Giáo Hội Hoàn Vũ

CN XII TN, C - Lễ Mình và Máu Chúa Kitô: “Mọi người đều ăn, và được no nê”

Theo các nhà chú giải, phép lạ hóa bánh ra nhiều là dấu lạ báo trước hình ảnh tiên trưng của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập sau này...

 

“Mọi người đều ăn, và được no nê”

 (Lc 9,11b-17)

 

M. Ephrem Tuấn

 

Hôm nay, Giáo Hội cho chúng ta mừng Lễ Mình Máu Thánh Chúa. Bài Tin Mừng trong thánh lễ hôm nay thuật lại cho chúng ta việc Đức Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho hơn năm ngàn người ăn. Tại sao Giáo Hội cho chúng ta nghe bài Tin Mừng này, chứ không phải là một đoạn Tin Mừng về việc Đức Giêsu lập Bí Tích Thánh Thể như trong Ga 6,48-59. Nối kết bài Tin Mừng hôm nay và Lễ Mình Máu Thánh Chúa, chúng ta thấy có nhiều điểm tương đồng.

 

Theo các nhà chú giải, phép lạ hóa bánh ra nhiều là dấu lạ báo trước hình ảnh tiên trưng của Bí Tích Thánh Thể mà Chúa Giêsu sẽ thiết lập sau này: những hành động của Chúa Giêsu khi làm phép lạ hóa bánh ra nhiều rất giống với hành động mà Ngài lập Bí Tích Thánh Thể trong bữa tối sau cùng, mà ngày nay các linh mục vẫn đang lặp lại trong thánh lễ. “Người cầm lấy bánh, dâng lời chúc tụng tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ” (GLHTCG, số 1335).

 

Với năm chiếc bánh có thể giúp cho năm ngàn người đàn ông chưa kể phụ nữ và trẻ con được ăn no nê, thậm chí còn dư 12 thúng đầy. Quả là một phép lạ cả thể. Nơi Bí Tích Thánh Thể, Đức Giêsu đã dùng Thịt và Máu Thánh của mình mà nuôi sống linh hồn của biết bao người bao thế hệ. Bí Tích Thánh Thể không chỉ nuôi sống linh hồn nhưng còn ban biết bao ơn sủng cho con người, nhất là bảo đảm cho họ ơn cứu độ. Của ăn vật chất mang lại sự sống cho thân xác con người thế nào, thì việc rước Mình Máu thánh Chúa cũng đem lại sự sống kỳ diệu cho đời sống thiêng liêng như vậy. Vì Bí tích Thánh Thể là Bánh dành cho kẻ lữ hành trần thế, dưỡng nuôi cho đến giờ lâm tử; lúc ấy họ sẽ đón nhận như Của Ăn Đàng (GLHTCG, số 1392).

 

Chúa Giêsu đã muốn cho dân chúng một dấu chỉ, khi Ngài làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Nếu dân chúng nhận ra được dấu chỉ đó ắt đã hiểu rằng Người đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều như thế không phải là một người thường như ai khác. Dân chúng chắc đã phải tự hỏi phải chăng Chúa Giêsu là Đấng Thiên Sai mà mọi người đã mòn mỏi đợi chờ từ lâu? Nhưng dân chúng đã không nhận ra được dấu chỉ, họ chỉ nhìn thấy phép lạ. Họ chỉ hiểu được rằng ở gần ông Giêsu, họ có thể có bánh ăn dư dật mà khỏi tốn tiền mua. Dấu chỉ mà Chúa Giêsu cho như là cửa sổ mở hướng về một thế giới có nhiều sự cần khám phá. Dân chúng chỉ hài lòng vì đã thấy cửa sổ. Họ không đưa tầm mắt nhìn xa hơn.

 

Qua phép lạ hóa bánh ra nhiều, nhờ đó những kẻ nghèo đói có thể được nuôi ăn cách sung mãn chỉ có mình Thiên Chúa mới làm được. Chúng ta hãy ghi nhớ rằng lòng quảng đại của Thiên Chúa thật vô biên. Người nuôi tất cả mọi người có mặt tại chỗ: lớn bé, giàu nghèo, không phân biệt một ai. Người nuôi ăn tất cả những ai theo bước Chúa Giêsu và lắng nghe lời Người. Tất cả mọi người đến với Chúa Giêsu, đều được soi sáng, nuôi ăn, nuôi uống, đều được nâng đỡ, ủi an bằng cách này hay cách khác. 

 

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã nuôi hơn năm ngàn người bằng năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, xin tái diễn việc kỳ diệu này cho chúng con. Xin Chúa đoái nhìn những đám dân đông đảo thiếu cơm bánh phần xác và thiếu đói bánh bởi trời, thiếu đói bánh tình yêu, thiếu đói bánh công bằng. Xin Chúa ban cho tất cả đủ cơm bánh nuôi sống ngay từ bây giờ và cho đến muôn đời. Amen.