Giới thiệu Cộng đoàn Phước Lý

Bản cập nhật mới nhất: PHƯỚC LÝ SỬ LƯỢC (Hiền Lâm)

Tất cả là hồng ân! Hồng ân Chúa tác động trong mọi dự định, hồng ân Chúa hướng dẫn từng bước đường hình thành và phát triển, hồng ân Chúa thu hút các tâm hồn tìm đến với nếp sống đan tu. Hồng ân Chúa dắt dìu trong quá khứ, phù trợ trong hiện tại và chúc lành cho những định hướng tương lai.

Video: GIỚI THIỆU ĐAN VIỆN PHƯỚC LÝ

Giới thiệu sơ lược về ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ, cập nhật 15/08/2008

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

Địa chỉ: 377 Thành Công - Vĩnh Thanh - Nhơn Trạch - Đồng Nai