LỜI CHÚA

Chúa nhật XII Mùa thường niên, năm B - Ngài là ai? (Quốc Vũ)

Để nhận biết Thiên Chúa, trước hết cần phải tin. Tin là chấp nhận bước trên hành trình vô định cần sự can đảm, sự kiên định và phó thác. Tin là chấp nhận một điều không thể kiểm chứng bằng những giác quan. Tin vào Thiên Chúa là xác tin rằng Người hiện hữu, để cậy trông và phó thác cho Người mọi sự.

Chúa Nhật XII Thường Niên - năm B -"CHÚA HIỆN DIỆN" - Hiền Lâm

Không ít người trong chúng ta ngày nay. Khi an vui hạnh phúc chúng ta quên mất sự hiện diện của Thiên Chúa, đến khi gặp khó khăn thất bại mới tìm về cầu cứu Chúa.

Chúa Nhật XI Thường Niên "HẠT GIỐNG LỚN LÊN" Hiền Lâm

Chức năng của Nước Trời, của Hội Thánh, của Dân Thiên Chúa là phải lớn lên và trở thành bóng mát cho đời, cho mọi người nương ẩn giữa bão táp mưa sa của cuộc đời

Chúa nhật X Phục Sinh, năm B «MÌNH MÁU CHÚA» Quốc Vũ

Khi cử hành Thánh Thể, các Kitô hữu được nhận lãnh Mình và máu Thánh là nguồn sống đời đời, để rồi đem nguồn sống ấy phân phát cho tha nhân.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT X THƯỜNG NIÊN – NĂM B - LỄ MÌNH VÀ MÁU CHÚA GIÊ-U KITÔ - Hiền Lâm

Khi con người ăn bánh thông thường, thân xác con người tiêu hóa và đồng hóa bánh. Còn khi ăn bánh trường sinh – là Mình Chúa Giêsu Kitô – thì chính bánh này đồng hóa và biến đổi mỗi người.

Chúa nhật IX Phục Sinh, năm B «CHÚA BA NGÔI» Quốc Vũ

Vì là một mầu nhiệm, nên ta không có tham vọng, và cũng không có khả năng để thấu hiểu, nhưng chỉ có thể cảm và tin mà thôi. Cảm nhận về một mầu nhiệm tình yêu, và tin vào một mầu nhiệm cứu độ.

Chúa Nhật IX Thường Niên - LỄ CHÚA BA NGÔI - năm B, (Hiền Lâm)

Từ đây, mỗi khi làm dấu thánh giá, Ki-tô hữu tuyên xưng sự hiện diện của Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trong chính mình.

THỜI ĐAI CHÚA THÁNH THẦN (Hiếu Liêm)

Ngày lễ Ngũ Tuần hôm nay là ngày khai sinh Hội thánh. Giáo hội lữ hành đang sống trong triều đại của Chúa Thánh Thần và chúng ta đang sống dưới tác động của Chúa Thánh Thần. Sách Tông Đồ Công Vụ được gọi là Phúc Âm về Chúa Thánh Thần. Nhưng trong quá khứ, Chúa Thánh Thần lại bị lu mờ và bị lãng quên trong truyền thống Giáo hội và trong đời sống Kitô hữu.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - GIÓ & LỬA - Quốc Vũ

chính Chúa Thánh Thần là hoa trái của mầu nhiệm Phục Sinh ban cho Giáo hội, nhằm nuôi dưỡng đức tin của người tín hữu, qua việc lắng nghe và đón nhân Lời Chúa và tham dự nghi lễ Bẻ Bánh Thánh Thể, như là dấu chỉ thiết thực của mối dây liên kết trong giao ước với Thiên Chúa nhờ Đức Kitô.

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống - ANH EM HÃY NHẬN LẤY THÁNH THẦN - Hiền Lâm

Ki-tô hữu được mời gọi cầu nguyện và dây dựng sự hòa bình cho quê hương đất nước và thế giới.

Chúa nhật VII Phục Sinh, năm B «CHÚA THĂNG THIÊN» Quốc Vũ

Sứ vụ của Giáo hội là tiếp nối công việc của Đấng Phục Sinh giữa trần gian, để loan báo Tin Mừng và đưa mọi người về trời với Người.

SUY NIỆM TIN MỪNG LỄ THÁNH GIUSE LAO CÔNG (Hiền Lâm)

Mặc dù ngày hôm nay Phụng Vụ chỉ đặt bậc lễ nhớ tự do (Ad lib.), nhưng nhiều nơi trong Giáo Hội Việt Nam vẫn cử hành kính trọng thể mừng “thánh Giuse thợ”, hay còn gọi là “thánh Giuse lao công”.

Chúa nhật IV Phục Sinh, năm B - "Mục Tử Nhân Lành" - Quốc Vũ

Người Mục Tử Nhân Lành là hình ảnh tử nói về sự chăm sóc yêu thương và có trách nhiệm; hướng dẫn, che chở, an ủi, nuôi dưỡng và bảo vệ. Chúng ta cầu xin Thiên Chúa ban cho Hội Thánh nhiều mục tử mới tốt lành.

Chúa nhật III Phục Sinh, năm B - "Hoán cải để nhận ơn cứu độ" - Quốc Vũ

Các tông đồ đã trở nên những chứng nhân trung tín thi hành sứ mệnh: kêu gọi mọi người ăn năn sám hối để đón nhận ơn cứu độ. Như thế, Giáo hội không là gì khác ngoài một cộng đoàn của những người được cứu độ, được mời gọi sám hối để nhận biết và gặp gỡ Thiên Chúa, Đấng giàu lòng thương xót và ban phúc bình an.

