LỜI CHÚA

Suy niệm Tin Mừng CN 25 TN, B (M. Hữu Quỳnh)

chúng ta có phục vụ ai chính là vì chúng ta muốn phục vụ Chúa Giêsu trong họ, và chúng ta có được ai phục vụ thì cũng chỉ vì họ đang phục vụ Chúa Giêsu nơi chúng ta.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXV Thường Niên B (Viết Huy)

Tranh dành chức quyền, địa vị chỉ gây ra tổn thương và đau khổ, chỉ có khiêm nhường, yêu thương phuc vụ thì mới đem lại bình an, hạnh phúc đích thực.

CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN NĂM B: "Ý NGHĨA CỦA ĐAU KHỔ" (M. Bảo Hạnh)

Có những đau khổ làm cho người ta đi vào ngõ cụt nhưng cũng có những đau khổ mang tâm hưởng hạnh phúc khi ta vượt qua nó.

Suy niệm Tin Mừng CN 24 Thường Niên, B: "ĐỨC KI-TÔ LÀ AI?" (M. Paulino)

... chúng ta chỉ có thể biết mình là ai khi biết Thiên Chúa là ai qua Đức Giêsu Kitô.

CÁC BÀI CHIA SẺ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

“Này anh, này em, này bạn, các anh chị gọi Tôi là ai”? Chúng ta ai cũng phải có câu trả lời thật cho chính mình.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXIV, Thường Niên, năm B: "THẦY LÀ ĐẤNG KI-TÔ" (Viết Huy)

Vác thập giá là vui vẻ đón nhận và chịu đựng những khổ đau tinh thần cũng như thể xác. Nhất là, dám đối diện với những khó khăn, thách đố như: bị cố cáo, tẩy chay, khai trừ, bắt bớ, đánh đập... cũng có thể là hy sinh cả tính mạng khi rao giảng Tin Mừng và làm chứng cho Chân Lý.

Bài chia sẻTin Mừng Chúa nhật XXIII Thường Niên, năm B (M. Tadeo)

Không ai trong chúng ta là người không mắc bệnh, không bệnh thể ý thì bệnh tinh thần. Chúng ta cần được Thiên Chúa chữa trị!