Kinh Thánh

CHÚA LÊN TRỜI - CÓ CHĂNG MỘT CÕI ĐI VỀ?

Biến cố thăng thiên đã được các thánh sử viết lại như một khẳng định chắc thực về việc Chúa Giê-su đã sống lại vinh hiển và đang ngự bên Chúa Cha. Biến cố này cũng cho thấy Chúa Giê-su đã hoàn thành trọn vẹn sứ mạng thiên sai mà Chúa Cha trao cho Ngài và nay Ngài trao lại cho Hội thánh sứ vụ của Ngài cho đến tận thế.

Họ tìm gặp Đức Giêsu

Trên hành trình lên Jerusalem, Đức Giêsu gặp gỡ ba người trên đường đi. Ba nhân vật này là ông thủ lãnh giàu có (Lc 18,18-27), người mù ăn xin (18,35-43) và người thu thuế Dakêu (19,1-10). Cả ba đều có những kinh nghiệm sống rất khác nhau. Tuy nhiên, họ có điểm chung là đều tìm gặp Đức Giêsu, mỗi người theo cách của mình.

ĐƯỜNG XUẤT HÀNH MỚI

Cuộc xuất hành mới không phải là ra khỏi một miền đất, một ách nô lệ phàm nhân. Đức Ki-tô không giải thoát chúng ta khỏi thân phận nô lệ ở trần gian, nhưng là ách nô lệ tội lỗi.

BỮA ĂN VÀ SỰ GẶP GỠ

Trong thế giới Kinh Thánh và ngoài xã hội nữa, bữa ăn đánh dấu những biến cố lớn trong đời sống gia đình và cộng đoàn: tiệc thôi nôi, đám cưới, những cam kết xã hội và chính trị. Người ta mời khách dùng bữa. Ý nghĩa biểu trưng vẫn luôn là: nối kết những khách mời, khơi dậy sự hiệp thông tinh thần và hòa hợp tâm hồn.

THẬP GIÁ: BÀN THỜ DÂNG CỦA LỄ ĐỜI TA

Cuộc đời không bao giờ vắng bóng thập giá, cũng có nghĩa là cuộc đời luôn có “bàn thờ” để dâng chính đời sống của ta làm “hy lễ sống động, thánh thiện và đẹp lòng Thiên Chúa” (Rm 1,1). Nếu kitô hữu nhìn như vậy, thập giá sẽ không còn là chướng ngại, nhưng là dịp để nên giống Đấng chịu đóng đinh, Đấng mà họ bước theo mỗi ngày.

Các Bản Dịch Kinh Thánh quan trọng ra sao?

Một khi các bạn đã lựa chọn một bản dịch, hãy tìm các đặc điểm phù hợp với nhu cầu cá nhân như giá cả, khổ giấy và cách trình bầy.