Chúa nhật II Phục Sinh, năm B - "Đức tin và Ơn bình an" - Quốc Vũ

Tin vào Đức Kitô là nền tảng làm cho chúng ta được trở nên nghĩa tử của Thiên Chúa: «Phàm ai tin rằng Đức Giêsu là Đấng Kitô, kẻ ấy đã được Thiên Chúa sinh ra» (c. 1a). Chính tình cha của Thiên Chúa đã cho tất cả chúng ta trở thành anh chị em, nối kết chúng ta trong sợi dây ràng buộc bởi tình yêu, vì ai yêu mến Chúa Cha «thì cũng yêu thương kẻ Người sinh ra» (c. 1b).

Chúa nhật I - Lễ Phục Sinh - "Đức Kitô đã sống lại" - Quốc Vũ

Bất cứ sự biến đổi nào cũng bắt đầu bằng một sự từ bỏ: bỏ cái cũ để trở nên mới, bỏ điều xấu để trở nên tốt, bỏ tà để qui chánh, bỏ bóng đêm để đến cùng ánh sáng, và nhất là bỏ cõi chết để bước vào cõi sống.

Thứ 6 Tuần Thánh - CON NGƯỜI - Quốc Vũ

Mỗi Kitô hữu đều được Đức Kitô mời gọi bước theo Người, mỗi tu sĩ được mời gọi bước theo Người sát hơn. Với Tin Mừng Nhất Lãm, “theo Chúa” có nghĩa là đi sau Người, bước theo chân Người (Mc 3, 14). Với thánh Gioan, “theo” không còn nguyên nghĩa gốc, nhưng là gắn bó với Chúa bằng tinh thần, tức là tin (Ga 8, 12; 12, 35). Với thánh Phaolô, “theo” là gắn bó, là hiệp thông với Người trên lộ trình qua Thập Giá để tới Phục Sinh. Giáo hội Sơ Khai còn gán thêm một ý nghĩa nữa: “theo” là bắt chước, là theo gương Chúa (Mc 10, 32; Ga 13, 34; 1Cr 11, 1).

CHÂN DUNG THÁNH CẢ GIUSE (Hiếu Liêm)

Tình yêu giữa thánh cả Giuse và Mẹ Maria là mối tình mật thiết giữa hai tâm hồn cao thượng và thánh thiện. Đó là một cuộc hôn phối thiêng liêng thanh khiết không thể diễn tả được.

Chúa nhật V Mùa Chay năm B - "Hạt giống chết đi..." - Quốc Vũ

Đức Giêsu là một hạt giống đã chịu mục nát bởi thời gian, bởi nắng gió và mưa dầm, bởi những khắc nghiệt của thế gian, và chết đã đi hầu sinh được nhiều hạt khác là cộng đoàn các Kitô hữu (Ga 12,24). Giáo hội, qua bao thế hệ vẫn tiếp tục bước đi theo con đường đó của Thầy mình, vẫn phải dám mục nát, thối rữa và thậm chí là dám chết đi chính mình vì tương lai của vương quốc tình thương...

SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN V MÙA CHAY – năm B (Hiền Lâm)

Các bài suy niệm từ Chúa Nhật V Mùa Chay (năm B) đến hết Thứ Bảy tuần V Mùa Chay.

Chúa nhật IV Mùa Chay năm B - "Chết - Sống" - Quốc Vũ

Ranh giới giữa sống và chết cũng có thể rất mong manh, nhưng cũng có thể là ngàn trùng xa cách. Cái chết về thể xác thật là đáng sợ, là hiển nhiên sẽ đến với mỗi người, để rồi người ta lo lắng, người ta tìm cách kéo dài sự sống bao lâu có thể; nhưng cái chết đời đời còn đáng sợ hơn biết bao nhiêu, thế mà có mấy ai quan tâm. Chết đời đời là vĩnh viễn cách xa nhan Chúa, là không bao giờ còn được ca ngợi tôn vinh, chúc tụng Người. Xa Thiên Chúa là mất tất cả: «được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn, nào có ích chi?» (Mt 16, 26).

Chúa nhật III Mùa Chay năm B - "Lề luật" - Quốc Vũ

Giáo Hội qua mọi thời, và cho đến hôm nay vẫn tiếp nối tinh thần của cha ông, xem Mười Điều Răn là luật sống, và tuân giữ như một Giao Ước với Thiên Chúa và tha nhân. Có điều, Giáo Hội luôn ý thức dạy cho con cái mình tuân giữ Lề luật theo tinh thần Phúc Âm, nghĩa là, tất cả đều đồng qui vào Chúa Kitô. Chính Chúa Kitô là qui điểm để mỗi Kitô hữu tìm về, kín múc nguồn sức mạnh thiêng liêng trong việc sống đạo trong đời thường, trong sự Tôn Thờ Thiên Chúa và yêu thương đồng loại.

Chúa nhật II Mùa Chay năm B - "Hiến lễ" - Quốc Vũ

Lạy Chúa, xin cho con biết mở rộng tâm hồn hướng về Ngài trong Mùa Chay này, xin cho con mở rộng bàn tay để đến với anh chị em mình với cả lòng quảng đại trao ban, xin cho con hân hoan dâng hiến cuộc đời cho Chúa như của lễ đẹp ý Chúa.

Tết Nguyên Đán Ất Mùi 2015 - Lễ Tân Niên - Quốc Vũ

Một Mùa Xuân Mới bắt đầu, cho ta cơ hội để bắt đầu lại. Mùa Đông đã qua, mùa Xuân đã đến; đêm đen đã nhường bước cho bình minh tỏ rạng; mọi đau khổ, hoài nghi và thất vọng đã nhường lại cho những niềm vui hoan hỷ dâng trào.