Gđ Khiết Tâm Phước Lý

GIA ĐÌNH KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ - HẢI NGOẠI

GĐKTPL từ một năm qua đã hình thành và quy tụ khoảng 100 thành viên tại các vùng Nam-Bắc California, Denver-Colorado, Houston, với ban điều hành gồm có:

- Gia trưởng: Viện Phụ Paul Tịnh - Nguyễn Đức Chánh

                           Phone: 01645731564

                                   

- Linh mục đại diện Đan viện: cha Vũ Quốc Bảo (Phó Bề trên)

                           Email: quocvubaoroma@gmail.com

                           Phone: 093 286 7156

 

Ban điều hành: Anh Trần Văn Bình, anh Nguyễn Văn Toàn, anh Ngô Kim Khoa, anh Nguyễn Hữu Phát.

            Văn phòng liên lạc: Anh Trần Văn Bình

                                                757 Lorena  Lane, Folsom ,  CA 95630

                                                Email: gdphuocly@googlegroups.com

                                                Tel: 916-293-1231

 

Cùng các anh chị trưởng vùng:

            + Tại Denver,      chị Nguyễn Thị Tươi:      303-931-2908

            + Tại Nam Cali,   anh Trần Đức Nhã:        714-655-1966

            + Tại Nebraska,  anh Nguyễn Đức Cương:           402-5603225

            + Tại Houston,    anh Nguyễn Hùng:                      713-459-1098