Giáo Hội Hoàn Vũ

Đan Viện Phước Lý: HỒNG ÂN THÁNH HIẾN ĐAN TU (15.08.2020)

Thiên Chúa dựng nên con người và ban cho con người mầm mống sự thiện. Xuôi vào dòng đời, con người mang nỗi thao thức khát vọng kiếm tìm Chân – Thiện – Mỹ. Đáp lại nỗi thao thức đó, Thiên Chúa dẫn đưa họ vào một lộ trình mang tên gọi Tình Yêu. Thế nhưng, lộ trình Tình Yêu có nhiều cung bậc và nhiều cách thể hiện. Một trong muôn vàn cung bậc ấy, Thiên Chúa đã mời gọi những người giữa muôn người dấn thân vào ơn gọi thánh thiến đan tu, họ đã thưa xin vâng và đã chọn Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý để thực hiện ơn gọi cao quý ấy...