LỜI CHÚA

Chúa nhật II Thường Niên, B: "GIỚI THIỆU CHÚA CHO NGƯỜI CHÚNG TA GẶP GỠ" (Bê-đa)

... mỗi người kitô hữu chúng ta cũng phải là chứng nhân, là bảng chỉ đường đưa người khác đến với Chúa.

TIN MỪNG THỨ 7, TUẦN I TN: Mc 2, 13-17 - LÒNG TÔN TRỌNG ĐÃ CỨU MATTHEU (Martin OCist)

Lòng tôn trọng mà chúng ta dành cho tha nhân là một “bằng chứng nhân bản” để họ tin Thiên Chúa, đó là cách Chúa Giesu đã làm với Matheu.

Các bài chia sẻ TUẦN II THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Việc biết Chúa không phải là chuyện bàng quang không thèm gia nhập đạo; theo đạo không phải là dửng dưng không quan tâm đến việc đạo đức, tham dự thánh lễ và cầu nguyện với Chúa; việc trở nên bạn hữu của Chúa không phải chỉ là chuyện nghe nói về Người… Nhưng cần sự gặp gỡ giữa ta với Chúa, không ai giữ đạo thay cho ta được, không ai tu thay cho chúng ta được, không ai đền tội hay lập công cho chúng ta được… Vì thế, cần một sự “đến mà xem” nghĩa là phải đến gặp gỡ Chúa qua các bí tích và đời sống đạo để được Người cứu độ. 

Chúa nhật II Thường Niên, năm B: "LỜI GIẢNG CHUYỂN TIẾP" (Minh An)

tác giả Tin Mừng Gioan rất tài tình khi trình bày cho độc giả biết cách lưu truyền, hay chuyển tiếp lời rao giảng về Đức Kitô mà không cần phải để cho Đức Kitô truyền bá về danh tính của mình; Gioan Tẩy giả loan truyền Đức Giêsu cho các môn đệ, các môn đệ loan truyền về Chúa Giêsu cho người khác nữa. Đúng là: “Hữu xạ tự nhiên hương”.

Chúa nhật II Thường Niên, B: "CHIÊN THIÊN CHÚA và ƠN GỌI" (Thadeo)

Thiên Chúa đã đoái nhìn đến những thân phận hèn mọn, nô lệ, bị gạt ra bên lề xã hội… Người đã hạ mình xuống, mặc lấy thân xác nô lệ như họ, thân xác hiền lành như con chiên, chịu thiệt thòi như con chiên, chịu bách hại và bị sát tế như con chiên; nhằm để cứu chuộc đàn chiên của mình và đem chúng về cùng một đàn chiên của Người.

Lễ Chúa Giêsu chịu Phép Rửa: “CHỨNG NHÂN BẰNG LỜI NÓI VÀ HÀNH ĐỘNG” (Minh An)

Kitô hữu muốn trở thành chứng nhân của Thiên Chúa, thì lời nói của mình phải thấm nhuần tinh thần của Đức Kitô, nghĩa là lời nói của mình phải đượm tình bác ái yêu thương

LỄ HIỂN LINH - CHÚA CHỊU PHÉP RỬA - TUẦN I THƯỜNG NIÊN.

Thiên Chúa là thực tại sống động, không phải thứ đồ vật tĩnh lặng có thể nắm được trong tay, nên chỉ có thể tìm kiếm và gặp được trong từng thời điểm, chứ không thể nắm bắt một lần cho mãi mãi.

Chúa nhật Lễ Hiển Linh, bài II (Vp. Bảo Tịnh)

Khi các đạo sĩ đến Bêlem gặp được Hài Nhi Giêsu, họ sấp mình thờ lạy Người và dâng tiến Người ba lễ vật: vàng, nhũ hương và mộc dược. Vàng để chỉ Hài Nhi Giêsu là vua, nhũ hương để chỉ Người là Thiên Chúa và mộc dược để chỉ đến cái chết của Người sau này. Nhưng những lễ vật này có ý nghĩa gì đối với chính tôi, chính chúng ta hôm nay?