LỜI CHÚA

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN IV THƯỜNG NIÊN, 2019 (Hiền Lâm)

Lời Chúa vừa hiện sinh nhưng cũng rất mầu nhiệm, vừa đơn giản nhưng cũng rất phong phú. Có thể nói, trong Lời Chúa mọi điều căn bản nhất cho đời người đều có, đều đúng cho mọi trường hợp và thích hợp cho mọi cảm nhận riêng tư nhất của từng người.

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật Thứ IV Thường Niên, Năm C (M. Pacomio)

Những con người đau khổ đến với Đức Giêsu không phải để xem những điều lạ lùng nơi Đức Giêsu, nhưng họ đến với lòng khao khát được Ngài giải thoát khỏi đau khổ.

Suy niệm Tin Mừng CN IV TN, năm C: "Ngôn Sứ: Người vượt lên trên tình cảm cá nhân" (M. Damas)

Ki-tô hữu là người cắm rễ trong lịch sử, nhưng tự bản chất vẫn là người của tương lai, của điều sẽ đến. Thiên Chúa luôn có những đường lối bất ngờ và con người phải chọn lựa, phải đáp lại bằng đức tin.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN III TN, 2019 (Lm. Hiền Lâm)

Lời Chúa vừa hiện sinh nhưng cũng rất mầu nhiệm, vừa đơn giản nhưng cũng rất phong phú. Có thể nói, trong Lời Chúa mọi điều căn bản nhất cho đời người đếu có, đều đúng cho mọi trường hợp và thích hợp cho mọi cảm nhận riêng tư nhất của từng người.

SUY NIỆM TIN MỪNG CN III THƯỜNG NIÊN, NĂM C: "Tiếp nối Sứ Vụ" (M. Damiano Quang)

Sứ mạng của Chúa Giêsu, ngày hôm nay, vẫn được tiếp tục thực hiện qua Giáo hội và trong Giáo hội...

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT III, THƯỜNG NIÊN, NĂM C: “THIÊN CHÚA TỎ MÌNH” (Minh An)

Năm hồng ân của Thiên Chúa được khai mở từ “hôm nay”, tức là khai mở thời gian của ơn cứu độ mà chính Đức Giêsu sẽ thực hiện, sẽ mang đến cho nhân loại.

CÁC BÀI CHIA SẺ TUẦN II THƯỜNG NIÊN, 2019 (Lm. Hiền Lâm)

Sự cảm thông với đôi tân hôn và chủ tiệc nơi tiệc cưới Cana là biểu trưng cho một sự cảm thông liên lỉ của Mẹ Thiên Chúa đối với những người con của Mẹ được sinh ra dưới chân thập giá Đức Kitô

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT TUẦN II THƯỜNG NIÊN, NĂM C (Lm. Minh An)

Dấu lạ này, không những chỉ đem lại niềm vui, hạnh phúc trong ngày cưới tại Cana, nhưng còn là dấu chỉ của bữa tiệc thiên thai trong tương lai, khi mà chính Đức Giêsu vừa là chú rể, vừa là chủ tiệc sẽ thiết đãi chúng ta.