Bài giảng

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG T. XXXIII TN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Tỉnh thức là thể hiện niềm tin Chúa sẽ đến, là biểu lộ lòng yêu mến chờ đợi Chúa, là trung tín với những gì Chúa giao phó và khôn ngoan làm sinh lợi cho sự nghiệp của Chúa.

CHÚA NHẬT XXXIII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "CÁNH CHUNG HUYỀN NHIỆM" (Minh An)

“Còn về ngày hay giờ đó thì không ai biết được, ngay cả các thiên sứ trên trời hay Người Con cũng không, chỉ có Chúa Cha biết mà thôi”.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXXII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Lời Chúa mời gọi chúng ta trong khi lo trang điểm cho mình vẻ đẹp bề ngoài, thì cũng lo trang sức cho tâm hồn những nhân đức thánh thiện, lo cải hoá đời sống để được đổi mới trong mọi sự.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "TRUNG THỰC VÀ QUẢNG ĐẠI" (Minh An)

Trước nhan Thiên Chúa, điều quan trọng không phải là của dâng cúng to lớn, nhưng quan trọng ở tấm lòng chân thành khi dâng cúng, trong sự yêu thương.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXXI THƯỜNG NIÊN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Mến Chúa và yêu người là hai tương quan của một nhân vị, vừa mang chiều kích tôn giáo vừa mang chiều kích xã hội.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXXI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "ĐIỀU RĂN ĐỨNG ĐẦU" (Minh An)

“Nếu ai nói tôi yêu mến Thiên Chúa, mà lại ghét anh em mình, thì người ấy là kẻ nói dối, vì ai không yêu thương người anh em họ trông thấy, thì không thể yêu mến Đấng Thiên Chúa mà họ không thấy” (1Ga 4,20).

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXX TN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

Trong khi thế gian chạy theo mọi thứ có giá trị tạm thời, thì người theo Chúa dám đi ngược dòng, là tìm những giá trị vĩnh cửu ngay trong những thứ trần thế ấy.

CHÚA NHẬT XXX, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "THÀNH QUẢ CỦA NIỀM TIN" (Minh An)

Việc anh mù ở Giê-ri-khô được Đức Giêsu chữa cho sáng mắt không phải chỉ đơn giản là được nhìn thấy, nhưng đã phải trải qua một tiến trình đầy khó khăn, nhất là khó khăn về niềm tin.

CÁC BÀI SUY NIỆM TM TUẦN XXIX TN, 2018 (Hiền Lâm)

Chúng ta được vinh dự làm con Chúa trong lòng Giáo Hội, chúng ta cũng có bổn phận trong tình bác ái yêu thương mà đi tìm về cho Chúa những đứa con và là anh chị em của ta đang lạc bước.

KHÁNH NHẬT TRUYỀN GIÁO NĂM B: "SỨ GIẢ CAN ĐẢM" (Minh An)

Sứ giả của Chúa Giêsu phải là người can đảm, nhiệt thành, không sợ, luôn nói đúng, nói thật... vì không có gì mà không được phơi bày ra ánh sáng để cho nhiều người nhận biết.

CN XXVIII TN, B: "" NÊN TRỌN LÀNH VÀ SỐNG ĐỜI ĐỜI"" (Minh An)

Hãy dùng tiền bạc, của cải...để làm phương tiện thăng tiến đời sống của chúng ta và phải đạt tới Thiên Chúa là cứu cánh duy nhất để chúng ta có sự sống đời đời làm gia nghiệp.

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXVIII THƯỜNG NIÊN, 2018

Để đạt tới sự hoàn thiện cần có ơn Chúa, và trên hết cần giữ luật với một lòng mến Chúa và thương yêu tha nhân thật lòng thì mới xứng đáng đạt tới sự hoàn thiện.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Minh An)

Để có được đời sống hôn nhân hạnh phúc thì nhất thiết phải được xây dựng trên nền tảng tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa và sống theo ý hướng của Người.

