Đan Viện Khiết Tâm Phước Lý

THÔNG BÁO ĐÓN NHẬN TU SINH (31.07.2019)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý thông báo đón nhận tu sinh.

Thiệp mời MỪNG NGỌC KHÁNH, NGÂN KHÁNH & TIÊN KHẤN (11.07.2019)

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời (Tv 23,6)

Cáo Phó: Đan sĩ M. Đaminh Nguyễn Văn Bính

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

CÁO PHÓ: ĐAN SĨ PHÓ TẾ M. NICOLAS CHU TRỌNG CHỈNH

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Thiệp mời LỄ TIÊN KHẤN (Phước Lý)

“Chúa yêu con bằng mối tình muôn thủa” (Gr 31,3a).

"UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN"

... theo gương cha Tổ Phụ là người đã khai sinh, bảo tồn và phát triển Hội Dòng Xitô Thánh gia, chúng ta hãy cố gắng thấm nhuần tinh thần của vị Sáng lập, tích cực sống đời thánh hiến với ý thức rằng: giòng máu yêu thương cứu độ vẫn không thôi lưu chuyển khắp thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, và đến với bất cứ ai muốn đón nhận giòng máu đó. (Về nguốn, tr 91).

Ai tín: Đan sĩ M. Anton Padova ĐẶNG CHÍN (Phước Lý).

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 9h00, thứ sáu, ngày 29-07-2016

Phước Lý: THIỆP MỜI LỄ KHẤN

Hân hoan kính báo và trân trọng kính mời QUÝ CỘNG ĐOÀN trong Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia

Đan viện TMKT Phước Lý: CÁO PHÓ

Thầy M. Robert Phạm Ngọc Linh đã qua được Chúa gọi về lúc 17 giờ ngày 03 tháng 07 năm 2016.

Thông báo đón nhận TU SINH năm 2016

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý là một dòng chuyên sống đời đan tu chiêm niệm, thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, trân trọng thông báo đến quý cha và quý anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ gần xa.

Đan viện TMKT Phước Lý: "THIỆP MỜI MỪNG NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG"

Ngày Chúa nhật II Phục Sinh, Kính Lòng Thương Xót Chúa, ngày 03-04-2016

Thiệp mời LỄ NGÂN KHÁNH KHẤN DÒNG cha M. Phao-lô Phạm Văn Hùng (Minh Phương), Đan viện Phước Lý

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa, ấp ủ con suốt cả cuộc đời

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý HÂN HOAN KÍNH BÁO

Thánh lễ Chúc phong Viện phụ Maria Bảo Tịnh - Nguyễn Đức Chánh

HỒNG ÂN TIÊN KHẤN TẠI ĐAN VIỆN TM KHIẾT TÂM PHƯỚC LÝ

mừng Ngân Khánh khấn dòng và Tuyên Khấn sơ khởi

HÂN HOAN KÍNH BÁO

TÂN VIỆN PHỤ M. BẢO TỊNH NGUYỄN ĐỨC CHÁNH

Văn phòng TGM Xuân Lộc

Thư mời MỪNG BỔN MẠNG ĐỨC CHA ĐAMINH