trên bộ chú giải Tin Mừng Gioan của William Barclay, Kinh Thánh Trọn Bộ, Bài suy niệm trên trng Web Giáo phận Vĩnh Long)

LỄ CHÚA GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA, NĂM C: "GƯƠNG MẪU KHIÊM NHƯỜNG" (Minh An)

Gioan Tẩy giả được xem là người có lòng khiêm nhường thẳm sâu khi làm tiền hô cho Đấng Mêsia, thì Đấng Mêsia còn có lòng khiêm nhường tột đỉnh hơn cả Gioan nữa.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN I THƯỜNG NIÊN (Lm. Hiền Lâm)

“Ai cưới cô dâu, người ấy là chú rể. Cộng đoàn, Giáo xứ, Giáo hội là của Chúa chứ không phải của người được Chúa sai đến. Chúng ta dễ bị cám dỗ chạy theo danh vọng và địa vị mỗi khi làm được việc gì đó cho người khác. Chúng ta dành vị trí “làm chồng” của Chúa, làm cho Chúa nhỏ lại để mình được lớn lên.

CHIA SẺ LỄ CHÚA CHỊU PHÉP RỬA (M. Duy Khang)

Chúa chịu phép Rửa để nối kết giữa Thiên Chúa và con người, sẽ là hạnh phúc khi con người biết sống liên đới, biết sống yêu thương, bác ái, đùm bọc lẫn nhau trong cuộc sống.

Chia sẻ Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Giêsu chịu Phép Rửa (M. Ambrosio Ngô Phong Vũ)

Mừng lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa chúng ta cũng nhớ lại phép rửa mà ngày chúng ta đã lãnh nhận là tin vào Chúa Giêsu là chết cho tội lỗi của mình, được làm con Thiên Chúa và được thông phần vào sứ mệnh của Chúa Giêsu.

CÁC BÀI CHIA SẺ TUẦN LỄ CHÚA HIỂN LINH (Lm. Hiền Lâm)

Vì Thiên Chúa là thực tại sống động, không phải thứ đồ vật tĩnh lặng có thể nắm được trong tay, nên chỉ có thể tìm kiếm và gặp được trong từng thời điểm, chứ không thể nắm bắt một lần cho mãi mãi. 

Chúa nhật LỄ HIỂN LINH: "Thiên Chúa tỏ mình" (M. Hiếu Liêm)

Ánh sao lạ từ trời cao hôm nay vẫn chiếu soi nhân thế. Do đó, sứ điệp của ngày lễ Hiển linh hôm nay vẫn là lời mời gọi mỗi người hãy là một ánh sao đức tin chứ đừng là ngôi sao lạc. Hãy là một ánh sao tỏa sáng cho nhau.

Bài chia sẻ Tin Mừng lễ Chúa Hiển Linh: “Chúa tỏ mình ra cho muôn dân” (M. Thadeo)

Mừng lễ Chúa Hiển Linh hôm nay, Giáo hội cũng muốn dạy chúng ta cần tích cực chia sẻ cho tha nhân kho tàng ân sủng mình đã lãnh nhận theo khả năng và hoàn cảnh của mình.