CÁC BÀI CHIA SẺ TIN MỪNG TUẦN XXVII THƯỜNG NIÊN, 2018

Trong mầu nhiệm truyền tin này, làm nổi bật lên chân dung của mẹ Maria là Đấng đầy ân sủng, là nữ tỳ khiêm hạ và lời đáp trả “xin vâng”.

Chúa nhật XXVI, mùa thường niên, năm B - Một Thánh Thần - Quốc Vũ

Dù hiện diện theo bất cứ cách thức nào, vẫn chỉ có một Thần Khí duy nhất, Người hoạt động theo từng cách thức khác nhau nơi mỗi người, nhưng lại là giềng mối đem lại sự hiệp nhất chứ không phải chia rẽ, để xây dựng chứ không phải phá đổ. Chính vì thế, ở đâu có chia rẽ, ở đó không có Thần Khí hiện diện

CÁC BÀI SUY NIỆM TM TUẦN XXVI THƯỜNG NIÊN, B (Lm. Hiền Lâm)

Vấn đề được Thiên Chúa ân thưởng không hệ tại ở giàu hay nghèo, cũng không hệ tại ở việc cho hàng tỷ đồng hay chỉ là một bát nước lã, nhưng là biết sống tương quan đức ái với tha nhân, giúp đỡ nhau vì lòng mến Chúa và yêu đồng loại. Người cho nhau một ly nước vì Chúa thì có giá trị hơn gấp bội so với người cho cả gia tài chỉ vì được ca tụng đời này.

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXVI, THƯỜNG NIÊN, NĂM B (Minh An)

Dẫu rằng “Nhân vô thập toàn”, là người sống trên đời, không ai mà không tránh khỏi những lỗi lầm. Tuy nhiên, những lỗi lầm mà người ta đã cố tình phạm để gây gương mù, gương xấu cho những người lành thánh thì đáng trách biết bao !

CÁC BÀI CHIA SẺ TM TUẦN XXV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Ai muốn làm đầu phải hầu thiên hạ. Ai muốn làm lãnh tụ phải phục vụ anh em...

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT XXV, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "QUYỀN BÍNH ĐỂ PHỤC VỤ" (Minh An)

Tinh thần Tin Mừng là khiêm nhường phục vụ như người tôi tớ của mọi người.

CÁC BÀI CHIA SẺ TUẦN XXIV THƯỜNG NIÊN, 2018 (Lm. Hiền Lâm)

“Này anh, này em, này bạn, các anh chị gọi Tôi là ai”? Chúng ta ai cũng phải có câu trả lời thật cho chính mình.

Các bài chia sẻ TUẦN XXIII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Ơn Cứu Độ của Thiên Chúa làm cho con người được mở ra: mở ra để ca ngợi Thiên Chúa, mở ra để đến với tha nhân; mở lòng ra để đón nhận và trao ban.

CHIA SẺ CHÚA NHẬT XXIII, THƯỜNG NIÊN, NĂM B: "BỆNH CÂM ĐIẾC TÂM HỒN" (Minh An)

Chúng ta cũng thực sự bị điếc lác, khi không chịu nghe tiếng kêu ai oán đầy đau khổ của tha nhân, nhất là những người bị áp bức bóc lột, những người nghèo khổ, bị đẩy ra bên lề xã hội. Và chúng ta cũng thực sự bị “câm” khi không dám mở miệng tuyên xưng Thiên Chúa, ca khen danh Người và rao giảng Tin Mừng tình yêu của Chúa cho tha nhân. Đó mới là thứ câm- điếc nguy hiểm thật sự!

Các bài chia sẻ TM TUẦN XXII THƯỜNG NIÊN, 2018 (Hiền Lâm)

Đối với Chúa Giêsu, quan niệm về những đòi hỏi của Thiên Chúa được thể hiện lớn nhất bằng luật yêu thương. Ngài xem giữ luật là một cảm nghiệm sống ở trong lòng, một biểu hiện liên đới, nhân từ với tấm lòng trong sạch và đời sống yêu thương. Những điều đó vượt trên hình thức giữ luật khác.