LỜI CHÚA

Suy niệm CN XXVII Thường Niên, Lễ Đức Mẹ Mân Côi (M. Damas)

Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu chuộc bằng việc nhập thể vào một con người...

Chúa nhật XXVI, mùa thường niên, năm B - Một Thánh Thần - Quốc Vũ

Dù hiện diện theo bất cứ cách thức nào, vẫn chỉ có một Thần Khí duy nhất, Người hoạt động theo từng cách thức khác nhau nơi mỗi người, nhưng lại là giềng mối đem lại sự hiệp nhất chứ không phải chia rẽ, để xây dựng chứ không phải phá đổ. Chính vì thế, ở đâu có chia rẽ, ở đó không có Thần Khí hiện diện

CÁC BÀI SUY NIỆM TM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN, B (Lm. Hiền Lâm)

Vấn đề được Thiên Chúa ân thưởng không hệ tại ở giàu hay nghèo, cũng không hệ tại ở việc cho hàng tỷ đồng hay chỉ là một bát nước lã, nhưng là biết sống tương quan đức ái với tha nhân, giúp đỡ nhau vì lòng mến Chúa và yêu đồng loại. Người cho nhau một ly nước vì Chúa thì có giá trị hơn gấp bội so với người cho cả gia tài chỉ vì được ca tụng đời này.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Minh An)

Dẫu rằng “Nhân vô thập toàn”, là người sống trên đời, không ai mà không tránh khỏi những lỗi lầm. Tuy nhiên, những lỗi lầm mà người ta đã cố tình phạm để gây gương mù, gương xấu cho những người lành thánh thì đáng trách biết bao !

BÀI SUY NIỆM CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN B (Minh Triệu)

...tất cả là nhờ Chúa chứ không phải tài cán của con người.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ. Ai muốn làm lãnh tụ phải phục vụ anh em...

Suy Niệm Chúa Nhật 25 TN, Năm B (M. Vinh-sơn Chuyên)

Thánh Marcô nêu bật sự khác biệt: một đàng Chúa thận trọng đề cập đến cái chết đau thương của Người, và đàng khác các môn đệ lại tranh luận nhau về địa vị, là để nói lên sự khác biệt giữa con đường của Thiên Chúa và của loài người.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ" (Minh An)

Tinh thần Tin Mừng là khiêm nhường phục vụ như người tôi tớ của mọi người.