LỜI CHÚA

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Mến Chúa và yêu người là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa mang chiều kích xã hội.

CN XXXI-TN B: Giới răn Yêu Thương" (M. Phêrô Bình)

Trên thập giá, Chúa Giêsu đã nối kết tình yêu của Thiên Chúa với con người và con người với nhau.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU" (Minh An)

“Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em họ trông thấy, thì không thể yêu mến Đấng Thiên Chúa mà họ không thấy” (1Ga 4,20).

Chúa Nhật XXX Thường Niên năm B: "ĐÔI MẮT MÙ - TÂM HỒN SÁNG" (M. Bảo Hạnh)

Khi đánh giá về con người và sự việc ngoài ánh sáng của giác quan ta cần phải có ánh sáng tâm linh soi chiếu để cảm thấu được một phần nào đó về con người và sự việc, vạn vật quanh ta.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXX TN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Trong khi thế gian chạy theo mọi thứ có giá trị tạm thời, thì người theo Chúa dám đi ngược dòng, là tìm những giá trị vĩnh cửu ngay trong những thứ trần thế ấy.

CHÚA NHẬT XXX, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "THÀNH QUẢ CỦA NIỀM TIN" (Minh An)

Việc anh mù ở Giê-ri-khô được Đức Giêsu chữa cho sáng mắt không phải chỉ đơn giản là được nhìn thấy, nhưng đã phải trải qua một tiến trình đầy khó khăn, nhất là khó khăn về niềm tin.

Suy niệm Tin Mừng CN 30TN,B: "TỪ BÓNG TỐI ĐẾN ÁNH SÁNG" (Gioan Thánh Giá)

Về phía con người, họ cũng cần thức tỉnh, khao khát được giải thoát, chữa lành như người mù Ba-ti-mê.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật XXX Thường Niên, năm B (Viết Huy)

Suy gẫm về thân phận của anh mù cũng là dịp để ta nhìn lại chính mình. Mặc dù ta không mù đôi mắt thể lý, nhưng có ai tự hào mình không bị mù con mắt tâm hồn?