Giáo Hội Hoàn Vũ

Hiền Sĩ - Đạo Sĩ - Ba Vua tại Máng Cỏ Chúa Hài Đồng. Họ là ai?

Ba nhà Hiền sĩ, Đạo sĩ, họ là ai? thuộc quốc gia nào ? Họ tới với tánh cách cá nhân hay đại diện cho tầng lớp qúy tộc vua chúa nào? Tại sao họ lại theo dấu ngôi sao lạ tới Do Thái ? Giải đáp được những câu hỏi đó, chúng ta sẽ hiểu được một phần nào giá trị thiêng liêng cao qúy cuả ngày lễ Giáng Sinh. Đồng thời biết được chân tướng của ba Vị Đạo Sĩ kia.