Bài giảng

Cuộc thương khó của Đức Giêsu - Thứ 6 Tuần Thánh 2019 (M. Hiếu Liêm)

Chính thập giá là chìa khóa trả lời cho mọi vấn nạn bế tắc của cuộc đời. Chúa Kitô khẳng định: “Khi ta được dương cao khỏi đất, ta sẽ kéo mọi người lên cùng ta” (Ga 3,16).

   

VẤN NẠN VÀ LỜI GIẢI ĐÁP

 

 M. Hiếu Liêm

Cùng với toàn thể Giáo hội, chúng ta bước vào cuộc thương khó của Chúa Kitô. Khi suy niệm mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa Giêsu, đặt ra cho chúng ta nhiều vấn nạn nan giải.

Tại sao Chúa Giêsu là Thiên Chúa toàn năng mà phải chịu đau khổ? Tại sao Chúa Giêsu, Đấng làm ra sự sống và là nguồn cội của sự sống mà phải chết? Tại sao Chúa Giêsu, Đấng chữa lành bệnh tật, xoa dịu thương đau cho con người mà lại phải quằn quại thảm thương trên thập giá? Tại sao Chúa Giêsu diệt trừ được ma quỷ và có thể cho người chết sống lại mà phải chết nhục nhã trên cây thập tự? Tại sao Chúa Giêsu là người công chính vô tội mà lại bị kết án tử hình thập giá? Thiên Chúa toàn năng mà vẫn phải chết, vậy con người có cần tin cậy nơi Ngài nữa không? 

Từ những vấn nạn này dẫn chúng ta đến hàng loạt những câu hỏi nhức nhối khác trong đời.

Tại sao những kẻ ác thì được giàu sang phú quý, còn người công chính lại phải đau khổ, khốn cùng? Tại sao kẻ ác thì sống dai và sung túc, còn người hiền lương thì đói khổ và sớm lụi tàn? Tại sao những kẻ mưu mô xảo quyệt thì được “ngồi mát ăn bát vàn”, còn người lao động chân chính lại gặp nhiều tai ương? Tại sao kẻ có quyền, có tiền thì được ăn trên ngồi trước, còn người hiền lương vô tội cứ bị đè đầu cỡi cổ? Tại sao những kẻ cơ hội cứ thăng quan tiến chức, còn người cần cù lương thiện thì bị áp bức bất công? Tại sao lại có những bất công trong gia đình, trong cộng đoàn và trong xã hội? Tại sao sự dữ cứ lấn át sự thiện? Tại sao người công chính lại gặp nhiều thử thách khốn cùng?

Nếu Thiên Chúa toàn năng, tại sao Ngài không tạo dựng một thế giới tốt lành và hoàn hảo để con người không phải đau khổ? Nếu Thiên Chúa yêu thương nhân loại, tại sao Ngài lại để cho sự ác và sự dữ xảy ra cho người vô tội?

Biết bao nhiêu câu hỏi tại sao và tại sao khác… Ai có thể cho ta câu trả lời? Không ai cả. Quả vậy, những vấn nạn này lý trí con người không thể hiểu thấu. Triết học dù có thâm sâu cũng không thể cho ta câu trả lời. Khoa học dù có phát triển tột bậc cũng không thể giải thích? Đứng trước vấn đề đau khổ, sự dữ và sự chết, con người hoàn toàn bế tắc, không thể trả lời.

Câu trả lời chỉ có thể tìm thấy nơi mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Kitô. Hãy ngước nhìn lên thánh giá, mọi vấn nạn sẽ được mở ra. Chính thập giá là chìa khóa trả lời cho mọi vấn nạn bế tắc của cuộc đời. Chúa Kitô khẳng định: “Phần tôi, một khi được giương cao lên khỏi mặt đất, tôi sẽ kéo mọi người lên với tôi” (Ga 12,32). Như vậy, thập giá là mầu nhiệm “nâng lên”: nâng lên trên thập giá và nâng lên đến vinh quang Thiên quốc. Thập giá sẽ lôi kéo người công chính vượt qua mọi khổ đau và tai họa trong đời. Nếu không có mầu nhiệm thập giá, đau khổ, sự dữ mãi mãi vẫn là hình phạt bi ai cho con người. Nếu không có mầu nhiệm Phục Sinh, sự chết sẽ vùi dập tất cả và là dấu chấm tận cùng. Thì ra, sự dữ, sự chết không đến từ Thiên Chúa mà do ma quỷ và thế gian gây ra. Nhưng dù cho có sự ác hay sự chết, thì thập giá cũng chiến thắng tất cả. Do đó, nếu ta biết thông phần đau khổ và thử thách của mình với mầu nhiệm thập giá Chúa Kitô, thì đau khổ sẽ trở thành phương dược giải thoát chúng ta. Nếu ta biết kết hiệp thập giá của mình với thánh giá Chúa Kitô, thì thập giá trở thành nguồn ơn cứu độ cho muôn người.

Vì thế, hôm hay, cùng với toàn thể Hội thánh, chúng ta hãy tôn thờ thánh giá Chúa Kitô, nguồn ơn cứu độ và giải thoát cho con người. Ôi thập giá vinh quang! Nhờ mầu nhiệm Vượt Qua: “Sự sống đã chiến thắng thần chết, thập giáp đã chiến thắng địa ngục”. “Lạy Chúa Kitô, chúng con tôn thờ thánh giá Chúa, vì nhờ cây Thánh giá mà Chúa đã cứu độ trần gian”. Amen.