ĐV. PHƯỚC HIỆP

Video Clip Giới thiệu Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp

Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp (2021) được Tổng hội Hội Dòng Xitô Thánh Gia, Khóa XVIII, năm nâng lên hàng Đan Viện tự trị (prioratus sui juris) - Đan Viện Thánh Mẫu Phước Hiệp