Gđ Khiết Tâm Phước Lý

CHA TỔ PHỤ VÀ HỘI DÒNG XITÔ THÁNH GIA VIỆT NAM

Cứ mỗi thập niên, vào ngày 24-7, Hội dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam tổ chức lễ Giỗ Tổ cách trọng thể với tên gọi “về nguồn”. Về nguồn là trở về quê cha đất tổ, là nơi “chôn nhau cắt rốn”, tựa người con tha hương quay về sau bao năm xa cách. Việc làm này tuy không chỉ mang tính thích nghi với bản sắc dân tộc: uống nước nhớ nguồn, nhưng còn là việc thực thi giáo huấn của Giáo Hội qua việc trở về với tinh thần của Đấng Sáng Lập để “hâm nóng” căn tính linh đạo của Hội Dòng.