Giáo Hội Hoàn Vũ

NỀN TẢNG CHUNG THỦY CỦA HÔN NHÂN CÔNG GIÁO TRƯỚC THÁCH ĐỐ CỦA THỜI ĐẠI HÔM NAY

Khi Đức Kitô đến trong trần gian, Đức Kitô đã nâng hôn nhân tự nhiên lên hàng Bí tích và ban ơn thánh: “Còn lúc khởi đầu công trình tạo dựng, Thiên Chúa đã làm nên con người có nam có nữ; vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ và gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Như vậy, họ không còn là hai, nhưng chỉ là một xương một thịt. Vậy, sự gì Thiên Chúa đã phối hợp, loài người không được phân ly”. Các môn đệ của Chúa Giêsu cũng đã từng hỏi Người về điều này, Người nói: “Ai rẫy vợ mà cưới người vợ khác là phạm tội ngoại tình đối với vợ mình; và nếu bỏ chồng để lấy chồng khác, thì cũng phạm tội ngoại tình”. Như thế, Thiên Chúa sáng tạo con người có phái tính và xã hội tính, để con người bổ túc cho nhau trong đời sống cộng đoàn yêu thương.