GÓC TẬP VIỆN

Một số hình ảnh LỄ CHÚC PHONG VIỆN PHỤ

Thánh lễ chúc phong Viện phụ M. Phaolo Tịnh - NGUYỄN ĐỨC CHÁNH tại Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý, lúc 9h15 ngày 03/01/2015

Học hỏi Giáo Lý : HÀNH VI NHÂN LINH

Giáo huấn luân lý của Kitô giáo phân biệt 3 yếu tố: một là chính hành động, hai là mục đích hay ý hướng của hành động, ba là những hoàn cảnh chung quanh hành động.