LỜI CHÚA

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B: “CHẾT ĐỂ ĐƯỢC SỐNG” (M. Bêđa)

Chết cho tội lỗi là chết cho ý riêng mình, là chết cho những đam mê dục vọng làm ta xa lìa Chúa...

Đọc và suy niệm Tin Mừng tuần V Mùa Chay, 2018 (Hiền Lâm)

Sau cái chết của Chúa Giêsu trên thập giá, một dân mới của Thiên Chúa được khai mở, không còn bị giới hạn trong dân tộc Israel nữa; con cháu của tổ phụ Abraham không chỉ thuộc huyết thống nữa mà là những ai tin vào Con Thiên Chúa; một cuộc tân sáng tạo bắt đầu, mọi Kitô hữu khắp nơi trên thế giới được sinh ra dưới chân thập giá và xuất phát từ cạnh sườn Chúa Giêsu. Sự sáng tạo ban đầu đã nhiệm lạ, thì ơn cứu độ còn lạ lùng biết bao.

CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, năm B: "GIỜ TÔN VINH (Minh An)

Can đảm đón nhận những nghịch lý của thân phận làm Kitô hữu theo gương Chúa Kitô là chết để được sống và sống dồi dào không những cho riêng mình, mà còn được phát sinh nhiều sự sống mới trong Chúa Kitô nữa.

SUY NIỆM TIN MỪNG CHÚA NHẬT V MÙA CHAY, NĂM B (Gioan Baptista)

Phục vụ chính là xả thân cho người khác mà không tiếc nuối thân thể của mình.

Suy niệm Thứ Tư tuần IV Mùa Chay (Phêrô Bình)

Ngày Sa-bát không thể giới hạn lòng yêu thương, không thể bắt tình yêu dừng lại.

Đọc và suy niệm Tin Mừng TUẦN IV MÙA CHAY, 2018 (Hiền Lâm)

Tình yêu Thiên Chúa dành cho thế gian không phải để luận phạt mà là để cứu độ.

Chúa nhật IV Mùa Chay, B: "THẬP GIÁ - TÌNH YÊU CỨU ĐỘ" (M. Đức Minh)

Yêu - Tin - Sống là ba động từ diễn tả những hành động phải có trong tiến trình đạt tới ơn cứu độ. Tình yêu Thiên Chúa, trước hết được thể hiện qua việc Ngài trao ban Con Một chí ái, Đấng đã dùng thập giá như dấu chỉ biểu lộ tình yêu cứu độ đối với nhân loại.

Chúa nhật IV MC, năm B: "NIỀM VUI ĐƯỢC YÊU, NHỜ NIỀM TIN" (Minh An)

Yêu và Ban là hai động từ bổ túc cho nhau để bày tỏ sức mạnh và ý nghĩa cao cả mà Thiên Chúa dành cho loài người...