Bài giảng

Giờ Lễ và các Nghi Thức Tuần Thánh 2019

 

GIỜ LỄ VÀ CÁC NGHI THỨC TUẦN THÁNH 2019

Đan Viện Thánh Mẫu Khiết Tâm Phước Lý

 

 

 

I. CHÚA NHẬT LỄ LÁ

- 5h10: Làm phép lá, Thánh Lễ   

    

II. TAM NHẬT VƯỢT QUA

1. THỨ NĂM TUẦN THÁNH

- 15h45: Thánh Lễ TIỆC LY, rước kiệu Mình Thánh Chúa

 

2. THỨ SÁU TUẦN THÁNH

- 15h30: TƯỞNG NIỆM CUỘC KHỔ NẠN CỦA CHÚA

- 18h00: Suy niệm Đàng Thánh Giá

 

3. THỨ BẢY TUẦN THÁNH

- 20h00: CANH THỨC VƯỢT QUA 

 

4. CHÚA NHẬT ĐẠI LỄ PHỤC SINH

- 5h20: Kinh Sáng, Thánh Lễ