Đan Viện Khiết Tâm Phước Lý

Clip giới thiệu tóm tắt Lịch sử Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý (Hiền Lâm)

Tất cả là Hồng ân !!!