LỜI CHÚA

Suy niệm TM Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (M. Viết Huy)

Qua bài Tin mừng hôm nay, Thiên Chúa cũng muốn mời gọi chúng ta cần hồi tâm và thống hối về tội lỗi của mình, vì chúng ta cũng cần tình yêu tha thứ của Thiên Chúa như người phụ nữ ngoại tình. Đây cũng là dịp để chúng ta nhìn lại cách hành xử của mình với người anh em lỗi lầm.

Suy niệm TM Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (M. Damiano Quang)

Sứ điệp Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hãy giúp nhau đứng dậy, ra khỏi vũng lầy của tội lỗi, chứ không phải tìm cách nhấn chìm anh chị em xuống tận bùn đen, để chứng minh mình công chính hơn họ.

Suy niệm TM Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (M. Damasceno Hùng)

Đức Giêsu không phủ nhận tội của người đàn bà kia, cũng không phủ nhận luật Môsê, nhưng Ngài đưa ra một quan điểm mới: Hãy tự xét xử mình trước khi xét xử người khác. Họ đang dựa vào luật Môsê để xét xử người khác, thì Ngài cũng bảo họ hãy dựa vào đó mà xét xử chính mình trước đã.

Suy niệm TM Chúa Nhật V Mùa Chay, Năm C (Phaolô Thông)

Trước khi kết án hoặc xét đoán ai, chúng ta nên bình tĩnh kiên nhẫn để cúi xuống nhìn lại bản thân mình, nhìn lại những gì Chúa viết trong lương tâm chúng ta, nhờ đó ta không phải hối hận về những lời nói và hành động của mình.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm C (Minh An)

Lòng thương xót của Thiên Chúa thật cao cả, Ngài quên đi quá khứ lỗi lầm của tội nhân, cho họ có cơ hội để sám hối, biết trở về để được sống hạnh phúc viên mãn trong tình thương của Ngài.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật IV Mùa Chay, Năm C (M. Viết Huy)

Khi chúng ta phạm tội, là lúc chúng ta khước trừ tình yêu của Thiên Chúa để đi hoang như người con thứ, và lúc chúng ta hận thù, ghen ghét, tẩy chay anh em mình, là lúc chúng ta trở thành người anh cả. Vì thế, chúng ta cũng cần trở về!

Bài chia sẻ Tin Mừng Lễ Truyền Tin 25/3 (M. Bonifatio Cường)

Lời xin vâng trịnh trọng của Đức Maria cất lên không những làm cho cuộc đời Mẹ thay đổi, mà cả thế giới cũng được chuyển mình. Vì thế, Đức Maria xứng đáng được làm Mẹ Con Thiên Chúa và trở nên một Eva mới của trời mới, đất mới.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Mùa Chay, Năm C (Minh An)

Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta dám nhìn nhận những lỗi lầm thiếu sót của mình, can đảm thống hối để được Chúa thanh tẩy và thứ tha.