LỜI CHÚA

Chúa nhật II Mùa Vọng, C: "DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA" (Bảo Tâm)

Nếu tâm hồn chất đầy những tham lam ích kỷ, tội lỗi, liệu Chúa Giêsu có thể tìm được chỗ trú chân?

CÁC BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN I MÙA VỌNG, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Trong khi chờ đợi, Chúa muốn mỗi người sống trung tín và trách nhiệm đối với tha nhân.

Suy niệm CN I Mùa Vọng, C: "Sống niềm Hy Vọng Cánh Chung" (Damas Hùng)

Tỉnh thức là tuy còn sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị tinh thần vĩnh cửu đời sau.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT I, MÙA VỌNG, NĂM C: “TỈNH THỨC VÀ ĐÓN NHẬN” (Minh An)

Để được Thiên Chúa Giáng Lâm cứu chuộc nhân loại và cho hưởng hạnh phúc thì điều kiện cần thiết mà mọi kitô hữu phải có là: Tỉnh thức và đón nhận.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật I Mùa Vọng, C: “Tỉnh thức chờ ngày Chúa đến” (M. Viết Huy - Nhiệm)

Tỉnh thức theo Chúa Giêsu không có nghĩa là chỉ bước theo Người một cách máy móc, mà là phải sống như Người, hiện thực hóa cuộc đời của Người ngay trong chính cuộc sống của mình.

Suy niệm CN I Mùa Vọng, năm C (Damiano)

Thiên Chúa ẩn mình như một ông chủ đi xa vắng nhà, nhưng trước khi đi Người đã trao cho chúng ta mỗi người mỗi việc.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXXIV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Chúa Nhật cuối cùng của năm Phụng Vụ, chúng ta chiêm ngưỡng một vị vua chịu đóng đanh, một vị vua là Tình Yêu đã chết cho nhân loại và để giải phóng nhân loại.

CHÚA NHẬT LỄ CHÚA GIÊSU KITÔ VUA VŨ TRỤ, NĂM B: “VUA SỰ THẬT” (Minh An)

Những ai muốn thuộc về sự thật thì hãy nghe Đức Kitô, Vua Sự Thật, và những ai thuộc về Vua Sự Thật thì hãy để Người sống và lớn lên trong cuộc đời của mình, đồng thời chấp nhận để Người biến đổi toàn diện con người của mình theo sự thật.