LỜI CHÚA

CN XXVIII TN, B: "" NÊN TRỌN LÀNH VÀ SỐNG ĐỜI ĐỜI"" (Minh An)

Hãy dùng tiền bạc, của cải...để làm phương tiện thăng tiến đời sống của chúng ta và phải đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh duy nhất để chúng ta có sự sống đời đời làm gia nghiệp.

Suy niệm Tin Mừng Chúa Nhật 28 Thường Niên B (Bảo Tâm)

Người khôn là người biết chọn lựa cái nào hơn.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, 2018

Để đạt tới sự hoàn thiện cần có ơn Chúa, và trên hết cần giữ luật với một lòng mến Chúa và thương yêu tha nhân thật lòng thì mới xứng đáng đạt tới sự hoàn thiện.

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN, NĂM B: “MA LỰC ĐỒNG TIỀN” (M. Viết Huy - Phước Lý)

Mặc dù, chúng ta khao khát trở nên hoàn thiện và tìm về Nước Thiên Chúa, nhưng của cải, danh vọng, xa hoa trần thế... luôn là ma lực, là thú vui hấp dẫn chúng ta mỗi ngày.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Minh An)

Để có được đời sống hôn nhân hạnh phúc thì nhất thiết phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và sống theo ý hướng của Người.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN, 2018

Trong mầu nhiệm truyền tin này, làm nổi bật lên chân dung của mẹ Maria là Đấng đầy ân sủng, là nữ tỳ khiêm hạ và lời đáp trả “xin vâng”.

Suy niệm CN XXVII Thường Niên, Lễ Đức Mẹ Mân Côi (M. Damas)

Thiên Chúa đã thực hiện lời hứa cứu chuộc bằng việc nhập thể vào một con người...

Chúa nhật XXVI, mùa thường niên, năm B - Một Thánh Thần - Quốc Vũ

Dù hiện diện theo bất cứ cách thức nào, vẫn chỉ có một Thần Khí duy nhất, Người hoạt động theo từng cách thức khác nhau nơi mỗi người, nhưng lại là giềng mối đem lại sự hiệp nhất chứ không phải chia rẽ, để xây dựng chứ không phải phá đổ. Chính vì thế, ở đâu có chia rẽ, ở đó không có Thần Khí hiện diện