Giáo Hội Việt Nam

Thông báo của Đức Giám Mục Giáo phận Xuân Lộc về Lịch Phụng Vụ trong Giáo phận.

Đức Giám Mục Giáo Phận xác định hoặc cho phép thay đổi một vài ngày phụng vụ trong Tháng Hai năm 2018 như sau:

 

CHÚA NHẬT (11/2/2018): Chúa Nhật VI Thường Niên

                             Không cử hành lễ Đức Mẹ Lộ Đức

                             Ngày Quốc Tế Bệnh Nhân      

          a/ Ngân Khánh Linh Mục: quý cha nào cử hành lễ tạ ơn trong ngày Chúa Nhật, được phép cử hành bản văn lễ tạ ơn: Thánh lễ Kỷ niệm ngày Thụ Phong, Sách lễ Rôma tr. 908 hoặc Thánh lễ Tạ ơn – Mẫu B – Sách lễ Rôma tr. 958.

          b/ Vì trùng ngày Chúa Nhật, nên Quý Cha có thể dời thánh lễ Đức Mẹ Lộ Đức vào ngày Thứ Hai 12/2/2018 để  cầu nguyện cho các bệnh nhân (Ban Phụng Tự sẽ gửi bản văn).

 

THỨ TƯ (14/2/2018): LỄ TRO. Giữ chay và kiêng thịt.

          Dù là ngày cận Tết, việc giữ chay và kiêng thịt vẫn giữ đúng ngày, không chuyển đổi.

 

THỨ BẢY (17/2/2018): Thứ Bảy sau Lễ Tro.

                   MỒNG HAI TẾT

                   KÍNH NHỚ TỔ TIÊN VÀ ÔNG BÀ CHA MẸ

          Thánh lễ Chiều: Cử hành Thánh Lễ Chúa Nhật I Mùa Chay (dù cử hành tại Nghĩa Trang để cầu nguyện cho ông bà cha mẹ).

 

CHÚA NHẬT (18/2/2018): CHÚA NHẬT I MÙA CHAY

MỒNG BA TẾT.

THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM.

Vì lễ Cầu Mùa dịp đầu năm có tầm quan trọng trong đời sống của dân Chúa và rất có ý nghĩa trong việc giáo dục đức tin, đồng thời không muốn để mất cấu trúc ba ý nguyện của những Ngày Đầu Năm Âm Lịch, nên Giáo phận sẽ dời thánh lễ Mùng 3 Tết vào Mùng 4 Tết:

 

THỨ HAI (19/2/2018): MÙNG BỐN TẾT

                   - THÁNH HÓA CÔNG ĂN VIỆC LÀM

                   - CẦU NGUYỆN CHO CÁC TU SĨ ĐÃ QUA ĐỜI (Ban Phụng Tự sẽ gửi bản Hướng dẫn sau)