LỜI CHÚA

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT III, MÙA VỌNG, NĂM C: "ĐÓN NHẬN LỜI MỜI GỌI…" (Minh An)

Trước hết và trên hết, người mở đường phải là người biết đường, nghĩa là chính mình phải là người sám hối, canh tân đổi mới để đón nhận ơn cứu độ của Chúa đã rồi mới có thể chỉ cho người khác đến với Chúa.

Suy niệm CN III MV năm C (M. Ephrem Hoàng Quốc Tuấn)

Phép rửa sám hối của Gioan chỉ là cử chỉ tỏ lòng sám hối, không là bí tích, không tất yếu phát sinh hiệu quả tha tội. Phép rửa của Chúa Giêsu thiết lập là bí tích: Người lãnh nhận bí tích Rửa tội được tha tội tổ tông và tội mình làm.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN II MÙA VỌNG, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Mỗi Mùa Vọng, tiếng kêu của Gioan trong sa mạc lại lay động, thức tỉnh chúng ta, đặt chúng ta đối diện trước một số vấn đề thuộc phạm vi lương tâm và công bình xã hội, để chúng ta xét mình, kiểm điểm nếp sống, để cải thiện đời sống mỗi ngày thêm trọn hảo, để dọn đường tâm hồn chúng ta cho Chúa Cứu Thế ngự đến.

BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT II, MÙA VỌNG, NĂM C : “ĐƯỢC NHẬN THẤY ƠN CỨU ĐỘ” (Minh An)

Thiên Chúa của chúng ta chính là Thiên Chúa can dự cách thiết thân vào nhân loại và vào ngay chính mỗi con người chúng ta.

Chúa nhật II Mùa Vọng, C: "DỌN ĐƯỜNG CHO CHÚA" (Bảo Tâm)

Nếu tâm hồn chất đầy những tham lam ích kỷ, tội lỗi, liệu Chúa Giêsu có thể tìm được chỗ trú chân?

CÁC BÀI SUY NIỆM TIN MỪNG TUẦN I MÙA VỌNG, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Trong khi chờ đợi, Chúa muốn mỗi người sống trung tín và trách nhiệm đối với tha nhân.

Suy niệm CN I Mùa Vọng, C: "Sống niềm Hy Vọng Cánh Chung" (Damas Hùng)

Tỉnh thức là tuy còn sống ở đời này nhưng tâm hồn đã hướng về những giá trị tinh thần vĩnh cửu đời sau.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT I, MÙA VỌNG, NĂM C: “TỈNH THỨC VÀ ĐÓN NHẬN” (Minh An)

Để được Thiên Chúa Giáng Lâm cứu chuộc nhân loại và cho hưởng hạnh phúc thì điều kiện cần thiết mà mọi kitô hữu phải có là: Tỉnh thức và đón nhận.