ĐV. PHƯỚC HIỆP

Một vài hình ảnh về ĐỨC TỔNG PHỤ MAURO-GIUSEPPE-LEPORI đến thăm cộng đoàn Phước Hiệp

Đức Tổng Phụ gặp gỡ chung cộng đoàn, chia sẻ về Lòng Thương Xót Chúa, tình Huynh Đệ Hiệp Nhất trong cộng đoàn.

 

Chiều ngày 17/01/2016, từ Đan viện Phước Lý, Đức Tổng Phụ Mauro đã đến thăm Đan viện Phước Hiệp. Ngài đã gặp gỡ chung cộng đoàn, chia sẻ về Lòng Thương Xót Chúa, tình Huynh Đệ Hiệp Nhất trong cộng đoàn.

Đức Tổng Phụ ở lại qua ngày 18/01, dâng thánh lễ cầu nguyện cho Đan viện Phước Hiệp, chúc lành và tiếp tục gặp gỡ, lắng nghevà trả lời những vấn nạn anh em đặt ra. 

Chiều 18/01/2016, Đức Tổng Phụ chúc lành và chào tạm biệt Cộng đoàn để trở về.

Dưới đây là một số hình ảnh: