Đan Viện Khiết Tâm Phước Lý

Viếng Nghĩa Trang 02.11.2022: “Sống làm người ai không phải chết?”

Ngày 02.11.2022 Cộng đoàn Phước Lý dâng lễ cầu nguyện cho các Linh hồn. Sau Thánh lễ, Cộng đoàn viếng phần mộ các bậc Tiền bối và cầu nguyện cho các ngài.

 

 

“SỐNG LÀM NGƯỜI AI KHÔNG PHẢI CHẾT?”

(02.11.2022)

 

M. Louis Gonzaga Khôi

 

Ngày Lễ Các Thánh, chúng ta vui mừng với các thánh đã được hưởng vinh quang thiên quốc. Hôm nay, trong tinh thần sống mầu nhiệm các thánh thông công, chúng ta tưởng nhớ và cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời, trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ, thân nhân, ân nhân của chúng ta đang phải thanh luyện nơi luyện ngục. Đặc biệt, lúc này đây, cộng đoàn chúng ta đang đứng trước phần mộ của các bậc tiền bối, thắp lên ngọn nến và nén hương, để tỏ lòng biết ơn và cầu nguyện cho các ngài. Đây cũng là dịp để chúng ta suy ngẫm về sự chết và chuẩn bị cho ngày chúng ta trở về với Chúa.

 

Qua dòng lịch sử, chúng ta thấy những vĩ nhân, người quyền quý, khôn ngoan, học thức hay kẻ khờ dại, nghèo hèn…đều phải trải qua cái chết. Vịnh gia cũng đã chân nhận rằng: “Sống làm người ai không phải chết? Ai cứu nổi mình thoát quyền lực âm ty” (Tv 89,49). Nhưng không vì thế mà con người trở nên bi quan trước cái chết. Chúa Giêsu đã hứa với những người sống công chính rằng: “Ai tuân giữ lời tôi, sẽ không bao giờ phải chết” (Ga 8,51).

 

Có thể, cái chết là dấu chấm tận của kẻ bất tín, nhưng lại là cánh cửa bước vào đời sống vĩnh cửu cho người tuân giữ Luật Thiên Chúa và sống theo giáo huấn của Ngài truyền dạy. Con người không thể tự cứu mình khỏi chết, nhưng cần phải có ơn Chúa để vượt qua nó. Khi đối diện với cái chết, Vịnh gia đã tin tưởng cầu xin: “Vì Chúa chẳng đành bỏ mặc con trong cõi âm ty, không để kẻ hiếu trung này hư nát trong phần mộ” (Tv 16,10).

 

Vì thế, Hội Thánh dạy rằng, linh hồn con người thì bất tử, linh hồn không hư hoại khi lìa khỏi xác, nhưng sẽ tái hợp với thân xác trong ngày chung thẩm. Tin sự sống lại của những người đã chết là một yếu tố căn bản của đức tin Kitô giáo, vì “Ðức Kitô đã chỗi dậy từ cõi chết, mở đường cho những ai đã an giấc ngàn thu” (1Cr 15,20).

 

Thật vậy, Đức Kitô đã mặc lấy thân phận tội lỗi của con người, Ngài không chỉ nhận lấy cái chết của con người mà còn liên đới với số phận tội lỗi của họ. Đức Kitô, bằng cái chết của Người trên thập giá, đã chiến thắng tử thần. Vì thế, ai đã cùng chết với Đức Kitô, sẽ được sống với Người muôn đời. Nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng ta cũng được liên kết với Đức Kitô, được dìm vào trong cái chết của Đức Kitô và được mai táng với Ngài: “Thật vậy, chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa” (Rm 14,7-8).

 

Lạy Chúa, giờ đây, đứng trước phần mộ của các cha anh, chúng con chỉ biết trông cậy vào lòng thương xót của Chúa, và nhờ sự phục sinh của Đức Giêsu Kitô, xin Chúa đoái thương tha thứ những lỗi lầm cho các ngài, cũng như cho ông bà, cha mẹ, anh chị em, thân bằng quyến thuộc cùng các ân nhân của chúng con đã qua đời, và ban thưởng hạnh phúc nước trời cho các ngài. Amen.