ĐV. PHƯỚC HIỆP

Cập nhật địa chỉ liên lạc ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC HIỆP

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC HIỆP - Ấp Phú Lâm, Hòa Hiệp, Xuyên Mộc, Bà Rịa - Vũng Tàu.

 

ĐAN VIỆN THÁNH MẪU PHƯỚC HIỆP

Địa chỉ:  Ấp Phú Lâm, Hòa Hiệp - Xuyên Mộc - Bà Rịa-Vũng Tàu.

Điện thoại: 0643. 877345

Email: dvtmphuochiep@gmail.com

 Phụ trách: Lm. M.Dom.Savio Nguyễn Quang Đại

Điện thoại: 0933842492