LỜI CHÚA

CÁC BÀI CHIA SẺ CN IV MV - LỄ GIÁNG SINH - TUẦN BÁT NHẬT GS (Lm. Hiền Lâm)

Đức Maria luôn hiện diện trong mầu nhiệm Chúa Kitô vì được “đầy ơn phúc” thì cũng “nhờ đức tin”, Đức Maria chia sẻ vào mầu nhiệm này trong tất cả chiều kích của cuộc đời trần thế của Người. Mẹ tiến bước trong cuộc lữ hành đức tin, đồng thời một cách âm thầm, Mẹ làm cho mầu nhiệm Chúa Kitô hiện diện nơi con người.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT IV, MÙA VỌNG, NĂM C: "CUỘC VIẾNG THĂM KỲ DIỆU" (Minh An)

Một cuộc viếng thăm kỳ diệu, không những chỉ dừng lại giữa hai người phụ nữ với nhau, giúp đỡ nhau trong những ngày “bụng mang, dạ chửa”, nhưng còn là cuộc gặp gỡ kỳ diệu giữa Thiên Chúa và con người, cuộc giao duyên giữa trời và đất

SUY NIỆM CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, NĂM C (M. Minh Nguyên).

Có được đức tin vững vàng thì ắt hẳn sẽ có được niềm vui và niềm hạnh phúc.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT III MV, NĂM C & TUẦN LỄ TỪ 17 ĐẾN 22 THÁNG 12 (Lm. Hiền Lâm)

... thánh Gioan không kêu gọi người ta bỏ nghề, nhưng là chu toàn bổn phận một cách công bình và bác ái.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT III, MÙA VỌNG, NĂM C: "ĐÓN NHẬN LỜI MỜI GỌI…" (Minh An)

Trước hết và trên hết, người mở đường phải là người biết đường, nghĩa là chính mình phải là người sám hối, canh tân đổi mới để đón nhận ơn cứu độ của Chúa đã rồi mới có thể chỉ cho người khác đến với Chúa.

Suy niệm CN III MV năm C (M. Ephrem Hoàng Quốc Tuấn)

Phép rửa sám hối của Gioan chỉ là cử chỉ tỏ lòng sám hối, không là bí tích, không tất yếu phát sinh hiệu quả tha tội. Phép rửa của Chúa Giêsu thiết lập là bí tích: Người lãnh nhận bí tích Rửa tội được tha tội tổ tông và tội mình làm.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN II MÙA VỌNG, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Mỗi Mùa Vọng, tiếng kêu của Gioan trong sa mạc lại lay động, thức tỉnh chúng ta, đặt chúng ta đối diện trước một số vấn đề thuộc phạm vi lương tâm và công bình xã hội, để chúng ta xét mình, kiểm điểm nếp sống, để cải thiện đời sống mỗi ngày thêm trọn hảo, để dọn đường tâm hồn chúng ta cho Chúa Cứu Thế ngự đến.

BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT II, MÙA VỌNG, NĂM C : “ĐƯỢC NHẬN THẤY ƠN CỨU ĐỘ” (Minh An)

Thiên Chúa của chúng ta chính là Thiên Chúa can dự cách thiết thân vào nhân loại và vào ngay chính mỗi con người chúng ta.