LỜI CHÚA

CN Lễ Chúa Kitô Vua (Ant. Quỳnh Hoàng Văn Liệu)

Đức Kitô thực sự là một vị Vua đầy uy quyền, nhưng Ngài không dùng quyền để thống trị, mà là để yêu thương, phục vụ chúng ta.

BÀI GIẢNG LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM 24-11-2018

Trong tất cả mọi sự, đó là một cuộc chiến trường kỳ cho những ai theo Chúa, cuộc chiến từ khởi thủy cho đến tận thế, cuộc chiến giữ vương quốc nước trời và vương quốc sự dữ, cuộc chiến giữa Kitô hữu và thế gian...

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG T. XXXIII TN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.

CHÚA NHẬT XXXIII TN Năm B: "TẬN THẾ BẤT NGỜ" (M. Paulino Tùng Linh)

Điều Chúa muốn chúng ta là luôn sẵn sàng đón chờ Chúa bằng cách chu toàn công việc bổn phận cách tốt đẹp nhất.

CHÚA NHẬT XXXIII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "CÁNH CHUNG HUYỀN NHIỆM" (Minh An)

“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Lời Chúa mời gọi chúng ta trong khi lo trang điểm cho mình vẻ đẹp bề ngoài, thì cũng lo trang sức cho tâm hồn những nhân đức thánh thiện, lo cải hoá đời sống để được đổi mới trong mọi sự.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXXII: “Lòng Nhân Ái đích thực” (M. Viết Huy)

Tình yêu tự hiến và trao ban là con đường giúp chúng ta đạt tới lòng nhân ái đích thực.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "TRUNG THỰC VÀ QUẢNG ĐẠI" (Minh An)

Trước nhan Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là của dâng cúng to lớn, nhưng quan trọng ở tấm lòng chân thành khi dâng cúng, trong sự yêu thương.