Hình ảnh

HỘI NGỘ CỰU ĐỆ TỬ PHƯỚC LÝ 2019

Ngày 8.12.2019 các Cựu đệ tử cùng phu nhân và con cái về hội ngộ tại Đan Viện Phước Lý