Đan Viện Khiết Tâm Phước Lý

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý Hân Hoan Báo Tin

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

HÌNH ẢNH THÁNH LỄ AN TÁNG ĐAN SĨ LINH MỤC M. PHILIPPHE NERI NGUYỄN CHÍNH THỐNG

Thánh Lễ An Táng Đan sĩ Linh mục M. Philipphe Neri Nguyễn Chính Thống, ngày 18 tháng 6 năm 2020.

Cáo Phó: Đan sĩ Linh mục M. Philipphe Neri Nguyễn Chính Thống

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Thư của Tổng phụ Xitô Mauro Lepori nhân dịp Lễ Phục Sinh 2020: ƠN CỨU ĐỘ ĐANG HIỆN DIỆN

Trong thời điểm Mùa Chay này, phụng vụ thường nhắc nhở chúng ta về việc vượt qua sa mạc của người dân Israel. Chúa cho dân Israel đi lang thang trong sa mạc trong bốn mươi năm để giáo dục họ và đưa họ vào Đất Hứa. Do đó, dân Thiên Chúa đã học cách để cho mình được dẫn dắt, không phải suy xét đích điểm hướng tới ở cuối chân trời, nhưng là chú ý đến sự hiện diện của Thiên Chúa.

Thư của Tổng phụ Xitô Mauro Lepori về dịch Coronavirus: "Hãy dừng lại và hãy biết Ta đây là Thiên Chúa!"

Tai họa mà nó làm chúng ta khốn khổ, cũng phải làm chúng ta nhạy cảm hơn với bao nhiêu tai họa đang xảy đến cho những người khác, những dân tộc khác, mà thường khi chúng ta thường nhìn xem một cách thờ ơ đối với sự đau khổ và sự chết.

Hình ảnh Thánh Lễ An Táng Đan sĩ M. Louis Gonzaga Hồ Hữu Hồng

Thánh Lễ An Táng Đan sĩ M. Louis Gonzaga Hồ Hữu Hồng, 03.03.2020

Cáo Phó: ĐAN SĨ M. LOUIS GONZAGA HỒ HỮU HỒNG

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý báo tin

MỪNG CHÚA GIÁNG SINH & NĂM MỚI

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý: Mừng Chúa Giáng Sinh 2019 & Năm Mới 2020

Đan Viện Phước Lý chuyển trao Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa cho Giáo xứ Bắc Minh

Đan Viện Phước Lý chuyển trao Linh Ảnh Lòng Thương Xót Chúa cho Giáo xứ Bắc Minh

Giáo phận Xuân Lộc: NGÀY GIÁO PHẬN 2019 – NGÀY HỘI CỦA LÒNG THƯƠNG XÓT

Tin và tín thác vào lòng thương xót của Thiên Chúa, vào Đức Kitô là để cho Lời của Ngài hướng dẫn cuộc sống của chúng ta.

Hình Ảnh Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn (18.10.2019)

Thánh Lễ Truyền Chức Linh Mục tại Đan Viện Thánh Mẫu Phước Sơn, ngày 18.10.2019

THÔNG BÁO ĐÓN NHẬN TU SINH (31.07.2019)

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý thông báo đón nhận tu sinh.

Thiệp mời MỪNG NGỌC KHÁNH, NGÂN KHÁNH & TIÊN KHẤN (11.07.2019)

Lòng nhân hậu và tình thương Chúa ấp ủ tôi suốt cả cuộc đời (Tv 23,6)

Cáo Phó: Đan sĩ M. Đaminh Nguyễn Văn Bính

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

CÁO PHÓ: ĐAN SĨ PHÓ TẾ M. NICOLAS CHU TRỌNG CHỈNH

Đan viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

Thiệp mời LỄ TIÊN KHẤN (Phước Lý)

“Chúa yêu con bằng mối tình muôn thủa” (Gr 31,3a).

"UỐNG NƯỚC NHỚ NGUỒN"

... theo gương cha Tổ Phụ là người đã khai sinh, bảo tồn và phát triển Hội Dòng Xitô Thánh gia, chúng ta hãy cố gắng thấm nhuần tinh thần của vị Sáng lập, tích cực sống đời thánh hiến với ý thức rằng: giòng máu yêu thương cứu độ vẫn không thôi lưu chuyển khắp thân mình mầu nhiệm Đức Kitô, và đến với bất cứ ai muốn đón nhận giòng máu đó. (Về nguốn, tr 91).

Ai tín: Đan sĩ M. Anton Padova ĐẶNG CHÍN (Phước Lý).

Thánh lễ an táng được cử hành lúc 9h00, thứ sáu, ngày 29-07-2016

Phước Lý: THIỆP MỜI LỄ KHẤN

Hân hoan kính báo và trân trọng kính mời QUÝ CỘNG ĐOÀN trong Hội Dòng Xi-tô Thánh Gia

Đan viện TMKT Phước Lý: CÁO PHÓ

Thầy M. Robert Phạm Ngọc Linh đã qua được Chúa gọi về lúc 17 giờ ngày 03 tháng 07 năm 2016.

Thông báo đón nhận TU SINH năm 2016

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý là một dòng chuyên sống đời đan tu chiêm niệm, thuộc Hội Dòng Xitô Thánh Gia Việt Nam, trân trọng thông báo đến quý cha và quý anh chị em, đặc biệt các bạn trẻ gần xa.