Bài giảng

CHIA SẺ TIN MỪNG CHÚA NHẬT III, THƯỜNG NIÊN, NĂM C: “THIÊN CHÚA TỎ MÌNH” (Minh An)

Năm hồng ân của Thiên Chúa được khai mở từ “hôm nay”, tức là khai mở thời gian của ơn cứu độ mà chính Đức Giêsu sẽ thực hiện, sẽ mang đến cho nhân loại.

 

Lc 4, 14-21

“THIÊN CHÚA TỎ MÌNH”

Minh An

Chúa Nhật Lễ Hiển Linh, Giáo hội chọn đọc bài Tin Mừng theo thánh sử Matthêu (2, 1-12). Tác giả Matthêu đã kể cho chúng ta biết, Thiên Chúa tỏ mình cho các nhà đạo sĩ phương đông, tức là những người ngoại giáo đầu tiên nhận biết Người, qua hình hài một trẻ thơ nhỏ bé, yếu ớt nằm trong máng cỏ, có Mẹ Maria và thánh Giuse chăm sóc. Các nhà đạo sĩ đã tin nhận, Hài Nhi đó chính là Thiên Chúa và đã dâng lễ vật triều bái Người (x. Mt 2, 1-12).

Đến Chúa Nhật thứ III, Thường Niên hôm nay, chúng ta được đọc bản văn của thánh sử Lc 4, 14- 21. Trong bản văn này, tác giả Luca cho chúng ta nhận thấy Thiên Chúa tiếp tục “tỏ mình” một cách công khai hơn cho người đồng hương của mình tại hội đường Nazarét, khi Ngài nói:“Hôm nay, đã ứng nghiệm Lời Kinh Thánh tai quý vị vừa nghe” (Lc 4, 21). Có thể hiểu nôm na câu được trích từ ngôn sứ Isaia là: Hôm nay, tôi trở về đây và trong hội đường này, tôi tỏ cho mọi người cùng quê hương biết rằng, chính tôi là người mà Isaia đã loan báo từ xa xưa: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4, 18-19).

Bản văn Kinh Thánh được trích từ Isaia 61,1-2; 58,6; 61,2a), được xem như là một bản tóm tắt về sứ vụ của Đấng Mêsia tại Galilê sẽ được thực thì và hôm nay đã ứng nghiệm. Chính “hôm nay”, chứ không phải hôm qua và ngày mai, sứ vụ đó sẽ được thi hành. Tức là, “hôm nay”, thời gian thực, Thiên Chúa đã tỏ mình cho người ta biết, Đấng Mêsia, Đấng Cứu Thế hiện thân trong con người Giêsu miền Galilê, chứ không phải ở đâu khác, không phải chờ đợi thêm nữa. Hôm nay, Tin Mừng thật, được khởi sự.

Lần “tỏ mình” này, được chính Thần Khí thúc đẩy và xác thực, nên Đức Giêsu đã trở về miền Galilê cho người ta nhận biết. Tuy nhiên, người đồng hương có chấp nhận hay không lại là chuyện khác: “ Được quyền năng Thần Khí thúc đẩy, Đức Giêsu trở về miền Galilê, và tiếng tăm người đồn ra khắp vùng lân cận” (Lc 4, 14). Như thế, rõ ràng lần tỏ mình này là do Thần Khí, ngự trên Người thúc đẩy. Chính Thần Khí thúc đẩy mà Đức Giêsu bắt đầu thì hành sứ vụ của Người. Người sẽ hòan thành sứ vụ đó trong sức mạnh của Thánh Thần. Và sau này, chính Hội Thánh cũng được Thánh Thần thúc đẩy và hướng dẫn ra đi loan báo Tin Mừng cho tòan thế giới.

Điểm chính yếu trong sứ điệp Tin Mừng mà Đức Giêsu công bố chính là ơn giải thoát tòan diện, chứ không phải chỉ là một lời mời gọi hoán cải như Gioan tẩy giả, đó là điểm đặc biệt mà “ hôm nay” Người mang đến cho nhân loại: “Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa”.

Năm hồng ân của Thiên Chúa được khai mở từ “hôm nay”, tức là khai mở thời gian của ơn cứu độ mà chính Đức Giêsu sẽ thực hiện, sẽ mang đến cho nhân loại. Đó không phải chỉ là một lời công bố, hay một biến cố, nhưng là một sự thực tòan vẹn đã được ứng nghiệm. Lời Kinh Thánh công bố trước đây, “hôm nay” sẽ được Người thực thi một cách thành tòan.

Đối tượng được ưu tiên đầu tiên để đón nhận năm hồng ân của Chúa ban “ hôm nay” chính là người nghèo, những người chịu đau khổ, những người bị áp bức bóc lột. Chính Đấng Mêsia, sẽ mang đến cho họ sự giải thoát thiêng liêng và cho họ nhận ra chương trình “cứu” của Thiên Chúa. Họ sẽ nhận ra ân sủng Thiên Chúa ban cho họ mà họ cần tận dụng ngay “ hôm nay”, để được cứu.

Tuy nhiên, Đức Giêsu không cố ý cổ võ người nghèo, người yếu thế, người đau khổ, nhưng những con người bất hạnh này chỉ cậy trông vào Thiên Chúa, không kiếm tìm những ông chủ là của cải vật chất thì có cơ hội lớn hớn trong việc đón nhận ân sủng của Thiên Chúa ban, được Thiên Chúa cứu. Còn nếu người nghèo, người gặp bất hạnh khác chỉ lo tìm kiếm và đặt hết niềm hy vọng vào tiền của nơi trần thế thì họ vẫn là những con người đang đi trật đường của ơn cứu độ. Thực ra, sứ điệp của Chúa Giêsu là hướng niềm hy vọng của người nghèo, người đau khổ, bất hạnh không cậy dựa vào tiền của vật chất chóng qua, nhưng luôn đặt hết niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, cậy dựa vào tình thương của Người thì Người sẽ ban ơn cứu giúp họ.

Hôm nay, Thiên Chúa tiếp tục tỏ mình trong công cuộc cứu thế của Hội Thánh. Người cứu chúng ta qua các bí tích mà Người đã thiết lập. Người đến với tất cả chúng ta qua các thừa tác viên của Hội Thánh, kể cả các kitô hữu được hưởng nhờ lòng thương xót của Người. Chúng ta hãy trở thành cánh tay nối dài của Chúa Kitô, ra đi gieo rắc niềm vui, bình an và ơn cứu độ của Thiên Chúa cho thế giới. Đến với những người đang gặp đớn đau về thể xác cũng như tinh thần, xoa dịu những nỗi thống khổ đó của họ, và nâng đỡ những ai đang cô đơn, nghèo túng. Đó là chúng ta đã làm cho Chúa được “tỏ mình”, đã mang “ năm hồng ân” của Chúa đến cho thế giới.

Lạy Chúa, xin hướng dẫn chúng con trên khắp mọi nẻo đường rao giảng Tin Mừng về Đức Kitô bằng đời sống và sứ vụ của mình trong mọi hòan cảnh để chúng con nên giống Chúa hơn. Và cũng xin cho các nhà truyền giáo luôn tỏa sáng nhờ biết yêu thương những người nghèo, những người bị áp bức bóc lột, để họ quảng đại sống bác ái yêu thương. Có như thế, họ sẽ là những dấu chỉ của Thiên Chúa “tỏ mình” nơi trần gian này. Amen.